Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • FSCS kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • Tagatisfond
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Finantsjärelevalve fca efsa

USA makronäitajad dollari suunda kujundamas

September 05, 2018 13:47

Suvekuud turgudel on seljataga ning alanud sügisperiood on ajalooliselt sageli silma paistnud kui närviline aeg. Kas ka sel aastal sama muster kordub, sõltub suurel määral poliitilistest arengutest. Kindlasti on riskivalmiduse puhul ka oluliseks küsimus see, kas USA suudab säilitada oma tugeva kasvuhoo või on ka seal maad võtmas makronäitajate nõrgenemine. Juba sel nädalal on tulekul USA-st uut infot, mis on kogu laiema sentimendi ning ka loomulikult dollari jaoks olulise kaaluga.

Dollar. Turuosaliste peamine fookus on olnud jätkuvalt USA kaubandustülil muu maailmaga. Kui vahepeal oli taas põhjust mõningaseks optimismiks, kuna USA alustas uuesti läbirääkimisi Hiinaga ning teatav edu oli saatmas ka NAFTA (Põhja-Ameerika Vabakaubandusleping) läbirääkimisi, siis möödunud nädala lõpus selgus siiski, et märkimisväärsest olukorra paranemist veel rääkida ei saa. Seega on tõenäoline, et lähiajal võivad kaubandussõjaga seotud mured taas suuremal määral mõjule pääseda ning riskivalmidust kammitsema hakata.

Dollarile ei ole USA pingelised kaubandussuhted seni märkimisväärset mõju avaldanud. Pigem on põhiliseks suunakujundajaks jätkuvalt olnud USA makronäitajad ning Föderaalreservi (FED) tegevusega seotud ootused. Jackson Hole'i konverentsil esinedes oli FED-i juht Jerome Powell oodatust mõnevõrra ettevaatlikum, andes mõista, et FED peaks selle asemel, et nn. autopiloodil intressitõstmisi teha, arvestama võimaliku olukorraga, et majanduskasv aeglustub prognoositust kiiremini. Turgude jaoks on tegemist olnud sõnumiga, et FED võib inflatsioonil lasta veelgi kõrgemale liikuda, kuid see ei tähenda automaatselt agressiivne intressitõstmine jätkub.

Üha enam on kuulda arutelusid, et milline võiks olla FED-i intressidele nö. tasakaalutase. St. tase, millest alates FED intresside tõstmise lõpetab. Juunikuu istungil oli 14-st FED-i liikmest 9 arvamusel, et tasakaalutase võiks olla 2,75%-3,0% ehk praegusest vahemikust vaid nelja 25 baaspunktise tõstmise kaugusel. Kui selline hinnang ka turgude poolt suuremat poolehoidu hakkab saavutama, on dollari seisukohast oluline, mida teevad teised keskpangad ning kuidas käitub majandus teistes piirkondades. Kui näiteks euroala kasv püsib praeguse läheduses ning Euroopa Keskpanga plaanid stiimulprogrammi lõpetamisest paika peavad, muudaks selline stsenaarium dollari euro suhtes oluliselt väheatraktiivsemaks.

Sel nädalal on USA-s fookuses PMI indeksid, mis peaksid olema ühtedeks esmasteks indikaatoriteks kui kasvuhoog pidurduma hakkab. Lisaks on neljapäeval ning reedel avaldatavad USA tööturu raportid oluliseks infoks. Teisipäeval avaldatud tööstuse PMI indeks suutis pakkuda positiivse üllatuse ning indeksi näit 61,3 on viimase seitsme aasta kõrgeim tase. Seega ei ole hetkel märke USA majandusaktiivsuse langusest, mis on dollari jaoks hea uudis. Silmas pidades võimalikke FED-i valikuid (sh. intresside tasakaalutase), on ka FED-i liikmete sõnavõtud tähelepanu all ning võimelised turge liigutama. Neljapäeval on ettekandega üles astmas FED-i liige John Williams.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud. Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

 1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
 2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
 3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
 4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
 5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
 6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
 7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
 8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
 9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.