Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Nafta kergendusralli toorainevaluutade teenistuses

Detsember 01, 2016 09:12

Turgudele on jõudnud järjekordne optimismilaine. Sedakorda on riskijanu tagant tõukamas naftahindade ralli OPEC-i tootmismahtude kärpe kokkuleppe pele. Tegemist on vägagi selge inflatsioonilise arenguga, mistõttu on reageerinud tugevalt ka võlakirjaturud ning vahepealse konsolideerumise järel on intressid taas tugevalt ülespoole suundunud. Valuutaturgudel on mõistagi suurimate liikujate hulgas toorainevaluutad.

Kanada dollar (CAD) on sel nädalal olulisemate valuutade seas üheks suurimaks liikujaks saades tuge nafta väljavaadete paranemisest. OPEC-i kokkulepe kärpida tootmismahte näis veel paar päeva tagasi ebatõenäoline, kuid lõpuks siiski selleni jõuti. Võimalik, et eelnev osapoolte jäikade seisukohtade retoorika oli osa läbirääkimistaktikast. Igal juhul on kuuldavasti Saudi-Araabia, Iraan ning Iraak jõudnud kokkuleppele kuidas jagada toomismahtude vähendamine riikide vahel. Vahetu reaktsioonina ligi 8% kallinenud nafta hindadel peaks veel olema tõusuruumi kui esialgne mitteametlik info ametliku kinnituse saab.

CAD-i on lisaks nafta rallile toetanud ka makronäitajad. Kanada III kvartali SKP kasv kujunes oodatust tugevamaks ulatudes koguni 3,5%-ni. Tõsi küll, II kvartalis oli kasv negatiivne ning seda näitu korrigeeriti ülespoole. Selline dünaamika aga viitab sesoonsetele faktoritele kasvutempo kujunemisel. Ootuspäraselt peaksid edaspidi kasvunumbrid olema mõõdukamad. CAD on suutnud naftahindade toel rallida eelkõige tagasihoidlikemate intressiväljavaadetega valuutade – EUR, JPY – suhtes. Vähemedukas on CAD olnud dollari suhtes. Edasine võimalik kosumine on CAD-i puhul tõenäolisem eelkõige just ekspansiivset rahapoliitikat esindavate euro ja jeeni suhtes.

Jeen on samuti olnud nädala suurimate liikujate hulgas jäädes sedakorda nõrgenevate valuutade poolele. Riskivalmiduse kasvu toel on jeen tavapärase mustri kohaselt leidnud müügihuvi. Jaapani majanduse suhtes on viimastel aegadel erinevate turuosaliste poolt taas kuulda mõõdukalt optimistlikke noote. Nii nähakse nõrgenevas jeenis positiivset tuge ettevõtete majandustulemustele ning ka kauaigatsetud inflatsioonile. Lisaks on Jaapani valitsus plaanimas fiskaalkulutuste ulatuslikku kasvu, et toetada majandust. Juhul kui Jaapan suudaks väljuda deflatsiooni ning kidura kasvu spiraalist, peaks see siiski jeeni tugevdavalt mõjutama, kuna keskpanga ultraekspansiivne rahapoliitika tuleks koomale tõmmata.

Sellised arengud on siiski lähema aasta jooksul liialt ennatlikud. Pigem oodatakse jätkuvalt, et Jaapani keskpank (BOJ) lisab omalt poolt täiendavaid tugimeetmeid inflatsioonieesmärgi saavutamiseks. Kindlasti on ja jääb jeen lähiajal finantsturgude üheks riskibaromeetriks. Kui nädalavahetusel toimuval Itaalia põhiseaduse referendumil rahvas muudatuste poolt ei hääleta, ähvardab Itaaliat valitsuskriis ning euroskeptiliste meeleolude pealetung annaks jeenile põhjuse tugevnemiseks.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.