Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Trump jätkuvalt turgude tüüri juures

Jaanuar 12, 2017 13:48

Peatselt ametisse astuva USA presidendi Donald Trumpi kolmapäevane pressikonverents ei toonud oluliselt uut infot majanduse elavdamise sammude kohta. Turgude reaktsioon sellele on olnud küllaltki närviline ning pigem võib täheldada kerget pettumust. Trumpi ralli raugemine on riskisentimendi jaoks praegu üks põhilisi riske, seega vajavad turuosalised vastupidise ehk positiivsuse säilimiseks hädasti kinnitust USA-ga ja Trump'iga seotud ootustele.

Dollar on olnud üks selgemaid võitjaid Trumpi valimisvõidu järgselt. Seetõttu on ka kerkivad kahtlused uue presidendi majandust elavdavate ambitsioonide suhtes dollarisse müügihuvi toonud. Tõsi küll, hetkel on loomulikult veel vara Trump'i majanduspoliitika suhtes seisukohta võtta. Kuid kindlasti on igasugune sellesisuline infovoog lähiajal kõrgendatud tähelepanu all. Kui Trump 20. jaanuaril ametisse astub, peaks kõigi eelduste kohaselt täiendavat infot tulema. See määrab paljuski kas Trumpi ralli nii dollaris kui muudes riskivaarades püsib või süveneb pettumusest ajendatud järelreaktsioon veelgi.

Austraalia dollar on sel nädalal olulisemate valuutade seas olnud üheks suurimaks tugevnejaks. AUD on jaanuaris eriti jõuliselt tugevnenud naelsterlingi, dollari ning euro suhtes. Nii dollar kui nael on omakorda laiapõhjalisemalt allapoole liikumas, see on ka AUD-i suhtes nõrkusele täiendavalt kaasa aidanud. EUR/AUD on lähemas viimase aasta jooksul korduvalt testitud tasemetele 1,41 ümbruses, millest läbi minek annaks tehniliselt uut tõuget veelgi madalamale liikumiseks. AUD-i on fundamentaalse poole pealt toetanud Austraalia ning ka Hiina majandusnäitajad.

Detsembris kerkis Hiina tootjahinnaindeks 5,5% (vs. oodatud 4,6% kasv). See on viimase 5 aasta kiireim tõus ning viitab muuhulgas, et tootmissisendite hinnatõus Hiinas on hakanud kiirenema. See peaks positiivselt mõjuma ka Austraalia ekspordistatistikale, kuna Hiina on Austraalia suurim eksporditurg. Austraalia kaubavahetuse raport näitaski üllatuslikult, et detsembris kasvasid ekspordimahud 8% ning esimest korda viimase 31 kuu jooksul jäi kaubavahetuse saldo plussi.

Kui selline trend jätkuks ka edaspidi, oleks tegemist AUD-ile olulise fundamentaalse toetajaga. 7. veebruaril toimuval Austraalia kekspanga (RBA) istungil saab olema ilmselt teravdatud tähelepanu all RBA vaade võimalike väliskaubanduse trendide suhtes. Kuigi RBA huvides ei peaks olema AUD-i kursi edasine tugevnemine, võiks keskpanga mõninganegi optimism AUD-i veelgi ostuhuvi tuua. Lähemas tulevikus on aga AUD-i jaoks makronäitajate poolelt olulise infona tulekul 19. jaanuaril avaldatav tööturu raport.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.