Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Risk-off kummitab jätkuvalt

Mai 22, 2017 10:01

USA sisepoliitilised probleemid on endiselt peamiseks turge suunavaks teguriks. Sentiment on kolmapäevasest madalseisust mõnevõrra taastunud, kuid edasine sõltub eelkõige president Trumpiga seotud uudisvoost.

Dollar. Trumpi võimalik tagandamine FBI tegevuse võimaliku mõjutamise ning väidetavate seoste tõttu Venemaaga võiks kindlasti mõjuda olulise tagasilöögina USA majandusega seotud ootustele. Tõenäoliselt ei oleks mõju niivõrd oluline USA majanduse tegelikule käekäigule, kuid arvestades seda, kuidas Trumpi poolt lubatud maksualandused ja investeerimisplaanid on toetanud üldist riskisoovi, raputaks Trumpi poliitilise karjääri takerdumine läbi muutuvate ootuste eelkõige finantsturge. Tõenäoliselt sunniks see ka Föderaalreservi (FED) täiendavale ettevaatlikkusele ning intressitõstmiste edasilükkamisele.

See on ka üks peamisi põhjuseid miks dollar sedavõrd nõrgalt käitunud on. Samas on FED-i liikmed korduvalt rõhutanud, et rahapoliitika otsuste tegemisel ei ole arvestatud fiskaalpoliitika dünaamikat, kuna antud situatsioonis on võimalik maksumuudatuste mõju USA majandusele vägagi ebaselge. Seega ei peaks FED-i tegemisi poliitilised probleemid märkimisväärselt mõjutama. Turgude arvamus FED-i suhtes on siiski olnud muutlik, hetkel oodatakse juunikuise intressitõstmise tõenäosuseks 73%, kolmapäeval oli see 64% ning eelmisel nädalal 83%.

Dollari indeks on sel nädalal teinud tugeva sööstu alla ning praegune 97,30 piirkonnas liikumine tähendab, et jõutud on tasemetele, kus liiguti enne 8. novembrit ehk Trumpi eufooria algust. Seega on vähemalt valuutaturgudelt nö. Trumpiga seotud preemia haihtunud. Aktsiaturgudel on aga sellegipoolest seis veel suhteliselt hea, kuid seal on dünaamikat kindlasti mõjutamas USA ettevõtete paranevad kasuminäitajad. Mis puudutab muresid USA majanduse tervise pärast, siis hiljutised makronäitajad on olnud mõnevõrra julgustavad viidates, et oodatav kasvu taastumine aasta teises kvartalis tuleb. See aitaks kaasa ka dollaril oma positsioone parandada.

Euro poolelt peaks jätkuvalt huvipakkuv olema kommunikatsioon Euroopa Keskpanga (EKP) liikmetelt enne juunikuu istungit. Peamiseks intrigeerivaks küsimuseks on see kas EKP on valmis oma vaadet optimistlikumaks muutma. Kui lähinädalail peaks mõni EKP esindajatest vihjama, et keskpank võib kaaluda oma eelkommunikatsiooni osas positiivsemat pööret, võiks turgudel näha korralikku reaktsiooni. Seni on EKP olnud seisukohal, et intressimäärad jäävad praegusele või veelgi madalamale tasemele ka peale varaostuprogrammi lõppu. Antud sõnastuse optimistlikumaks muutmine annaks euro tugevnemiseks veelgi täiendavat ruumi.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.