Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

USA tööturg tugev, kuid kesine palgakasv dollarit ei toeta

August 08, 2017 11:20

Turud on jätkamas positiivsetes meeleoludes ning peamisteaktsiaindeksite jätkuv ülespoole rühkimine näitab, et üldine riskivalmidus püsib kõrgel. Valuutaturgudel on nädala alguse liikumised jäänud suhteliselt rahulikeks. Lähipäevadel on makrouudiste ja rahapoliitika sõnumitepoolelt tulekul üsnagi vähe olulist, põhitähelepanu all peaks olema USA inflatsiooninäitajad.

Dollar leidis möödunud reedel üle pika aja mõningast ostuhuvi kui avaldati USA tööturu raport, mis ületas teist kuud järjest ootusi. Uusi töökohti lisandus juulis 209 000 (konsensuse ootus 182 000) ning samuti korrigeeriti juunikuu näitu kõrgemale 231 000 juurde. Töötuse määr alanes 4,3% juurde ning palgakasv jäi püsima 2,5% juurde vs. oodatud alanemine 2,4%-ni. Jätkuvalt tugev tööhõive kasv on heaks uudiseks Föderaalreservile (FED), kes ootab pikisilmi, et inflatsioon hakkaks ilmutama kiirenemise märke. Samas ei ole palgakasvu poolt endiselt survet, mis hinnatõusu kiirenema sunniks.

Dollar on suutnud eelmisel nädalal tehtud põhjadega võrreldes mõnevõrra oma positsioone taastada. Dollari indeks on hetkel liikumas 93.30 piirkonnas, möödunud nädala keskel testiti aga 92,50 piirkonda. Seega ei ole tegemist just väga suure kosumisega ning loomulikult ei ole palju neid, kes näeksid selles liikumises dollari nõrgenemise lõppu. Kuna aasta alguse tippudest 103,80 juures on indeks 10% allpool, on olnud ülemüüdus üheks teguriks, mis konsolideerumist võiks toetada. Arvestades praegust trendi ja momentumit, võiks dollari nõrkus aga siiski jätkuda, eeldades, et reedel avaldatav inflatsioonistatistika ei paku suurt üllatust.

Turgude suhteliselt leige reaktsioon viitab, et erinevalt FED-ist ollakse peatse inflatsiooni ja palgakasvu naasmise optimismi suhtes üldiselt skeptilised. Seega on ootused selles osas üsnagi madalal ning dollari langusele panustamine on jätkuvalt laialdane trend. Sellises olukorras võiks inflatsiooni ülespoole üllatus (konsensus ootab kuises arvestuses nii alusinflatsiooni kui tavainflatsiooni 0,2%) tuua korraliku lühikeste positsioonide sulgemise ning dollari ralli. Samas ei viita tagasihoidlik sissetulekude kasvudünaamika, et see eriti tõenäoline oleks.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.