Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • FSCS kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • Tagatisfond
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Finantsjärelevalve fca efsa

Poliitika ja poliitikud jätkuvalt valuutade suunajad

August 28, 2018 14:09

Turud on jätkamas positiivsetes meeleoludes ning vahepealsed mureküsimused ei ole suutnud riskivalmiduse taastumist tagasi hoida. Valuutaturgudel on nädal alanud sealt, kus möödunud nädalal lõpetati – dollar on jätkanud nõrgenemist ning euro veelgi kosunud. Sel nädalal on makrouudiste poolelt kalender võrdlemisi hõre, olulisemaks infoks on inflatsioonistatistika Euroopast ning USA-st.

Dollar on möödunud nädalal alanud korrektsiooni jätkanud. Föderaalreservi (FED) juhi Jerome Powell'i sõnavõtt Jackson Hole'i konverentsil oli oodatust mõnevõrra ettevaatlikum

ning see on üks põhjus, mis dollari suhtes optimismi eelnevate päevade jooksul jahutanud on. Ka president Trump on oma kommentaaridega suurendamas ootusi, et administratsioon võib edaspidi aktiivsemalt vaadata nõrga dollari poliitika suunas. Lisaks on viimasel ajal taas kasvamas Trumpi ametist kõrvaldamise tõenäosus ning ka see peaks dollarile mõjuma negatiivselt.

Trumpi tegutsemise mõjud valuutaturgudele on olnud vägagi erisuunalised ja vastuolulised, just nii nagu tema enda käitumismuster seda eeldama peakski. Möödunud nädalal kajastati meedias infot, et Trump on pakkunud Itaaliale abi võlakirjade ostmise läbi. Kuna Itaalia pragune valitsus on üha selgemalt väljendamas soovi EL-i fiskaalpoliitika reegleid eirata, on Itaalia võlakirjad uue müügisurve osaliseks saanud ning intressid taas kerkima asunud. Kui Itaalia leiaks oma võlakirjadele suure tugiostja peale Euroopa Keskpanga (EKP) ostuprogrammi lõppemist detsembris, oleks see vesi valitsuse veskile, kes tunneks end võlakirjaturgude survest vähem sõltuvana.

Trumpi selliselt toimetamise tagamõte jääb esialgu üsnagi segaseks. Kuid selge on see, et toetus eelarvedefitsiidi finantseerimisel julgustab Itaalia valitsust EL-i reegleid rikkuma. Euroskeptikute tugevnev positsioon on aga paraku euro jaoks üsnagi negatiivne signaal. Seega, kui lähiajal peaks täiendav uudisvoog veelgi kinnitama Trumpi lubadusi Itaalia aitamise kohta, on dollari jaoks euro suhtes tegemist tugevdava faktoriga, kuna euro poliitiline riskipreemia peaks suurenema. Sel nädalal on USA makrouudistest dollari jaoks olulisima kaaluga kolmapäeval kell 15:30 avaldatav eratarbimiskulutuste hinnaindeks.

Euro on suutnud eirata möödunud nädalal saabunud uusi märke sellest, et euroala majandusaktiivsus on jätkanud aeglustuvas rütmis. Esmaspäeval jätkus taastumine peamiste paaride lõikes. PMI-indeksite tõlgendus turuosaliste jaoks ütleb, et EKP jaoks ei ole põhjust rahapoliitika koomale tõmbamise osas agressiivsemaks muutuda. Euro jaoks on kindlasti olulisem millisel määral leige majanduskasv euroala hinnakasvule mõju avaldab. Kuid selge on see, et pikaajalised hinnatrendid (alusinflatsioon) ei võta senikaua suunda märkimisväärselt ülespoole kui tarbimine ning palgakasv euroalas tervikuna oluliselt ei kiirene.

Reedel avaldatav euroala inflatsiooniraport peaks näitama kas viimastel kuudel energiahindade toel kiirenenud tavainflatsioon (juulis +2,1%) suudab ka alusinflatsiooni viimase 12 kuu kõrgeimast tasemest (juulis näidatud +1,1%) ülespoole upitada. Konsensuse arvates see siiski ei õnnestu (augustiks oodatakse alusinflatsiooni samaks jäämist +1,1% juurde). Kindlasti on väga huvitav milliseks kujuneb EKP inflatsiooniprognoos septembri istungil. Euro edasine kosumine eeldaks mõningast EKP optimismi ja märke hinnakasvu kiirenemisest.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud. Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

 1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
 2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
 3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
 4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
 5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
 6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
 7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
 8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
 9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.