Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Poliitika - suurim turgude riskifaktor nii positiivses kui negatiivses võtmes

Veebruar 17, 2017 17:00

Kui eelmisel nädalal oli turgude sentimendi uue tõusulaine põhjustajaks kuuldused Trumpi plaanist anda lähiajal teada oodatud fiskaalpoliitika uuendustest, siis sama tegur mõjutas liikumisi paljuski ka sel nädalal. Kõrgendatud optimismi puhul piisab sageli vähesest, et olukord ümber pöörata. Praegu peetakse üheks suurimaks küsimärgiks jätkuvalt poliitilisi arenguid, sealjuures hakkab üha rohkem tähelepanu USA kõrval saama ka Euroopa.

Euro on nädala jooksul liikunud suhteliselt suunatult. Olulisemad euroala makrouudised onsel nädalal ootustele mõnevõrraalla jäänud. Euroala IV kvartali kasv korrigeeriti täpsustatud hinnangu järgi 0,1 protsendipunkti võrra allapoole 0,4% juurde. Samaväärne dünaamika avaldus ka Saksamaa kasvunumbrite puhul. Kuigi tegelik kasv euroalas oli algselt arvatust mõõdukam, on siiski kasvutempo kõrgem pikaajalisest kasvutrendist (potentsiaalne kasv) kõrgem. Seega võib hetkel Euroopa majandusolukorda pidada positiivseks. Suureks riskiks on aga loomulikult eelseisev valimiste periood. Euro edaspidise suuna puhul võib oluliseks kujuneda poliitilise riskipreemia dünaamika.

Lisaks valimistele Prantsusmaal, Hollandis ja Saksamaal on poliitiliste riskide nimekirjas potentsiaalne hirmu külvaja Kreeka oma võlaprobleemide taas-esilekerkimisega. Uuel nädalal on kokku saamas eurogrupp, kus tulebki arutlusele Kreeka küsimus. Peamine küsimärk on Kreeka abiprogrammi jätkumine, kui EL-i vastasseis IMF-iga programmi osas püsib. IMF on öelnud, et Kreeka praegune abiprogramm on jätkusuutmatu ja võla uus restruktureerimine möödapääsmatu. Samas on EL-i jaoks enne kevad-suvist valimiste perioodi Kreeka võla restruktureerimise teema ilmselgelt vägagi ebamugav. Juba juulis seisab aga Kreekal ees 8 miljardi ulatuses võlakirjade lunastamine, milleks vajaliku raha leidmine abiprogrammi uue osamakseta on enam kui keeruline.

Seega, kui enne suve abiprogrammi jätkumise osas selgust ei ole, hakkab olukord Kreekas suunal taas pingestuma. On vähetõenäoline, et esmaspäevasel eurogrupi istungilmidagi selguks saab. Kuid võimalik negatiivne meediakajastus võib sentimenti kõigutada ning ka Eurot survestada. Euroala makrouudistest on uuel nädalal oluline värskete PMI indeksite dünaamika. Hiljutine poliitiliste murede esilekerkimine on olnud arvestatav, kuid PMI indeksid peaksid andma esmast infot, kas poliitika on pääsenud mõjutama ka ettevõtjate kindlustunnet.

Dollar on nädala kokkuvõttes olnud volatiilne, kolmapäeval ilmnenud korralik ostuhuvi siiski pikalt ei kestnud ning hetkel on dollar enamikes paarides liikumas kitsas vahemikus. Seda vaatamata asjaolule, et nädala jooksul on mitmed Föderaalreservi (FED) liikmed andnud toetavaid kommentaare. Kolmapäeval USA kongressi ees rahapoliitika kohta aru andes tõi FED-i juht Janet Yellen mõningast optimismi intressiootuste osas - märtsikuise intressitõstmise tõenäosus (FED-i intressifutuuride järgi) kerkis seepeale 44%-ni. Hetkel on see siiski alanenud 36% juurde ning ootuste jahenemine on kajastumas ka dollari liikumises.

Dollari indeks on hetkel liikumas ülevalpool kriitilist 100,0 taset. Neljapäeval domineerinud riskivalmiduse langus ning globaalsete aktsiaturgude korrektsioon mõjus dollarile negatiivselt kuna tõenäoliselt võis tõlgendada turgude suuremat ebakindlust kui signaali, mis FED-i intressitõstmist edasi võib lükata. Lähiajal võib turgude suunda oluliselt mõjutada USA suunalt president Trumpi poolt avaldatav maksumuudatuste kava - kui see vastab üldjoontes ootustele, võiks dollar saada täiendavat ostuhuvi kuna USA majanduse oodatav kiirem kasv tähendaks ka eeldatavalt kiiremaid intressitõstmist FED-i poolt. Vastupidine aga suurendaks skeptilisust Trumpi mõju suhtes ning vähendaks huvi dollari vastu.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.