Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • FSCS kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • Tagatisfond
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Finantsjärelevalve fca efsa

Poliitikamaastik jätkuvalt peamine turgude suunaja

Juuni 01, 2018 21:26

Turud on jätkuvalt rohkemal määral poliitiliste uudiste ning vähemalt määral muude tegurite sh. makrouudiste mõju all. Kui nädala keskel oli Itaalia suunalt tulevad sõnumid valdavalt euro nõrkust ja risk-off meeleolusid kujundamas, siis teated valitsuskoalitsiooni osas kokkuleppele saamise kohta tõid reedel mõningase meeleolude paranemise. Samas on nii Itaalia edasiste sammude kui USA kaubandustüli osas piisavalt ebakindlust, et ulatuslikku sentimendi paranemist on lähiajal keeruline näha.

Euro liikus nädala jooksul sarnaselt kogu üldise sentimendiga, mis oli peamiselt poliitiliste tuulte kujundada. Kuigi Itaalia poliitiline peataolek sai mõneks ajaks lahenduse ning valitsuskoalitsioon moodustatud, ei ole sellega siiski probleemid kaugeltki päevakorrast maas. Mis edasi saama hakkab sõltub paljuski sellest kuivõrd populistliku suunitlusega koalitsioon oma lubadusi soovib ja suudab ellu viia. Kui ka tegelikkuses kavatsetakse edasi minna vastutustundetu fiskaalpoliitikaga, suureneb turgudel hirm euroala väljavaadete suhtes ning Euroopa suunaline risk-off tõuseb kiirelt teemaks.

Euroala makrouudistest olid nädala jooksul suurima tähelepanu all inflatsiooni näitajad. Seekord pakkus statistika korraliku positiivse üllatuse euroala tavainflatsiooni puhul - esialgse kiirhinnangu kohaselt oli maikuus aastane tarbijahindade kasv 1,9% vs. oodatud 1,6% ning vs. aprillikuu näit 1,2%. Alusinflatsioon kerkis aprillikuu 0,7% juurest 1,1% juurde (konsensuse ootus 1,0%). Tavainflatsioon on niisiis jõudnud vägagi lähedale Euroopa Keskpanga (EKP) soovitud 2% tasemele. Turgude reaktsioon jäi siiski üsnagi väheseks ning euro liikus neljapäeval pigem muudel põhjustel.

Ülemääraseks rahuloluks EKP-l siiski põhjust olema ei peaks kuna märkimisväärne osa inflatsiooni hüppest oli põhjustatud energiahindadest ning seega ei pruugi tavainflatsiooni püsimine 2% lähedal siiski jätkuda. Alusinflatsiooni mõningane kosumine viitab, et aprillis toimunud tugev allapoole liikumine oli ajutise iseloomuga. Sellegipoolest on alusinflatsioon kui peamine EKP poolt jälgitav mõõdik kaugel eesmärgipärasest tasemest ning lähikuudel ei ole tõenäoline, et näeme sarnaseid hüppeid kui tavainflatsiooni puhul. Seega ei ole esmapilgul tublid inflatsiooninumbrid märkimisväärselt EKP intressiootusi kosutanud ning sellest ka euro tagasihoidlik reaktsioon.

Dollar liikus nädala jooksul suunatult kuid säilitas suurel määral oma eelnevad positsioonid. Makrouudiste poolelt olid põhilise tähelepanu all USA töötururaport. Üldpilt oli positiivne -nii töökohtade arvu kui töötuse määra osas ületati ootusi, kõige olulisemaks infoks tõenäoliselt oli aga see, et ka palgakasvu näit ületas ootusi. See on taaskord signaal FED-ile, et tööturu täishõiveseisund on suurendamas palgasurvet, mis omakorda peaks inflatsioonile kiirendavalt mõjuma. USA eristumine euroalast inflatsiooni, intresside ja majanduskasvu osas on jätkuvalt teema ning see toetab ka dollari jätkuvat tugevust euro suhtes.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

 1. Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:
 2. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
 3. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
 4. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
 5. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
 6. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
 7. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
 8. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
 9. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
 10. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.