Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Poliitilised tuuled toovad ebakindlust

Aprill 12, 2017 12:35

Turud on jätkuvalt heitlike meeleolude küüsis. Liikumised peamistel aktsiaturgudel on nädala jooksul jäänud küll suhteliselt väheulatuslikeks, kuid valdavaks mustriks on olnud suunatu kauplemine ning sentimendi vaheldumine. Valuutaturgudel on tavapäraselt nädala suurimate tõusjate hulgas jeen ning müügisurve all on kannatamas toorainevaluutad.

Geopoliitilisel rindel võib viimastel päevadel pigem täheldada ebakindluse kasvu. USA vastasseis Süüria ning Põhja-Koreaga on mõnevõrra ootamatult kõikuma löönud ka illusiooni, et Trumpi tulekuga võiks USA ja Venemaa suhted soojeneda. Euroopa suunalt on sentimendi jahenemisele omalt poolt lisa toomas Prantsusmaa presidendivalimiste teema. Viimastel andmetel on järsult populaarsust kogumas kommunistide kandidaat Jean-Luc Melenchon ning suurenemas on tõenäosus, et teise vooru võivad pääseda 2 kandidaati, kes mõlemad on euro ja EL-i vastaste vaadetega.

Dollar on sel nädalal mõnevõrra nõrgenenud. Dollari indeks on taas langenud allapoole 101 taset. Mõningast kõneainet pakkus Föderaalreservi (FED) juhi Janet Yelleni sõnavõtt esmaspäeval. Nimelt ütles Yellen, et FED on lähedal majanduse stimuleerimise peamistele eesmärkidele ning kui varem oli eesmärgiks majanduskasvu kiirendamine, siis nüüd stabiilsuse tagamine. Seega on FED Yelleni sõnul pigem neutraalses faasis. Arvestades juba teostatud intresside tõstmisi ei peaks selline seisukoht muidugi üllatav olema.

Küll aga võib Yelleni retoorikat lugeda ettevaatlikuks ning tõenäoliselt on FED-i juht pigem muretsemas, et liialt kiire intresside tõstmine võiks häirida USA majanduse toimetulekut. Dollari puhul on lisaks FEDi uudistele jätkuvalt oluliseks teguriks reflatsiooni teema. Täna avaldatav USA tootjahinnaindeks ning homme avaldatav inflatsiooniraport võivad üllatuste korral reflatsiooniga seotud ootuste muutumise läbi ka dollarisse volatiilsust tuua.

Euro on liikunud erisuunaliselt, kuid ebakindluse kasv Prantsusmaa presidendivalimiste suhtes ei ole siiski veel valuutaturgudel märkimisväärselt mõjule pääsenud. Pigem võib Euroopa poliitiliste riskide indikaatorina jälgida Prantsusmaa võlakirjaintresside dünaamikat. Viimastel päevadel ongi Prantsusmaa intressid taas tõusuteel, ehkki märtsikuu tasemeteni ei ole siiski veel jõutud. Hetkel ei ole küll Melenchon veel küsitluste tulemustes samale tasemele jõudnud kui peamine turgudele sobiv soosik Macron, kuid küsitluste paikapidavuse osas on viimased 12 kuud pakkunud kainestavaid õppetunde.

Euro praegune suhteline neutraalsus arvestades Prantsusmaa valimiste võimalikku laastavat mõju ELi ühtsusele, võib viidata sellele, et praegu ei ole veel piisavalt suurel määral positsioneerumist turuvaenuliku lõpptulemuse kartuses. Mitmed turuosalised on prognoosinud, et Marine Le Peni võidu korral võiks EUR/USD langeda allapoole pariteedi taset. Sellise vaate paikapidavuses ei peaks olema suuri kahtlusi. Kui presidendivalimiste lõpptulemuste selgumiseni jäänud aja jooksul Melenchon populaarsus veelgi oluliselt kasvaks ning Le Peni väljavaated säilitaks praeguse taseme, oleks eurol arvestaval määral langusruumi.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.