Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

UK majandus ei ole naela nõrkusest kasu saanud

Oktoober 27, 2016 15:40

Turgudel on sel nädalal domineerinud heitlikud meeleolud. Riskivalmidust on suunanud ettevõtete majandustulemused, samuti makronäitajad. Turud on seedimas keskpankade hiljutisi sõnumeid, mis üldises plaanis peaks pigem riskivarasid soosima. Valuutaturgudel on kauplemine sel nädalal olnud võrdlemisi rahulik. Hiljutise tugevnemise järgselt on hoogu maha võtnud dollar, langusest on aga puhkamas naelsterling.

Dollar viimastel päevadel mõnevõrra nõrgenenud. Kui nädala algul oli dollari indeks jõudsalt lähenemas viimaste aastate kauplemisvahemiku ülemise ääreni ehk 100,0 taseme juurde, siis praegu on indeks 98,60 piirkonnas. Vähemalt tehniliselt peaks indeksi edasist tugevnemist raskendama arvestatav vastupanu, mis indeksi jaoks paikneb 100,0 ümbruses. Selliste tasemeteni jõudmine eeldaks ligi pooleteist protsendi jagu dollari indeksi tõusu. Sinna jõudmine üksnes tehniliste tegurite mõjul oleks üsnagi keeruline.

Makrouudiste poolelt tõi esmaspäeval avaldatud USA tööstuse PMI indeks positiivse üllatuse. Kuigi USA puhul ei ole antud näitaja kuigi tähtis majanduse sentimendi hindamiseks, on märkimisväärne, et jooksva kuu näit 53,2 märgib viimase 12 kuu kõrgeimat taset. Dollari hiljutise optimismi taga on kasvavad ootused FED-i intressikergitamise suhtes – praeguse seisuga on detsembrikuisel istungil intressitõstmise tõenäosus kerkinud juba 73% juurde. See indikeerib päris tugevat veendumust, et FED kauaoodatud teise tõstmise teoks teeb.

Naelsterling on nädala jooksul näidanud mõningasi taastumismärke. Täna on naela kosutanud Ühendkuningriigi (UK) III kvartali majanduskasvu raport. Esialgse hinnangu kohaselt kujunes majanduskasvuks 0,5% eelmise kvartaliga võrreldes. See on küll madalam kui II kvartali 0,7% kuid kasvuootused olid 0,3% juures. Aastases arvestuses on kasvutempo igati korralikud 2,3% arvestades eelnenud kartusi Brexiti võimalike negatiivsete mõjude kohta. Mõneti üllatuslikult võib tõdeda, et naela suur nõrgenemine ei ole kasvu kuigivõrd toetanud. Nii olid tööstussektori mahud eelmise kvartaliga võrreldes 1% languses.

Kuna kasvu vedasid peamiselt teenuste sektor (transport ja kommunikatsioon kasvasid 2,2%), on mitmete turuosaliste hinnangul UK majandus edasipidi üsnagi haavatav. Asjaolu, et eksportijad ei ole saanud suurt kasu naela nõrgenemisest seisneb suuresti selles, et imporditavad peamised tootmissisendid on samaväärselt kallinenud ning koguefekt kursimuutusest on jäänud olematuks. Pigem on nõrga naela tõttu kiirelt kasvav sisemaine inflatsioonisurve palgakasvu ja muude sisemaiste tootmissisendite läbi tootjate elu veelgi keerulisemaks muutmas.

Seega ei ole UK majanduse väljavaated siiski nii roosilised ning naela mõningane kosumine SKP numbrite peale ei pruugi kuigi kaua kesta. Kindlasti on ja jääb nael väga tundlikuks poliitiliste arengute suhtes. Brexiti erinevate stsenaariumide osas võivad täiendavad uudised naela tugevalt kõigutada. Positiivset mõju avaldaks muidugi info, mis viitaks karmi nn. Brexiti tõenäosuse vähenemisele.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.




TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.