Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

USA majandusnäitajad õõnestavad dollari väljavaateid

September 16, 2016 10:23

Turgudel jätkub suuna otsimine ning segastele aegadele iseloomulikult on riskivarades liikumised olnud küllaltki erisuunalised. Valuutaturgude jaoks ei ole käesolev nädal suurteks suunamuutusteks põhjust andnud. Juba uuel nädalal on aga Föderaalreserv ning Jaapani keskpank istungeid pidamas ning täiendav info võib tuua kõrgemat volatiilsust.

Naelsterling. Inglise keskpank (BOE) jättis eilsel istungil ootuspäraselt intressid muutmata ning säilitas oma ettevaatliku vaate. BOE pressiteates märgiti, et kui novembris vastab majanduse olukord üldjoontes augustis peetud istungil prognoositule, on enamik Rahapoliitika komitee liikmeid toetamas intressikärbet. Seega hoiaks rahapoliitika edasist leevendamist ära üksnes stsenaarium, mille korral Ühendkuningriigi majandus käituks järgnevate kuude jooksul oodatust märksa tugevamalt.

Üldist konteksti arvesse võttes on see aga üsnagi vähetõenäoline, seetõttu võib juba novembris BOE intressikärbe päevakorda tulla. Naela reaktsioon suurenevatele kärpeootustele vaatamata on siiski olnud küllaltki vähene, mis näitab seda et turuosaliste jaoks ei ole BOE sõnumi puhul tegemist väga suure üllatusega. Naelsterlingi edasise suuna puhul on suurem risk pigem nõrgenemise poole, kuna BOE soosib jätkuvalt stimuleerivamat rahapoliitikat.

Dollar on enne järgmisel nädalal peetavat Föderaalreservi (FED) istungit püsinud suhteliselt väheliikuvana. Neljapäeval avaldatud USA jaemüügiraport kujunes taas pettumuseks. Jaemüügi mahud augustis langesid 0,3% vs. oodatud langus 0,1%. Töötu abiraha taotlejate raport seevastu ootusi ei petnud viidates tööturu jätkuvalt heale seisule. Jätkuv hõive kasv peaks omakorda toetama eeldust, et palgakasv toetab tarbimist ning omakorda inflatsiooni kiirenemist. Ent vilets jaemüügistatistika toob mõistagi uusi kahtlusi USA majanduse tervise suhtes.

Järjekordseks täiendus USA majanduse negatiivsete üllatuste reas on loomulikult ka Föderaalreservile (FED) signaaliks, et rahapoliitika karmistamisega ei peaks kiirustama. Järgmisel neljapäeval peetava FED-i istungi osas on intresside tõstmise ootused kuu algusega võrreldes tublisti langenud (neljapäevase kergitamise tõenäosus on praegu alla 20%, septembri algul oli üle 30%). See tendents ühtib ka dollari viimase aja nõrgenemise dünaamikaga.

Täna on USA suunalt tulemas olulist infot. Kell 15:30 avaldatakse augusti inflatsiooniraport ning kell 17:00 tarbijasentimendi indeks. Arvestades mitmeid hiljutisi oodatust kesisemaid makronäitajaid ei oleks pettumuste jada jätkumine turgudele märkimisväärseks üllatuseks. Seega võiks tugevama liikumise dollaris tekitada oluliselt väheusutavana tunduv positiivne üllatus inflatsiooniraporti või tarbijasentimendi puhul.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.