Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Poliitika ja rahapoliitika taas turge tüürimas

Juuni 07, 2017 17:10

Turgudel püsib suhteliselt rahulik meelolu. Tõenäoliselt on paljud turuosalised positsioonide võtmisega ettevaatlikud enne lähipäevil saabuvaid olulisi (raha)poliitikauudiseid, mis võivad mõjutada eelkõige eurot ja naelsterlingit.

Euro on sel nädalal peamiste paaride lõikes mõnevõrra nõrgenenud. Euroga seotud uudised on nappinud ning pigem on liikumisi mõjutanud teiste valuutadega seotudtegurid. Suure tõenäosusega on neljapäev aga toomas volatiilsust, kuna tulekul on järjekordne Euroopa Keskpanga (EKP) istung. Lisaks muule on huvipakkuvaks asjaoluks, et seekord on istung toimumas Tallinnas ning Euroopa rahapoliitika huviliste tähelepanu on niisiis saamas ka meie pealinn. Geograafia fakti kõrvale jättes, on turuosalised seekord tähelepanelikult ootamas milliseid sõnumeid räägitakse seoses stiimulprogrammi edasiste arengutega.

Levinud arvamuse kohaselt võib EKP oma hinnangut euroala majanduse suhtes muuta senisest positiivsemaks (eemaldudes senistest seisukohtadest, et majanduskasvu risk on allapoole ning täiendav stimuleerimine võib osutuda vajalikuks). Viimased arengud euroala majanduses annaksid selleks mõistagi põhjust. Küsimärgiks on jätkuvalt inflatsiooni väljavaated ning ilmselt on turgude võimaliku reaktsiooni puhul üheks võtmeküsimuseks see, millised on EKP seisukohad hinnakasvu osas. Kui Mario Draghi retoorika pisutki inflatsiooni osas optimismi sisaldab, võiks euro saada täiendavat ostutuge.

Naelsterling on samuti täiendavate uudiste ootel. Neljapäeval toimuvad Ühendkuningriigi (UK) parlamendivalimised võivad naela jaoks tuua märkimisväärset volatiilsust. Peaminister Theresa May konservatiivide partei alles kuu aega tagasi paistnud soliidne eduseis on valimiste eelõhtul sulanud väga väikeseks ning ebakindlus tegelike tulemuste osas on suur. Arvestades küsitlusfirmade täielikku ebaõnnestumist Brexiti hääletustulemuste prognoosimisel, võivad konservatiivide võimalused siiski olla kardetust paremad.

Kui aga konservatiivid ei saa tugevat enamust parlamendis, on Brexiti läbirääkimiste protsess muutumas vaevalisemaks. Naela liikumine viimastel kuudel on olnud tugevas korrelatsioonis valimisküsitluste tulemustega. Nii on nael May edumaa sulamise toel viimastel nädalatel nõrgenenud. Pikemas perspektiivis võiks naela suunata eelkõige UK majanduse käekäik ning arvestades, et tegelikult on Theresa May pigem karmi Brexiti pooldaja, siis ei peaks konservatiivide võit naela jaoks positiivse iseloomuga olema.

Eksisteerib ka võimalus, et kummalgi parteil ei õnnestu saavutada suurt enamust ning parlament jääb otsustusvõimetuks. Sel juhul suureneb poliitiline ebakindlus ning tõenäoliselt oleks selline stsenaarium naela jaoks negatiivseim. Seega suurimaid liikumisi võiks naleale tuua just suhteliselt võrdne häälte jagunemine konservatiivide ja leiboristide vahel.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.