Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

USA tööturg lähedal täishõivele, dollar kosumas

Aprill 10, 2017 10:13

Turgude meeleolud on taas pandud proovile. Sedakorda on põhjustajaks geopoliitiline tegur ja USA tegevus välispoliitikas.USA rünnakud Süürias on turgude jaoks uus teema ning selle edasine mõju sentimendile sõltub antud sündmuste edasistest arengutest. Ebakindluse kasvust tingituna on tavapäraselt valuutaturgudel tugevnejate hulgas jeen ning müügisurve all toorainevaluutad.

Dollar on suutnudnädala lõpus kosuda. vaatamata turgude ebakindlusele. Potentsiaalseks volatiilsuse tekitajaks võib lähiajal saada president Trumpi kohtumine Hiina president Xi Jinpingiga. Turge huvitavaks küsimuseks on see kas ja millisel määral Trump süüdistab Hiinat valuutamanipulatsioonides ning USAlt töökohtade endale hõivamises. Viimasel ajal on Trump küll oma protektsionismiga seotud lubadustes mõnevõrra pehmem olnud, kuid samas ootab üldsus Trumpilt, et vähemalt midagi antud lubadustest tehtud saaks. Krõbedamad sõnad Hiina suhtes tooksid täiendavat ebakindlust ning kontekstist tulenevalt oleks dollaris müügisurve tõenäoline.

Dollari jaoks oli ka tänane tööturu raport potentsiaalne volatiilsuse tekitaja. Eelnevalt teadaolevad erinevad märgid viitasid, et uute töökohtade loomine märtsis oli tugev. Sellele viitasid muuhulgas kolmapäevane ADP erasektori statistika ning eilne töötu abiraha taotlejate raport. Tegelik tulemus oli aga nõrk - töökohti lisandus vaid 98 000 vs oodatud 174 000. Dollar on siiski pisut tugevnenud. Mõnevõrra rahustavalt on mõjunud ilmselt asjaolu, et töötuse määr alanes 4,5% juurde vs oodatud 4,7%. Täishõivele lähenev tööturg peaks FEDi survestama edasistele intressi tõstmistele. Seda muidugi juhul kui inflatsiooniline surve jätkab kasvu.

Naelsterling sel nädalal olnud surve all ning olulisemate valuutade seas üks suurimaid nõrgenejaid. Kui üldiselt on naela viimasel ajal peamiselt mõjutanud poliitilised riskid, siis viimastel päevadel on oma mõju avaldanud ka Ühendkuningriigi (UK) makronäitajad. Nii täna avaldatud tööstustoodangu raport ja kaubavahetuse statistika kui ka nädala algul avaldatud tööstuse PMI kujunesid toodangust tagasihoidlikemaks. Seetõttu on suurenenud kahtlused, et Brexiti negatiivne mõju UK majandusele on alles esimesi märke näitamas.

Täiendavat ebakindlust on tekitamas teave sellest, et UK kinnisvara hinnakasv on aeglustumas. Juhul kui rakenduks klassikaline sündmusteahel, milles kinnisvara nõudluse jahenemisele järgneks ehitussektori madalseis, oleks UK majanduse väljavaadete suhtes kahtlused veelgi suurenemas. Inglise keskpangajuht Mark Carney ütles täna, et pangad peaksid valmistuma mistahes Brexiti stsenaariumiks. Ka see on naelsterlingi jaoks pigem müügihuvi toetav. Naela jaoks on läbiajal oluline teisipäeval avaldatav inflatsiooniraport.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.