Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

USA inflatsioon kujundab dollari suunda

September 15, 2017 13:20

Turud on järjekordse Põhja-Korea raketikatsetuse suhteliselt rahumeelselt vastu võtnud ning näib, et senikaua kui pinged ei eskaleeru järgmisele tasandile on selliste sündmuste mõju vähenemas. Valuutaturgudel on sel nädalal võitjate poolel olnud dollar, mida on toetanud muuhulgas USA inflatsiooniga seotud ootused. Täna on oodata USA jaemüügiraportit, mis annab värsket infot USA majanduse tervise kohta.

Dollar on eelmisel nädalal uuendatud põhjade juurest kosunud, dollari indeks liigub taas kõrgemal 92,0 tasemest. Makrouudiste kõrval on ühe põhjusena ostuhuvi toonud kuuldused sellest, et president Trump on taas maksukärpe plaani päevakorda võtnud. Ettevõtete tulumaksu langetamine 35% juurest 15%-ni on üks Trumpi valimislubadustest ning vaatamata uutele kõnelustele ollakse veel väga kaugel konsensusest. Seega on tõenäoliselt pikaleveniva maksudebati käigus maksulangetustega seotud ootuste positiivne mõju dollarile vähenemas ning antud teema võiks dollarit toetada edaspidi üksnes juhul kui tõepoolest ilmneks, et poliitilised vastasleerid on valmis mingis ulatuses Trumpi plaani osas kokku leppima.

Neljapäeval avaldatud USA inflatsiooniraport ei toonud ausinflatsiooni osas üllatusi – kuises arvestuses 0,2% oli see, mida konsensus ka ootas. Küll aga kujunes tavainflatsioon oodatust kiiremaks (0,4% ja +1,9% kuine ja aastane näit vs. oodatud +0,3% ja 1,8% vastavalt) ning sellega lõppes viis kuud järjest kestnud pettumuste seeria. Tavainflatsiooni oli ülespoole upitamas orkaanikahjudest tingitud energiahindade tõus. Siit ka põhjus miks alusinflatsiooni puhul suuri muutusi ei olnud, kuid samas on ka alusinflatsiooni osas võib täheldada suurenevat survet, kui silmas pidada viimaste kuude arenguid.

Kas aga järgmisel nädalal peetaval Föderaalreservi (FED) istungil kuuleme USA hinnakasvu osas suuremat optimismi või pigem jätkub keskpanga ettevaatlik toon, sellest sõltub oluliselt dollari edasine suund. FED on jätkuvalt toonitanud praeguse aeglase alusinflatsiooni puhul pikaajalisi struktuurseid põhjuseid (sh. mobiilisideteenuste, tervishoiu, autode ning hotelliteenuste odavnemine). Selle kinnituseks on asjaolu, et ilma eelnimetatud teguriteta ulatus alusinflatsioon augustis 2,4%-ni. Seega ei saa öelda, et madal inflatsioon USA-s on märk kesisest majandusaktiivsusest ning see on ka ilmselt põhjus miks FED hinnakasvu väljavaadete suhtes ülemäära pessimistlik ei ole.

Endiselt on dollari edasise suund suurel määral inflatsiooni dünaamika kujundada. Kui alusinflatsioon lähikuudel suudaks üllatada (näiteks nõrgema dollari ning kerkinud energiahindade mõju ülekandumise tõttu), oleks FEDil piisavalt põhjuseid oma rahapoliitika karmistamise kommunikatsiooni agressiivsemaks muuta. Tõenäoliselt augustikuu inflatsiooniraport FEDile siiski veel selleks põhjust ei anna, kuid ka mõningane FEDi optimism selles osas aitaks dollaril kosumist jätkata.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.