Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Turud poliitika küüsis ka 2017. aastal

Detsember 30, 2016 19:00

Viimane kauplemispäev sel aastal on peagi möödas ning on aeg seada pilgud uue aasta suunas. Aasta numbri vahetumise järgselt tõotab turgude käekäik kujuneda kohe aktiivsemaks kuna mitmete olulsite makrouudiste näol on saabumas on infot, mis võib tuua olulisi liikumisi.

Lõppeva aasta staar valuutaturgudel oli kahtlemata USA dollar, mis suutis uuendada enam kui kümne aasta taguseid tippe. Aasta suurima liikuja tiitli omanikuks peamiste valuutade seas on siiski naelsterling, mis nõrgenes aastaga nii euro kui dollari suhtes ligi 16%. Päris kindlalt võib öelda, et 2016. aastal oli üheks oluliseks turgudega seonduvaks märksõnaks ettearvamatus. See kehtib vägagi hästi ka valuutaturgude kohta - suurel määral kujundasid liikumisi poliitilised sündmused, mille prognoosimine seekord enamusel ebaõnnestus.

Valuutade uue aasta võimalike arengute osas on ilmselt üheks väga tähtsaks küsimärgiks see kas viimastel kuudel ilmnenud trended jätkuvad. Kui veel septembri lõpus võis Euroopa intresside puhul näha kõigi aegade madalamate tasemete lähedast liikumist, siis kolm kuud hiljem on meeleolud sootuks muutunud. Veelgi ulatuslikum intresside ralli on toimunud mõistagi USA-s ning ootused poliitiliste muudatuste osas on aidanud nö. reflatsioonil kanduda globaalsele tasandile. Kas ja mil määral intresside tõus jätkub, on kujundamas ka valuutade suunda.

Mõistagi ei ole reflatsioon asi mis sünnib iseenesest ning intresside areng sõltub ühelt poolt sellest milliseks kujuneb majanduse käekäik nii USA-s kui Euroopas. Samas on väga oluline muutuja intresside arengus USA värske president Donald Trump. Kas lubatud ulatuslik investeeringute programm, maksulangetused ning muud stimuleerivad sammud saavad teoks - ei ole sugugi veel selge. Külla aga on turud juba selle ootuses ulatuslikult ette reageerinud. Kui Trumpi käekiri kujuneb poliitikutele tavapäraseks (valimislubadused ja tegelikkus on erinevad asjad), on tõenäoline, et nii intresside ralli kui dollari tugevnemine saavad järjeks korraliku korrektsiooni.

Võib ju küsida kas USA majandus ei suudaks ilma Trumpi lubadusteta piisavalt kasvada, et õigustada praegust dollari tugevnemist? Viimasel Föderaalreservi (FED) istungil jäi kõlama sõnum, et FED ei arvesta hetkel oma prognoosides võimalike fiskaalpoliitiliste mõjudega, kuid FED-i liikmete mediaanprognoosi kohaselt oodatakse 2017. aastal kolme intressitõstmist. Selline ootus näitab üsnagi positiivset vaadet USA majanduse suhtes. Samas on esimene poolaasta juba mitmete aastate jooksul kujunenud perioodiks, mil majandusnäitajad USA-s on ootustele alla jäänud (võimalikeks põhjusteks sesoonsed tegurid, konsensuse kõrged ootused jne).

Kui siia lisada Trumpi võimalik passiivsus lubaduste täitmise osas, võib just USA majanduspoliitika olla sentimendi kujunemisel määrava tähtsusega. Poliitika mõjud saavad märkimisväärselt kujundama ka lõppeval aastal suure kukkumise läbi teinud naelsterlingit. Kui Ühendkuningriigi (UK) Brexiti teekond võtab suuna kompromiss-kokkulepete poole tööjõu vaba liikumise ning majanduskoostöö vallas (nö. pehme Brexiti versioon), on naela praegune hinnatase põhjendamatult madal. Esimesed märgid karmi Brexiti mittetoimumisest võiksid naela jaoks tuua korraliku ralli.

Poliitika mõju võib ka euro, Euroopa Liidu ning euroala 2017. aasta väljavaadete jaoks olla äärmiselt olulise tähtsusega. Eelseisvad valimised Saksamaal, Prantsusmaal, Hollandis ning Itaalia poliitiliselt habras olukord võivad suurel määral mõjutada turgude suhtumist eurosse. Populismi ja rahvusluse võidukäigu korral on raske näha euro märkimisväärset tugevnemist, pigem on suurem risk vastupidise suhtes. Vastupidiselt võiks aga ühtse Euroopa kuvandi tugevnemine olla stsenaarium, mis annaks hoogu Euroopa intresside edasisele tõusule ning koos sellega ka euro tugevnemisele.

Kokkuvõttes võib öelda, et sarnaselt 2016. aastale on suure tõenäosusega ka 2017. aastal poliitika ja poliitikud tavapärasest enam turgude liikumisi mõjutamas. Eelnevad 12 kuud näitavad, et see ei pruugi tingimata kujuneda negatiivseks mõjuteguriks. On eeldusi, et vaatamata kardetud sündmuste ilmnemisele liiguvad turud omasoodu ning tegelik reaktsioon kujuneb oodatust positiivsemaks.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.