Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • FSCS kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • Guarantee Fund
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA
Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.
Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.
Finantsjärelevalve fca efsa

Ootuspärane USA inflatsioonitempo dollarit pigem ei toeta

Märts 15, 2018 21:05


Meeleolusid turgudel on jätkuvalt suunamas poliitilised teemad. Uudised USA president Trumpi poolt algatatud kaubandussõja ning presidendi meeskonnaga seonduvate muudatuste kohta on suurendamas üldist ebakindlust ning pärssimas riskivalmidust. Võimalik, et lähipäevil suunavad turgude aktiivust ka järgmisel neljapäeval toimuva Föderaalreservi (FED) istungiga seonduvad ootused.

Dollar ei ole USA poliitika mõjutustel siiski väga suuri liikumisi sel nädalal teinud. Dollari indeks on püsinud 90,0 piirkonna ümbruses. Selle taseme läheduses on indeks viimase kolme nädala jooksul ka sulgunud. Nädala alguses olid turuosaliste pilgud suunatud USA inflatsiooniraporti poole, kuna just spekulatsioonid ja ootused USA inflatsioonitempo suhtes on viimasel ajal olnud oluliste turgude suunakujundajate hulgas. Seekord siiski üllatusi ei olnud ning kardetud volatiilsuse kasv nii dollaris, intressides kui riskivalmiduses laiemalt jäi olemata

.

Veebruaris alanes hinnakasv USA-s kuises arvestuses 0,2% juurde jaanuari 0,5% juurest. Aastases arvestuses kerkis tarbijahindade kasv 2,2%-ni (jaanuaris 2,1%), see oli ka konsensuse ootus. Alusinflatsioon jäi püsima jaanuarikuu tasemele 1,8% juurde. Kardetud inflatsiooni kiirenemist veebruari statistika seega ei kinnitanud ning senikaua kui eeltoodud numbrid püsivalt suurenevat hinnakasvu ei näita, ei ole ka FED-il uure tõenäosusega põhjust rääkida enamast kui kolmest baasintressi tõstmisest sel aastal.

Euro on sel nädalal liikunud peamiste paaride lõikes erisuunaliselt. Euro vahepealset optimismi on muuhulgas ilmselt tagasi hoidmas mõõdukamad ootused Euroopa Keskpanga (EKP) tegevuse suhtes. EKP juht president Mario Draghi ütles kolmapäevases sõnavõtus, et keskpank ootab jätkuvalt täiendavaid märke euroala inflatsiooni kiirenemise kohta. Seetõttu on Draghi sõnul otstarbekas olla rahapoliitika võimaliku koomale tõmbamisega kannatlik.


Draghi tõi veel välja, et turgude järske muutusi jälgitakse tähelepanelikult ning suuremate kõikumiste vältimiseks peab edasist tegevust puudutav kommunikatsioon olema vägagi avatud ja prognoositav. Kommenteerides võimalike USA tollitariifide potentsiaalset mõju euroalale, hindas Draghi esmast võimalikku mõju suhteliselt väikeseks. Lähipäevil on euroala suunalt olulisi makrouudiseid tulekul vähe ning seetõttu on euro suund suuremal määral mõjutatud teiste valuutade ja nendega seotud uudiste poolt.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

 1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
 2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
 3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
 4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
 5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
 6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
 7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
 8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
 9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.