Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • FSCS kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • Tagatisfond
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Finantsjärelevalve fca efsa

Rohkem põhjuseid euro nõrkuse püsimiseks

Mai 25, 2018 15:40

Turud on sel nädalal liikunud suureneva ebakindluse mõju all. Sentimenti on taas kõigutamas geopoliitilised uudised ning lisaks on euroala makronäitajad toonud piirkonna kasvuväljavaadete suhtes uusi kahtlusi. Valuutaturgudel on sel nädalal suurimate liikujate hulgas jeen, mida kosutab riskivalmiduse langus. Jätkumas on euro nõrkus ning dollar on liikunud erisuunaliselt.

Euro on viimasel ajal olnud surve all, kuna aasta alguses hoogu kogunud optimism Euroopa Keskpanga (EKP) võimaliku rahapoliitika suunamuutuse osas on hääbumas euroala madala inflatsiooni ning aeglustuva kasvu tõttu. Aprillis peetud istungil oli EKP seisukohal, et kasvu aeglustumine regioonis on ajutine. Samuti on kuulda olnud hinnanguid, et sentimendi indeksite allapoole tulekut on paljuski mõjutanud pühade paiknemisest tulenev sesoonne statistika moonutus. Sel põhjusel olid kolmapäeval avaldatavate euroala PMI indeksite suhtes ootused üsnagi positiivsed, kuid tegelik statistika nende täitumist siiski ei toetanud.

Nii Saksamaa kui euroala PMI-indeksid (ettevaatavad majandusaktiivsuse indikaatorid) valmistasid taas pettumuse. Ka euroala koond PMI indeks langes neljandat kuud järjest ning tegi märkimisväärse jõnksu allapoole. Optimistide peamine hinnang olukorrale on see, et PMI tase 54,1 viitab siiski kasvu püsimisele (indeksi tase üle 50,0 indikeerib kasvu). Samuti on välja toodud asjaolu, et viimasel ajal on PMI indeksi ja tegeliku kasvu (SKP reaalkasv) vahel seos nõrgenenud. Pessimistide jaoks on aga peamine küsimärk euroala kasvutempo aeglustumise suund ja kiirus.

EKP jaoks on tegemist ilmselt intrigeeriva olukorraga. Ühest küljest on suurenemas vajadus stiimulprogrammi koomale tõmbama hakata ning selliseid vihjeid on ka varasemalt korduvalt välja öeldud. Teisalt on inflatsiooni dünaamika euroalas kõike muud kui hinnakasvu kiirenemisele viitav (alusinflatsioon mais 0,7%) ning värske PMI indeksite info ei ole samuti selline, mis kinnitaks, et majandusaktiivsuse jahenemine on ajutise iseloomuga. Seega on kasvamas tõenäosus, et EKP peab juunikuisel istungil võtma vägagi ettevaatliku hoiaku. Võimalik, et see tähendab ka otsust jätkata varaostuprogrammi peale 2018. septembrit.

Turuosaliste hinnangut olukorrale peegeldab ilmekalt intresside dünaamika. Kui mai keskel oli Saksamaa 10-aastane intress veel 0,64% ümbruses, siis hetkel on see alanenud 0,44% juurde. Aeglustuv majanduskasv indikeerib, et EKP soovitud inflatsioonieesmärgi täitumine nihkub veelgi kaugemasse tulevikku ning seetõttu jääb rahapoliitika ekspansiivne faas kauemaks püsima. Euro praegusele nõrgenemise trendile on seega makronäitajad uut hoogu andnud. Sellele omakorda on sekundeerimas geopoliitiliste murede kasv Itaalia euroskeptiliste meeleolude esilekerkimise tõttu.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

 1. Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:
 2. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
 3. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
 4. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
 5. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
 6. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
 7. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
 8. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
 9. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
 10. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.