Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Risk-off meeleolud päevakorral?

Juuni 22, 2017 10:58

Viimastel päevadel on turgudel kasvamas uus mureteema - selleks on nafta hindade jätkuv langus ning nn. karuturu faasi jõudmine. Riskivalmiduse vähenemine ei ole esialgu veel kuigi tugev, kuid juhul kui nafta korrektsioon jätkub, on suurenemas laiapõhjalise riskivarade müügisurve võimalus. Valuutaturgudel on viimastel päevadel surve all olnud eeskätt toorainevaluutad. Euro jaoks on kõneainet pakkumas reedel avadatavad euroala PMI indeksid.

Naelsterling sai kolmapäeval mõningase ostuhuvi osaliseks. Toetust pakkus Inglise keskpanga (BOE) peaökonomisti Andy Haldane kommentaar, mille kohaselt soovitab ta inflatsiooniga võitlemise eesmärgil aasta lõpu poole intresside tõstmist. Haldane hinnangul on Ühendkuningriigi (UK) majandus jätkuvalt kasvuteel ja tööturg püsib tugev ning seetõttu peaks rahapoliitika karmistamine hinnatõusu pidurdamiseks olema igati õigustatud.

Eelmisel nädalal peetud BOE istung pakkus mõningase üllatuse kui selgus, et rahapoliitika üle otsustava turukomitee 9-st liikmest 3 hääletasid intresside tõstmise poolt (turu ootus oli, et intressitõstmise pooldajaid on 1 liige). Nagu selgub ei olnud Haldane nende kolme hulgas, seega on BOE siseselt karmima rahapoliitika pooldajaid veelgi enam. Juhul kui BOE tõepoolest suudab turge veenda, et intressitõstmine on lähiajal tõenäoline, võiks see poliitiliste sündmuste mõju naelale mõnevõrra kahandada. Naela ulatuslikumaks taastumiseks oleks siiski vaja suuremat selgust Brexiti edasise kulgemise suhtes.

Euro jaoks võivad volatiilsust tuua reedel avaldatavad PMI indeksid. Sel aastal on nii euroala kui Saksamaa PMId jätkanud uute tippude tegemist viidates suurenevale optimismile. Konsensus ootab juunis mõnevõrra madalamaid näite, kuid siiski indeksite kõrgel tasemel püsimist. Arvestades Euroopas paranenud poliitilist väljavaadet ning korralikke makronäitajaid, on vähetõenäoline, et PMId ootusi ei täida. Olulisel kohal on kindlasti ka muu taustinfo, mida indeksid pakuvad, sealhulgas euroala tööturu ja inflatsiooniga seostuvad arengud.

Dollar on nädala kokkuvõttes mõnevõrra kosunud. Dollari indeks on püsinud viimaste nädalate jooksul kitsas vahemikus ning liikunud põhiliselt 97 piirkonna ümbruses. Föderaalreservi (Fed) suunalt on jätkuvalt kosta kommunikatsiooni, mis õigustab jätkama rahapoliitika koomale tõmbamist. Nii ütles Eric Rosengren teisipäeval, et rahapoliitika võimalused kriisiolukorras tuge pakkuda on piiratud kui intressid on liiga madalal. Seega näib, et Fed on mõnevõrra vähem juhindumas konkreetsetest makronumbritest (madal inflatsioon) ning mõtleb pigem suurt pilti silmas pidades.

Ka Janet Yelleni hiljutised seisukohad, et inflatsiooni aeglustumist ei tuleks üle tähtsustada, viitavad Fed-i paindlikumale vaatele. Samuti viitab Fed-i bilansimahu normaliseerimise plaan sellele, et vähehaaval soovitakse oma tööriista arsenali taas ette valmistama hakata kui majandustsükkel peaks langusele pöörduma ning tõstatub uus vajadus toetusmeetmete järele. Selline suund on igati mõistlik, kuid oluliseks aspektiks on see kas Fed jõuab enne majanduse tõusutsükli lõppu soovitud intresside tõstmise ja bilansimahu vähendamisega ühele poole. Kui uus kriis siiski varem kohale jõuab, on Fed-il tugimeetmete rakendamiseks võimalused piiratud. See vähendaks usaldust Fed-i suhtes ning selle üheks tagajärjeks võiks olla ulatuslikum dollari nõrgenemine.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.