Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • FSCS kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • Tagatisfond
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Finantsjärelevalve fca efsa

USA tööturu uudiste ootuses

Juuli 05, 2018 13:34

Meeleolud turgudel on jätkuvalt ebakindlad ja riskivalmidus on pigem üsnagi madal. Valuutaturgudel on sel nädalal põhivaluutade liikumised olnud suhteliselt mõõdukad. Järgnevate päevade oodatuimateks sõnumiteks peaksid olema USA tööturu uudised ja FED-i istungi materjalide avaldamine. Makrouudised Euroopa suunalt on mõnevõrra toetanud eurot, kuid suurt ostuhuvi siiski näha ei ole.

Euro on sel nädalal olulisemate paaride lõikes nõrgenenud.Viimaste päevade jooksul ei ole euroalast tulnud nö. esimese kategooria mõjukusega uudiseid makronäitajate ega rahapoliitika kohta. Kolmapäeval tõi mõningast huvi eurosse Saksamaa teenustesektori PMI indeksi täpsustatud näit, mis osutus oodatust positiivsemaks. Ka euroala teenuste PMI indeks oli napilt parem eelmise kuu näidust (55,2 vs. 55,0). Seega on vähemalt euroala teenuste sektori puhul põhjust rääkida teatavast stabiilsusest. Kuna aga 6-kuu tagustest tippudest on nimetatud aktiivsusindikaatorid oluliselt allpool, on edaspidiseks oluline küsimus kas langus on peatunud või see pigem jätkub peale pausi.

Euro ja dollari omavahelist vahekorda mõjutab praegu kindlasti euroala ja USA intresside erinevused. Kuna Euroopa Keskpank jahutas hiljutisel istungil turuosaliste optimismi rahapoliitika koomale tõmbamise suhtes, on euroala tuumikriikide intressid liikunud allapoole. Seda on omalt poolt kindlasti mõjutanud ka negatiivse sentimendi ülekaal, mis ajendab rahavooge suunduma turvasadama positsioonidesse. Ka USA intresse mõjutab nimetatud tegur, kuid samas on USA intressid püsinud stabiilsemad, mistõttu on USA-euroala intresside erinevus suurenenud USA kasuks. See argument töötab aga dollari kasuks ja euro kahjuks.

Dollar on sel nädalal liikunud erisuunaliselt, kuid viimasel ajal eskaleerunud ebakindlus turgudel ei ole dollarisse märgatavat nõrkust toonud vaid pigem on see säilitanud oma reservvaluuta staatuse. Kindlasti on üheks oluliseks märksõnaks dollari suhteliselt tugevusel USA majanduse korralik seis, millega erinevalt paljudest muudest piirkondadest on kaasas käinud ka inflatsiooni järk-järguline kiirenemine. Samas on mitmed hiljutised USA makronäitajad hakanud konsensuse ootustele alla jääma, mis võib olla esimeseks märgiks, et ka maailma juhtriigi majandusvedur on tuure maha võtmas.

Siiani ei ole see siiski veel turuosaliste jaoks laialdaselt oodatud stsenaarium – nii on FED-i intressitõstmiste suhtes ootused endiselt üsnagi optimistlikud ning ka pikaajalised intressid on finantsturgude ebakindlusest tingituna üksnes mõõdukalt allapoole tulnud. Järgnevate päevade tööturu raportid on kindlasti aga oluliseks proovikiviks praegusele FED-iga seotud optimismile. Kui töökohtade loomine ei too suuri üllatusi, võib suurema tähelepanu osaliseks saada hoopis palgakasvu dünaamika. Palgakasvu aeglustumine võiks FED-iga seotud optimismi kõigutada, kuna see annaks põhjust mõõdukamale inflatsiooni väljavaatele.

Nii inflatsioon kui tööturu seisund laiemalt jääb FED-ile kaalukeeleks kas intressitõstmisi jätkatakse nö. autopiloodil olles (ca. 1 tõstmine kvartalis) või tuleb siiski rahapoliitika karmistamisega hoogu maha võtta. Kuna hiljuti on meedias ilmnenud mitmeid teateid, et kaubandussõda on ka mitmetele tööjõumahukatele USA tootmisettevõtetele probleeme valmistamas, võib kaubandusõda peagi tööturu tugevat seisu õõnestama hakata. Sel viisil võiks kaubandussõda läbi jaheneva USA tööturu omada negatiivset mõju dollarile.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

 1. Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:
 2. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
 3. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
 4. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
 5. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
 6. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
 7. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
 8. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
 9. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
 10. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.