Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • FSCS kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • Tagatisfond
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Finantsjärelevalve fca efsa

Risk-off / Risk-on: (raha)poliitika mõjud domineerimas

Juuni 20, 2018 13:50

Poliitika on jätkuvalt üks peamisi turgude suunajaid ning USA president Trumpi vihjed uute tollitariifide kehtestamisest Hiinale on turuosaliste riskivalmiduse taas proovile pannud. Kuna nüüd on USA sihikule võtnud Hiina importkaubad 200 mlrd USD väärtuses, võib rääkida kaubandussõja märkimisväärsest eskaleerumisest. Täna on siiski märgata sentimendi taastumist ning kui täiendavat infot lähipäevil teema kohta tulemas ei ole, võib turgude kosumine jätkuda.

Valuutaturgudel on liikumisi kahtlemata mõjutanud risk-off meeleolud. Nädala jooksul on siiani suurimate liikujate hulgas jeen ning Šveitsi frank, mida on ootuspäraselt kosutanud turvasadamat otsivad rahavood. Müügisurve all on aga enim kannatanud toorainevaluutad. Enne homset Inglise keskpanga istungit on nõrgalt käitunud naelsterling, mida on mõjutanud Brexiti negatiivsete stsenaariumidega seotud kahtlused. Ka Portugalis käimasolev keskpankade foorum on oma sõnumitega mõnevõrra turuosaliste tähelepanu saanud.

Euro on püsinud möödunud neljapäeval Euroopa Keskpanga (EKP) poolt teatavaks tehtud ettevaatlike sõnumite mõju all. Ka Portugalis Sintras toimuval rahapoliitika üritusel EKP juhi Mario Draghi poolt teisipäeval öeldud mõtted on suurendanud euro müügihuvi. Draghi sõnul ei tähenda stiimulprogrammi (QE) lõpp tingimata seda, et keskpank ei võiks seda vajadusel ühe tööriistana uuesti rakendada. Draghi vihjas samuti, et EKP hoiab tõenäoliselt intressid muutmata kuni vähemalt 2019. aasta III kvartali lõpuni ehk intresside tõstmist võiks praeguste eelduste juures oodata alles alates 2019. aasta oktoobrist.

Kuigi EKP on otsustanud QE lõpetamise osas olla konkreetne ning lõpetada võlakirjade tugiostud selle aasta lõpus, on ilmne, et ebakindla inflatsiooni väljavaate tõttu soovitakse üldise rahapoliitika kursiga jääda vägagi ettevaatlikuks. See on aga põhjus, mis eurot lähiajal pigem survestab. Suurenevaks riskiks eurole poliitika poolelt võib saada ka olukord Saksamaal, kus Angela Merkeli juhitud koalitsiooni ohustavad sisemised eriarvamused immigratsiooni osas. Euroskeptiliste meeleolude tõus kriitilisele tasemele Saksamaal sunniks turuosalisi taas euro puhul arvestama euroala poliitilise riskipreemia kiire suurenemisega.

Jeen on traditsiooniliselt üks peamisi võitjaid risk-off meeleolude toel kuna jeeni kasutatakse laialdaselt carry-positsioonide finantseerimisvaluutana ning riskivalmiduse vähenemine ning positsioonide sulgemine tekitab jeeni täiendava ostusurve. Eelmisel reedel peetud Jaapani keskpanga (BOJ) istung ei toonud olulisi üllatusi – BOJ jätkab baasintressiga tasemel -0,1% ning hoiab tugiostudega 10-aastase intressi 0% ümbruses. BOJ vaade inflatsioonile oli siiski varasemast ettevaatlikum – kui aprillis ütles BOJ, et inflatsioon püsib 1% läheduses, siis nüüd on aastane hinnakasv BOJ hinnangul vahemikus 0,5-1%.

BOJ hinnangul on Jaapani inflatsioon liikumas märkimisväärselt aeglasemas tempos kui USA-s ning Euroopas. Ebakindlus inflatsiooni edasise väljavaate osas on BOJ puhul juba mõnda aega olnud üheks märksõnaks. Selle üheks kinnituseks on ka sel teisipäeval avaldatud BOJ aprillikuu istungi protokoll. Nagu selgub, on BOJ eemaldanud oma hinnangutest 2% inflatsioonieesmärgi saavutamise soovitud ajamääratluse. Segadust tekitavaks võib pidada asjaolu, et mitmete BOJ liikmete hinnangul on 2% üksnes projektsioon ning mitte ajaline eesmärk. Selline nö. lahtiütlemine võiks nõrgestada turuosaliste usku BOJ eelkommunikatsiooni ning seega kahandada antud rahapoliitilise tööriista efektiivsust.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

 1. Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:
 2. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
 3. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
 4. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
 5. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
 6. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
 7. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
 8. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
 9. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
 10. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.