Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

(Raha)poliitika võib sel nädalal turge täiendavalt suunata

Märts 13, 2017 13:57

Alanud nädal on täis olulisi sündmusi, mis võivad tuua turgudele suuri liikumisi. Lisaks makronäitajatele on tulekul mitmeid uudiseid rahapoliitika poolelt. Täiendavaks potentsiaalseks volatiilsuse tekitajaks on ka poliitilised sündmused, turuosaliste tähelepanu keskmes on eelkõige Hollandi valimised.

Rahapoliitika sõnumite poolest on lähipäevad vägagi inforohked, kuna istungeid on pidamas Föderaalreserv (Fed), Inglise keskpank (BOE), Jaapani keskpank (BOJ) ning Šveitsi keskpank (SNB). Seetõttu on nii riskivarades üldisemalt, kui ka võlakirjades ja valuutaturgudel nn. sündmusterisk tavapärasest kõrgem. Üldist riskivalmidust võib kõigutada kolmapäeval peetavate Hollandi alamkoja valimiste käik. Lisaks on USA-s päevakorda tulemas fiskaalpoliitika teemad, kuna avaliku sektori võlapiiri peatamise tähtaeg on ümber saamas ning lisaks peaks president Trump välja kuulutama 2018 fiskaalaasta eelarvekava.

Dollar on sel nädalal enim mõjutatud tõenäoliselt Fed-iga seotud ootuste poolt. Kolmapäeval peetava Fed-i istungi eel on turud 25 baaspunktise intressikergitamise intressifutuuride hinnatasemetesse juba pea täielikult sisse hinnanud ning seega on enamus turuosalisi veendunud, et rahapoliitika karmistamise järjekordne samm on tulekul. Suurimaks küsimuseks Fed-i istungi puhul saab seetõttu olema see, millised on Fed-i kavatused baasintresside edasise dünaamika osas.

Fed avaldab seekord oma kvartaalselt uuendatavad prognoosid majanduskasvu ja baasintresside kohta. Dollar on veebruari alguses alanud uue tugevnemiskatse hoo minetanud. Viimastel nädalatel on dollari indeks püsinud kitsas vahemikus ning edasine suund võib selguda lähipäevil. Dollari jätkuva nõrgenemise vältimise eelduseks on, et Fed-i liikmete baasintressi mediaanprognoos ei jääks varasemast ettevaatlikumaks (kehtiva prognoosi kohaselt oodatakse 2017. aastal kolme intressikergitamist). Vastupidine tooks dollarisse uut müügisurvet.

Naelsterling. Ühendkuningriigi (UK) jaoks on tulekul samuti sündmusterohke nädal. Ootuste kohaselt võib peaminister Theresa May sel kolmapäeval välja kuulutada artikkel 50 käivitamise ehk UK EL-ist lahkumisprotsessi algvaatuse. Kolmapäeval-neljapäeval on istungit pidamas BOE ning üldiselt ei ole ootuspärane, et BOE muudaks oma senist vaadet.BOE on korduvalt väljendanud valmisolekut muuta rahapoliitikat vastavalt vajadusele "mõlemas suunas" ehk siis vastavalt täiendava leevendamise või karmistamise poole kaldudes. On ilmne, et BOE soovib Brexitist tulenevad suurenenud poliitilise ebakindluse tõttu jääda äraootavale positsioonile.

BOE jaoks on intrigeerivaks küsimuseks asjaolu, et UKs on sarnaselt muu maailma reflatsiooni meeleoludele inflatsioon hoogu kogumas. Hetkel on UK tavainflatsioon püsimas alla 2,0% (jaanuaris 1,8%), kuid BOE prognooside kohaselt kerkib see järgmise aasta alguseks 2,8% juurde. Seda peamiselt tingituna naela kursi odavnemisest tulenevast nö. imporditavast inflatsioonist. BOE ootuste kohaselt on tegemist eelkõige ajutise hüppega ning seetõttu ollakse esialgu seisukohal, et rahapoliitikat kohandada vajadust ei ole.

Seega aktsepteerib BOE praegu pigem kõrgemat inflatsiooni lootes, et leebe rahapoliitika aitab majandusel poliitiliselt keeruka perioodi jooksul majanduskasvu üleval hoida. Prognoositust veelgi kiirem inflatsioon võib aga tuua siiski rahapoliitika koomale tõmbamise päevakorda ning see oleks ka naelale toetavaks stsenaariumiks. UK inflatsiooniraport avaldatakse järgmisel teisipäeval.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.