Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Poliitika suunab naelsterlingit, kuid esialgu veel mitte eurot

Aprill 19, 2017 10:36

Turgudel valitseb jätkuvalt negatiivne sentiment. Euroopas on riskivalmidust kammitsemas peamiselt Prantsusmaa presidendivalimiste lähenemine, globaalsel tasandil on püsivaks teemaks USA ja Põhja-Korea suhete pingestumine. Aktsiaturgude kaudu on riskivalmiduse langusele kaasa aidanud ka oodatust nõrgemad ettevõtete majandustulemused. Ebakindlusest tingituna on valuutaturgudel suurimateks kaotajateks toorainevaluutad. Nädala suurimaks tugevnejaks on aga olnud naelsterling.

Naelsterling läbis teisipäeval tugeva tõusu peale uudist, et peaminister Theresa May plaanib korraldada juuni alguses erakorralised valimised. Nael on nädala algusest alates ligi 3% tugevnenud toorainevaluutade (AUD, CAD) suhtes, ca 2,4% dollari suhtes ning ca 1,3% euro suhtes. Alates 29. märtsist kui UK käivitas artikkel 50 (lahkumisprotsess EL-ist), on nael korralikult kosunud. Seega võib öelda, et vähemalt esialgu on paika pidanud ootused, et Brexiti käivitamine võib tähendada naela jaoks taastumise algust.

UK erakorraliste valimiste korraldamine May poolt tuli maailmale üllatusena. Tõepoolest võib olla küsitav, kas Brexiti esikõneleja ei karda rahva arvamuse uuesti küsimisel (valimiste peateema saab ilmselgelt olema Brexit) lüüa saada. Samas on ilmselt May tunnetamas, et valimisvõit annaks tugevama mandaadi rahva hulgas ning ka parlamendis, kindlustades samuti, et läbirääkimisperioodil EL-iga ei jääda ajahätta (praegused peaministri volitused lõppeksid aastal 2020).

Naela tugevnemine valimiste uudiste toel viitab, et turuosalised ootavad suuremat poliitilist stabiilsust. Kui veel mõni aeg tagasi mõjus nn karmi Brexiti stsenaariumi tõenäosuse suurenemine naelale nõrgestavalt, siis nüüd usutakse, et UK tugevam läbirääkimispositsioon tuleb kokkuvõttes UK majandusarengutele kasuks. Vähenev ebakindlus Brexiti väljavaadete suhtes võimaldaks ka Inglise keskpangal (BOE) kasutada rahapoliitika meetmeid vastavalt tavaolukorrale. Arvestades UK praegust inflatsioonitaset, võiks BOE baasintress olla kõrgem.

Euro on suutnud suhteliselt hästi vastu seista kasvavale murele seoses sel pühapäeval peetavate Prantsusmaa presidendivalimistega. Viimastel andmetel on kõigi nelja populaarseima kandidaadi võimalused võrdsustumas. Sealjuures on jõudsalt positsioone parandanud ka vasakäärmuslike vaadete esindaja Jean-Luc Melenchon, kelle platvormi osaks on samuti euroskeptilised vaated. Seega on turgude jaoks mitteoodatud stsenaariumi (euroskeptikute Le Peni või Melenchoni võit) realiseerumise võimalused suurenemas.

Prantsusmaa võlakirjade intresside tõus ning ka aktsiaturgude närvilisus viitab, et teatav positsioneerumine mitteoodatud valimistulemuse kartuses on käimas. Samas on euro sel nädalal olulisemate paaride lõikes hoopis tugevnenud. Seega, juhul kui pühapäeval selgub euroskeptikute jõudmine teise valimisvooru, oleks turuosalised selliseks arenguks suhteliselt ettevalmistamata ning euro negatiivne reaktsioon võiks olla võrdlemisi tugev. Loomulikult tooks suurima müügisurve eurosse see, kui teise vooru pääseksid nii Le Pen kui Melenchon.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.