Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Rahapoliitika uudised uuel nädalal fookuses

Jaanuar 27, 2017 16:37

Riskivaarde hinnad on vahepealse mõõna järgselt taas kosunud ning mitmed aktsiaindeksid on sel nädalal uuendanud tippe. Samal ajal püsib võlakirjade müügisurve ning intressid liiguvad jätkuvalt ülespoole. Valuutaturgudel on nädala suurimate liikujate hulgas tugevnev naelsterling. Dollar on liikunud erisuunaliselt ning euro on pigem nõrgenenud. Riskivalmiduse taastumine on aga survestamas jeeni.

Valuutaturge on alati mõjutamas muutused intressikeskkonnas ning viimasel ajal on intresside trendimuutus olnud üheks oluliseks liikumiste kujundajaks. Sel nädalal on jätkunud euroala intresside ülespoole rühkimine ning seda kiiremas tempos kui näiteks USA-s. Nii on Saksamaa 10-aastase riigivõlakirja intress kerkinud viimase 12 kuu kõrgeimatele tasemetele 0,48% ümbrusesse. Samal ajal on aga USA analoog kauplemas allpool detsembrikuiseid tasemeid. Seega on USA-Euroopa intressierinevus jätkanud kitsenemist.

Jeen. Reflatsiooni ilminguid on märgata Jaapaniski, kus 10-aastase riigivõlakirja intress on kerkinud aastataguste tasemete juurde. Koos energiahindade tõusuga ning jeeni nõrkusega on inflatsiooniootused kasvanud ning see on toonud alailma deflatsiooniga maadlevasse riiki oodatud intresside tõusu. Loomulikult on Jaapani puhul veel vara rääkida sellest, et deflatsiooni probleem on seljatatud. Kuid vähemalt turuosalised on mõnevõrra optimistlikuma vaate võtnud. Järgmisel nädalal peab Jaapani keskpank (BOJ) istungit ning jeeni jaoks on olulised BOJ kommentaarid, mis puudutavad võimalikku inflatsiooni väljavaadet ning rahapoliitika edasisi samme.

Naelsterling on jaanuari teises pooles teinud märkimisväärse tugevnemise ning hoogu on jätkunud ka sel nädalal. Olulise uudisena selgus teisipäeval, et valitsusel tuleb Brexiti käivitamiseks saavutada parlamendi heakskiit. Kuigi see ei olnud turgudele suureks üllatuseks, võib osaliselt naela kosumist seostada asjaoluga, et karmi Brexiti stsenaariumi tõenäosus on vähenenud. Samas on olukord suhteliselt keeruline, kuna EL-i poolt ei paista olevat laual võimalust, et Ühendkuningriik (UK) sulgeb oma piiri, kuid saab mingilgi kujul osa ühisturu hüvedest.

Naela on aidanud kindlasti ka jätkuv korralike makronäitajate voog. Neljapäeval avaldatud IV kvartali majanduskasv 2,1% (aastatagusega võrreldes) ületas ootusi, kuid tegemist on viimaste aastate madalaima kasvuga. Kasvutempo on siiski soliidne arvestades kõiki kartusi, mis seoses Brexitiga liikvel on olnud. Kardetust tugevam kasv ning ka naela nõrkusest tingitud pead tõstev kiire inflatsioon peaks Inglise keskpanga (BOE) jaoks päevakorda tooma intresside kergitamise. Tõenäosus selleks lähiajal suur siiski ei ole – turgude ootust hetkel intressitõstmiseks juunikuus on 17%. Järgmisel nädalal peetaval BOE istungil on seega tõenäoline, et keskpanga retoorika püsib neutraalne.

Dollar on nädala esimese poole järgsest nõrkusest mõnevõrra taastunud. Sel nädalal avaldatud USA tähtsamad makronäitajad on jäänud ootustele alla - seda nii elamuturu müüginäitajate, töötu abiraha taotluste kui IV kvartali majanduskasvu osas. Siiani on dünaamika pigem olnud vastupidine - USA makroüllatuste trend on viimase kahe aasta tippudes, seega on suurenemas tõenäosus allapoole liikumiseks. Selline on olnud ka viimastel aastatel sesoonne muster - aasta esimeses kvartalis on USA kasv jäänud oodatust kesisemaks. Sarnaste arengute kordumine sel aastal tooks muidugi dollarisse korraliku korrektsiooni.

Järgmisel nädalal on istungit pidamas ka Föderaalreserv (FED). Detsembris antud indikatsiooni järgi (FED-i liikmete mediaanprognoos) ootab FED sel aastal kolme intressitõstmist. Kahtlemata on turgude jaoks väga huvitavaks küsimuseks igal järgneval FED-i istungil kas ja kui palju FED intresside osas vihjeid annab. Arvestades tööturu peaaegu täishõive lähedast seisundit ning inflatsiooni kiirenevat trendi peaks lähikuudel intresside tõstmisega jätkamine olema põhjendatud. Sellekohased võimalik retoorika aitaks dollarit praegusest nõrkusest üle saada. Vastupidine aga võiks mõistagi dollari optimismi vähendada.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.