Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • FSCS kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • Tagatisfond
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Finantsjärelevalve fca efsa

USA kiirenev inflatsioon soosib dollarit

Juuli 13, 2018 19:26

Vaatamata kaubandussõjaga seonduvatele muredele on turud sel nädalal suutnud liikuda optimistlike meeleolude saatel. Üheks põhjuseks seejuures on olnud vihjed USA suunalt, et Hiinaga võidakse kaubandusküsimustes lähiajal taas läbirääkimisi alustada. Samas on olukord siiski üsnagi ebaselge ning sentimendi halvenemine võib olla vaid mõne twitteri säutsu kaugusel. Seda siis president Trumpi poolt saadetuna.

Dollar on sel nädalal põhivaluutade seas tugevaimaks liikujaks. Enim on tugevnetud jeeni ning frangi suhtes, kuna paranev sentiment on vähendanud nõudlust turvasadama valuutade suhtes. Dollarit on toetanud nädala jooksul avaldatud USA makrostatistika. Kolmapäeval avaldatud tootjahinnaindeks kerkis oodatust enam (kuises arvestuses +0,3% vs. oodatud +0,2%). See viitab, et hinnasurve on ka tootjate poolelt suurenemas ning varem või hiljem peaksid tootjad suurenevad tootmiskulud lõpphindadesse edasi kandma. See omakorda lisab täiendavat survet tarbijahindadele ning kindlasti ka üldistele inflatsiooniootustele.

Neljapäeval avaldatud USA inflatsiooniraport ei toonud küll üllatusi, kuid ka ootuspärased numbrid kinnitavad, et hinnatõus on jätkuvalt hoogu kogumas. Juunis kerkis tavainflatsioon juba 2,9%-ni - see on kiireim tempo alates 2012. aastast. Alusinflatsioon kiirenes samuti jõudes 2,3%-ni. Sellisel tasemel oli alusinflatsioon viimati 2017. aasta alguses. Kui hiljuti avaldatud tööturu raport viitas mõningasele palgakasvu aeglustumisele ning sellega seoses suurenesid ka kahtlused, et inflatsioon USA-s võib näidata aeglustumise märke, siis viimased andmed kinnitavad siiski vastupidist. Seega võiks Föderaalreserv (FED) värske info põhjal saada täiendavat kindlust, et kaks intressitõstmist sel aastal võib olla täiesti tehtav.

FED-iga seotud intressiootuste puhul on huvitavaks asjaoluks see, et turuosaliste pikaajalisem nägemus ei ole sugugi ülemäära optimistlik FEDi tegevuse suhtes. Nimelt on EUR/USD forwardkõvera alusel ilmne, et turuosaliste hinnangul on aastal 2020 FED-i poolt tõenäolisem intresside kärpimine kui tõstmine. Ilmselt on suurenemas ootused, et selleks ajaks võib USA olla silmitsi jahenevate majandusoludega, mis nõuavad taaskord leebema rahapoliitika kasutuselevõttu. Selliseid ootusi suurendab kindlasti ka asjaolu, et USA intressikõver jätkab laugenemist. 10 ja 2 aastase intressi erinevus on vaid 25 baaspunkti ning üha enam turuosalisi näeb, et kõvera tagurpidi pöördumine võib juhtuda õigepea.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

 1. Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:
 2. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
 3. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
 4. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
 5. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
 6. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
 7. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
 8. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
 9. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
 10. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.