Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Trump hoiab turud pinges, Clintoni võit päästaks dollari

November 04, 2016 09:34

Turud on liikumas USA presidendivalimiste ootuste ja kartuste mõju all. Jäänud on vaid mõned päevad ning Hillary Clintoni kahanev edumaa Donald Trumpi ees on peamine risk-off meeleolude tekitaja. Valuutaturgudel on sel nädalal suurimaid liikumisi tegemas naelsterling, jeen ning Šveitsi frank. Kiire languse turgude jaoks mitteootuspärase valimistulemuse kartuses on teinud ka dollar.

Dollar on kiirelt vahepealse spurdi minetanud ning müügisurve alla sattunud. Dollari indeks jõudis küll eelmisel nädalal väga lähedale 100,0 tasemele, kuid on praeguseks langenud 97,0 piirkonda. EUR/USD suutis neljapäeval küll stabiliseeruda, kuid on eelmise nädala põhjades ligi 250 punkti kõrgemal. Samavõrd kiiresti on USA presidendivalimiste jõudude vahekord kandidaatide vahel muutunud. Trumpi väljavaadete paranemine on suurendanud kartusi, et 8. novembril turgude jaoks ootuspärast tulemust ei tule (Clintoni võit) ning see tähendaks ka Föderaalreservi (FED) jaoks vägagi tõenäoliselt, et intressi tõstmine detsembris jääb ära.

Kolmapäeval peetud FED-i istung ei toonud üllatusi. Ootuspäraselt sisaldas istungi pressiteade sõnumit, et tingimused baasintressi tõstmiseks on jätkanud paranemist. Samas mainiti, et soovitakse saada täiendavat infot rahapoliitika koomale tõmbamise ajastamiseks. Pressiteates aga ei viidatud otseselt detsembri istungit kui võimalikku intresside tõstmise ajamääratlust. Samas oli aasta tagasi 2015. a. oktoobris peetud istungil selline vihje olemas ning detsembris 2015 ka esimene intressitõstmine tehti. Võimalik, et FED soovib ennast enne 8. novembri valimisi mitte liialt keeruliste valikute ette seada ning soovib olla paindlik.

Trumpi võidu korral oodatav tugev turgude negatiivne reaktsioon võiks sundida FED-i täiendavale ettevaatlikkusele, seni kuni ilmneb milliseks kujuneb globaalne finantsturgude reaktsioon ning võimalik esialgne mõju USA reaalmajandusele. Väga oluliseks sõnumiks FED-ile on samas ka enne detsembrit saabuvad makronäitajad. Juba täna on tulekul tööturu raport. Dollari edasise nõrkuse vastu oleks vajalik oktoobris lisandunud uute töökohtade arvuks vähemalt 160-170 000.

Naelsterling on saanud uue hoo kuna Brexiti saaga on saanud mõningase tagasilöögi. Vastu ootusi kinnitas Ühendkuningriigi (UK) ülemkohus, et Brexiti protsessi algatamise peab heaks kiitma ka parlament. UK valitsus on küll öelnud, et kavatseb kohtu otsuse vaidlustada, kuid enne kui see ei ole andnud vastupidist tulemust ülemkohtu otsusele, jääb kindlasti Brexiti tõenäosus madalamaks kui see vahepeal oli. Ka parlamendis hääletamine ei pruugi UK lahkumist EL-ist ära hoida, kuid on teada, et peaminister May ei oma UK parlamendis väga suurt enamust.

Naela jaoks mõjus ka positiivselt järjekordne positiivne üllatus makronäitajate poolelt. Teenuste PMI indeks kerkis 54,6 juurde, kosudes kolmandat kuud järjest ning ületades Brexiti referendumi-eelsed tasemed. UK majanduse kardetust parem seis on julgustanud ka Inglise keskpanka. Neljapäeval peetud istungil jäeti baasintress muutmata. Augustis tehtud intressikärpe järgselt anti mõista, et kärbetega võidakse jätkata novembris. Kuid BOE sõnum seekord oli mõnevõrra üllatulikult optimistlikum. Ilmselt on vara rääkida BOE rahapoliitika karmistamisest, kuid ka neutraalne väljaaade võiks naela muude tegurite kõrval toetada.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.