Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Nafta edasine kosumine peaks ka eurot toetama

September 29, 2016 16:59

Positiivsed meeleolud on turgudel jälle tagasi. Seekord eelkõige tänu OPEC-i uudiste toel algatatud nafta rallile. Üldist optimismi on toetanud ka mõned oodatust tugevamad makronäitajad USA-st, kuid sellegipoolest ei ole dollaris suurenenud ostuhuvi märgata. Nädala liikumised peamiste valuutapaaride puhul on olnud üsnagi väheulatuslikud, nafta taastumise toel on suurimate tugevnejate hulgas toorainevaluutad.

Dollar on nädala jooksul mõõdukalt nõrgenenud toorainevaluutade suhtes, kuid ülejäänud olulisemate valuutade suhtes on liikumised olnud minimaalsed. Kui eelmisel nädalal peetud Föderaalreservi (FED) istung tõi vahetu reaaktsioonina mõningase dollari tugevnemise ja FED-i intressiootuste kasvu, siis praeguseks on pigem võetud passiivne vaade ning oodatakse uusi täiendavaid signaale, mille alusel positsioneeruda. Dollari indeks ei ole viimase kuue kauplemispäeva jooksul väljunud 95 piirkonnast. Järgmisel nädalal avaldatavad tööturu peaks aga tooma suuremat volatiilsust.

FED-i vihjed sellest, et detsembris ollakse valmis intressi tõstma, on turgudel niisiis üsnagi ükskõikselt vastu võetud. Ka sel nädalal avaldatud oodatust tugevamaks osutunud USA tarbijasentimendi indeks ega kestvuskaupade tootjate tellimuste statistika ei ole olnud piisav, et usku FED-i suhtes suurendada. Võimalik, et FED-i pikaajaliste intressiprognooside jätkuv allapoole toomine on olnud signaaliks, et isegi kui FED detsembris intressitõstmisega jätkab, ei pruugi dollar kuigivõrd tugevneda. Seda just seetõttu, et edasise kiire intresside tõstmise võimalikkus on üha vähetõenäolisem.

Euro on samuti sel nädalal püsinud võrdlemisi passiivsena. Kui nädala algul olid iseäranis Euroopas sentimenti kõigutamas pangandussektori, eelkõige aga Deutsche Bank'iga seotud mured, siis euro jaoks on mõju olnud praktiliselt olematu. Euroala poliitiliste probleemide kõrval on finantssektori edasine käekäik kahtlemata üheks suurimaks piirkonnaga seonduvaks riskiks. Siiamaani ei ole aga erinevalt aktsiaturgudest euro liikumises pangandusega seotud hirme märgata.

Makrouudiste poolelt on sel nädalal positiivselt üllatanud Saksamaa Ifo ärisentimendi indeks. Indeksi näit 109,4 oli viimati sedavõrd kõrgel enam kui kaks aastat tagasi. Seega ei ole vähemalt antud näitaja põhjal Euroopa majanduse juhtriigi ettevõtjate hulgas märgata Brexitiga seotud ebakindlust. Ka Saksamaa inflatsioon kujunes esmase hinnangu kohaselt oodatust kiiremaks (kuine muutus +0,1% vs. oodatud nullkasv). Euroala inflatsiooniraport on aga tulemas homme kell 12:00. Arvestades Saksamaa näitu oodatakse ilmselt ka euroala puhul, et konsensuse prognoosi ületatakse.

Oodatust kiirem hinnakasv oleks mõistagi positiivne stsenaarium Euroopa Keskpangale (EKP). Juba praegu võib öelda, et EKP-l puudub põhjus lähiajal senist rahapoliitikat veelgi agressiivsema stimuleerimise poola suunata. Kuigi OPEC-i plaan kärpida tootmismahtu ning sellest tulenenud naftahinna tõus pole ei euro ega dollari liikumistesse siiani mõju avaldanud, võiks energiahindade edasine kiirem kosumine tuua lähemale EKP stiimulprogrammi peatamise. Sel juhul oleks dollari ja euro võrdluses võitjaks euro, mis on jätkuvalt dollari suhtes ajaloolistest keskmistest tasemetest ligi 5% allpool.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.