Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

UK majanduse tugev seis hetkel naela ei toeta

Jaanuar 06, 2017 13:35

Viimastel päevadel on turgudel märgata nn. Trump'i ralli järgset kasumivõtmist. Seda nii aktsiaturgudel, kuid eelkõige aga dollaris. Nädala nõrgimate valuutade seas on lisaks dollarile ka naelsterling, mille suund on suvest alates olnud eelkõige poliitika mõju all. Seda kinnitab ilmekalt naela olematu reaktsioon sel nädalal avaldatud makrouudiste peale.

Lähenev Trump'i ametisse astumine seab turud ka laiemalt üha enam USA poliitiliste sündmuste mõju alla. Sel nädalal on ilmnenud uusi märke sellest, et Trump ei ole loobunud lubadustest revideerida seniseid kaubavahetuse põhimõtteid. Neljapäeval tehtud ähvardus rakendada Toyota-le kõrgeid tollimakse juhul kui viimane avab uue tehase Mehhikos, on esimene konkreetne samm kardetud kaubandussõja suunas. Kogu valimistsükli jooksul Trump'i lubaduste hirmus nõrgenenud Mehhiko peeso sai neljapäeval täiendava müügisurve osaliseks ning uuendas dollari suhtes põhjasid.

Naelsterling on samuti viimasel ajal tavaks saanud mustri kohaselt poliitiliste sündmuste mõju all olnud. Kuigi Ühendkuningriigi (UK) majandusnäitajad on jätkanud positiivseid üllatusi ei ole nael sellele kuigivõrd reageerinud. Sel nädalal avaldatud PMI indeksid kerkisid viimaste aastate kõrgeimale tasemele viidates, et nii tööstussektoris kui teenuste puhul on ettevõtete tulevikuootus vägagi positiivne. Brexiti kardetud negatiivsest mõjust majandusele ei ole hetkel põhjust rääkida ning pigem on skeptilisus püsimas eelkõige naelsterlingi suhtes.

Asjaolu, et peaminister May määras Artikkel 50 käivitamise plaanitud ajaks märtsikuu, viitab sellele, et üsna peagi peaks tulema uut infot, mis puudutab Brexitit. Suurenenud konkreetsus Brexiti osas on ilmselt põhjus miks nael vahepealse kosumise järgselt viimastel nädalatel taas nõrgenemas on. Kuigi ülemkohus ei ole siiani langetanud otsust kas Artikkel 50 käivitamine vajab parlamendi heakskiitu, on turgudel pigem positsioneerutud sel moel, et valitsus eesotsas peaministriga suudab oma tahtmise läbi suruda. Seega võiks vähemalt lühiajaliselt Brexiti käivitamise otsuse parlamenti minek tuua naelas korraliku ralli.

Pikemas perspektiivis peaks naela teekonda mõjutamas olulisel määral see, milliseks hakkab kujunema UK suhe EL-iga. Kuid peamiseks küsimuseks naela puhul jääb siiski majanduse suutlikkus uues olukorras. Kui UK kasvu osas suurt ärakukkumist ei tule ning inflatsioon ka seal pead tõstma hakkab, ei ole Inglise keskpangal (BOE) pääsu rahapoliitika karmistamisest. Antud stsenaarium tooks naela jaoks poliitiliste faktorite kõrval tagasi vanad fundamentaalsed mõjutegurid. Arvestades juba toimunud suureulatuslikku naela nõrgenemist oleks naela liikumisulatus positiivsete stsenaariumide korral kindlasti suurem kui negatiivsete puhul.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.