Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Trump rääkis dollari alla, retoorika mõju siiski pigem ajutine

Aprill 13, 2017 12:32

Turud ei ole ebakindlusest üle saanud. Mitmete riskimaandamise instrumentide hulgas on kuld jätkuvalt populaarsust kogumas ning untsi hind on lähenemas 1300 USD tasemele ehk sinna kus viimati oldi novembris enne USA presidendivalimisi. Valuutaturgudel on nädala suurimate liikujate hulka jõudnud dollar, mis president Trumpiga seotud sõnumite mõjul on sedakorda nõrgenenud. Jõudsalt on kosunud aga Austraalia dollar.

Austraalia dollar (AUD) on leidnud tugevat ostuhuvi, üheks põhjuseks on olnud kolmapäeval avaldatud üllatuslikul tugev töötururaport. Märtsis lisandus 60 900 uut töökohta vs. oodatud 20 000, sealjuures suurenes eriti jõudsalt täistööajaga töötajate arv. Töökohtade lisandumise sedavõrd suur kõrvalekalle tavapärasematest tasemetest viitab sellele, et suure tõenäosusega on tegemist statistiliste iseärasustega, kuid kui ka järgnevatel kuudel tööturg tugev püsib, võiks rääkida Austraalia majanduse väljavaadete paranemisest.

AUDi on ilmselt kosutanud ka Austraalia keskpanga (RBA) täna avaldatud finantsstabiilsuse ülevaade, milles keskpank väljendas märkimisväärset muret eluasemeturu ülekuumenemise ning eraisikute laenukoormuse suurenemise pärast. Suurenev mure kinnisvaramulli pärast on esialgu küll kaasa toonud laenutingimuste järkjärgulise karmistamise. Kuid kindlasti on lisaks sellele RBA jaoks päevakorda tulnud baasintressi kergitamine. Täiendavad märgid majandusaktiivsuse kasvust annaksid sellele täiendava põhjenduse. Seega võiksid edasised positiivsed makroüllatused AUDi märkimisväärset ostuhuvi tuua.

Dollar sai kolmapäeva õhtul müügisurve osaliseks kui taas ootamatu infona selgus, et president Trumpi hinnangul on dollari kurss liialt tugev. Trumpi sõnul haavab tugev dollar USA konkurentsivõimet, ning et talle isiklikult oleks meeltmööda madalate intresside poliitika. Sellise retoorikaga täiendab Trump veelgi loetelu enda tavapärasest erinevate maneeride ja tegevuste kohta. Tema eellased on üldiselt järginud tava, et seisukohti dollari kursi kohta avalikult välja ei öelda.

Dollari nõrgenemine sellise retoorika peale on mõistetav, kuid samas on presidendil siiski vähesed võimalused dollari kurssi otseselt nõrgestada. Seda saaks teha eelkõige sel viisil, et viia ellu võimalikult vähe seni välja öeldud lubadusi, mis puudutavad majanduse elavdamist ja nö globaalset reflatsiooni. Samas püüdleb Trump pigem vastupidises suunas ning paraku kõiki eesmärke (nõrgem dollarit ning tugev majanduskasv, koos madalamate maksude ja kõrgemate intressidega) üheaegselt saavutada on vägagi keeruline. Tõenäoliselt on dollar Trumpi väljaütlemise peagi unustanud ning liigub taas tavapäraste mõjurite toel.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.