Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Trumpi positiivne mõju on tagasi?

Veebruar 10, 2017 17:19

Kuna USA vastne president Donald Trump on oma ametiaja alguses tegelenud peamiselt teemadega, mis ei ole turgude nn. reflatsiooni ootusi toetanud, võis viimase kuu jooksul läbi erinevate varaklasside näha positiivsete ootuste hääbumist. Neljapäeval teatati aga, et maksreformi kava esitatakse järgneva paari nädala jooksul ning see on taas Trumpi ralli ellu äratanud.

Dollar ei ole maksureformi uudise peale väga tugevat positiivset reaktsiooni näidanud, kuid nädala kokkuvõttes on siiski toimunud arvestatav kosumine. Tõenäoliselt ei kiirustata dollaris positsioneeruma enne kui ei ole selgunud, millised on Trumpi poolsed maksudega seotud uuendused. Kui osutub tõeks, et juurutamisele tuleb piiriülese kaubavahetuse maksustamise ümberkorraldamine, kus eksportijad saavad tugeva maksueelise ning impordiga seotud rahavood maksustatakse kõrgemalt, võiks positiivne mõju dollarile olla oluline. Seda vähemlt esmase ja spekulatiivse reaksiooni näol.

Pikaajalisem fundamentaalne mõju aga sõltub juba suurtest makrotrendidest, näiteks sellest kas USA kaubavahetuse puudujääk paraneb. Samuti mõjutab dollarit see kas USA ettevõtete tulumaksu alandamine toob kaasa ulatusliku välismaal hoitava kapitali kojutoomise. Viimast võib küll madalam maksumäär soosida, kuid samas on Trumpi poliitika ettearvamatus sellise arengu jaoks vägagi pärssiv tegur. Dollari tegelik reaktsioon majanduse elavdamisplaaide avaldamisele võib muidugi olla ka pettumus, kui Trumpi ralli käivitanud ootused täidetud ei saa.

Lõppeval nädalal oli makrouudiste osas suheliselt vaikne, kuid uus nädal toob juba olulisemaid sõnumeid. Olulisimate hulgas on kolmapäeval avaldatav inflatsiooniraport. Detsembri töötururaportis osutus nõrgaks küljeks palgakasvu aeglustumine. Kui aga inflatsioon siiski suudaks sarnaselt paljude muude piirkondadega ka USA-s positiivselt üllatada, võiks see Föderaalreservi (FED) intressiootusi kergitada ning seega ka dollarisse uut ostuhuvi tuua. Kindlasti tasub tähelepanu pöörata ka teisipäeval toimuvale FED-i juhi Yelleni sõnavõtule.

Jeen on samuti viimastel päevadel olnud USA uudiste mõju all. Trumpi ralli taaselustumine ning üldine riskivalmiduse kasv on üheks teguriks, miks jeen on nõrgenenud. Nädalavahetusel leiab aga aset Jaapani valitsuse ning Donald Trumpi kohtumine, mille puhul on suureks küsimärgiks kas ja kuidas Trump käsitleb Jaapani valuutakursi teemat. Trump on süüdistusi esitanud positiivse kaubavahetsbilansi ja nõrgenenud valuutkursiga riikidele ning valuutamanipulaatori sildi omistas Trump hiljuti ka Jaapanile. Kui sellekohased seisukohad peaksid pehmenema või kohtumisel käsitlemist mitte leidma, võiks jeen veelgi nõrgeneda.

Viimastel aastatel toimunud jeeni ulatuslik nõrgenemine on aidanud Jaapani keskpangal (BOJ) soovitud esmärke saavutada kergitades inflatsiooni ning toetades majanduskasvu. Kuna BOJ rahapoliitika üheks mõjukanaliks on olnud jeeni kurss, võib nõustuda, et selline tegevus toimib teiste kaubavahetuspartnerite arvelt. Samas on ka USA vägagi ekspansiivse rahapoliitikaga toimetanud sarnaselt, tehes seda samuti eelkõige oma majanduse elavdamiseks. Seega võiks Trumpi seisukohtade alusel enamikke vabalt kujuneva valuutakursiga riike nimetada manipueerijateks. Igal juhul on tegemist Jaapani jaoks tundliku teemaga ning Trumpi seisukohad võivad lähiajal jeeni volatilsust tuua.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.