Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

USA inflatsioon turgudel fookuses

Juuli 14, 2017 10:39

Turgudel on sel nädalal domineerinud valdavalt positiivsed meeleolud. Vahepealsed kartused kiirest intresside tõusust said mõningast leevendust kui Föderaalreservi juht Janet Yellen viitas oma sõnavõtus vajadusele jätkata rahapoliitika karmistamisega ettevaatlikus tempos. Valuutaturgudel on sel nädalal suurimate tugevnejate hulgas Austraalia dollar, täna on peamiseks oodatud sündmuseks USA inflatsiooniraport.

Dollar suutis nädala algul mõnevõrra tugevneda, kuid on praeguseks siiski stabiliseerunud, kuna tõenäoliselt oodatakse uut infot tänastest inflatsiooninumbrite näol. Föderaalreservi (FED) juht Yellen esitas sel nädalal USA poliitikutele poolaasta tegevuse kokkuvõtte ning puudutas samuti ka võimalikke tulevikuarenguid. Yelleni üldine toon mõjus oodatust mõnevõrra vähem agressiivsemana – FED'i juhi sõnul tuleks jätkata rahapoliitika karmistamist ettevaatlikult lähtuvalt eelkõige jooksvatest makronäitajatest. Seda tõlgendasid turd valdavalt kui märki, et intressiside tõus USA-s võib kujuneda kardetust mõõdukamas tempos.

Sellise hinnanguga kaasnes ka mõningane ostuhuvi USA võlakirjades ning intressid näitasid alanemise märke. Suurenev välisraha sissevool võlakirjaturule oligi tõenäoliselt üks põhjuseid, mis vaatamata ettevaatlikule FED-i hinnangule dollarit tugevnema suunas. Kuna USA inflatsioon on jätkuvalt allpool FED-i soovitud taset, on hinnaarengute puhul jätkuvalt tegemist dollari jaoks vägagi tundliku infoga. Seega võib täna kell 15:30 avaldatavad juuni inflatsiooninumbrid üllatute korral tuua dollarisse suuremaid liikumisi.

Austraalia dollar (AUD) on sel nädalal suutnud laiapõhjaliselt tugevneda, tehes olulisemate paaride lõikes suurimaid liikumisi turvasadama valuutade – Šveitsi frangi ning jeeni suhtes, samuti aga ka USA dollari ning euro suhtes. Austraalia makronäitajad on viimasel ajal näidanud ridamisi oodatust paremaid numbreid. Seda näitab ka Austraalia majandusüllatuste indeks, mis on jõudnud kõrgeimale tasemele alates 2016. aasta algusest. Neljapäeval avaldatud Hiina tugevad impordinumbrid on samuti positiivne märk Austraalia suhtes.

Hiina impordi kasv 17,2% (konsensuse ootus oli +13,1%) oli üllatav eelkõige seetõttu, et viimasel ajal on enamus turuosalisi prognoosinud sealsete kasvunäitajate ja üldise majandusaktiivsuse alanemist. Seda aga siiski hetkel näha ei ole ning impordi kasvus oli oluline osa põhiliselt Austraaliast tarnitaval rauamaagil. Seega on ka Austraalia kaubavahetus Hiinaga olnud oodatust tugevam. Hiina suutlikkus oma kasvutempot säilitada oleks AUD-i väljavaadete jaoks mõistagi hea. Järgmisel nädalal on AUD-i jaoks olulisemate uudistena tulekul teisipäeval avaldatavad Austraalia keskpanga viimase istungi materjalid ning neljapäeval avaldatav tööturu raport.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.