Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Uus nädal võib tuua suuri liikumisi

Aprill 21, 2017 14:39

Neljapäev tõi turgudele mõningast optimismi ning peale eelnevat korrektsiooni oli riskivarades taas näha istuhuvi. Positiivsus on siiski üsnagi habras ning järgnevatel päevadel sõltub palju taaskord poliitilistest uudistest. Valuutaturgudel on viimaste päevade liikumised jäänud suhteliselt mõõdukateks. Täna on Euroopas PMI indeksid kõneainet pakkumas, kuid üheks peamiseks teemaks on pühapäeval peetav Prantsusmaa presidendivalimiste esimene voor.

Euro on mõnevõrra nõrgenenud eilsega võrreldes, üheks põhjuseks järjekordne terrorirünnak Pariisis. Vaid paar päeva enne Prantsusmaa presidendivalimisi on selline areng suurendamas populismi ning euroskeptiliste meeleolude positsioone. Seega võib uskuda, et turgude jaoks kardetud kandidaadi - Marine Le Peni võimalused on mõnevõrra paranenud. Viimaste küsitluste kohaselt oleks kõige tõenäolisem Le Peni ning Emmanuel Macroni pääsemine teise vooru. Sellise tulemuse korral võiks turgude reaktsioon olla positiivne kuna väheneks risk, et Le Pen ning tema euroskeptiline platvorm teises voorus võidaks.

Makrouudiste poolelt üllatasid täna avaldatud Prantsusmaa PMI indeksid (nii tööstuse kui teenuste versioon) positiivelt viidates, et sealseid majanduse väljavaateid ei ole valimistest tingitud ebakindlus sugugi halvendanud. Euroalas tervikuna kujunes tööstuse PMI indeks samuti oodatust tugevamaks kerkides 56,8 tasemele – viimati oli indeks nii kõrgel 6 aastat tagasi. Seega paistab euroala majanduses hetkel püsivat hea hoog ning juhul kui poliitilised sündmused Prantsusmaal areneksid positiivselt, võiks euro edasine tugevnemine olla ootuspärane.

Lisaks poliitika mõjudele (presidendivalimiste tulemuste erinevad stsenaariumid võivad eurot ja turge korralikult liigutada) on järgmisel nädalal Euroopas tulekul ka olulist nii makrouudiste kui rahapoliitika poolelt. Neljapäeval peab taas istungit Euroopa Keskpank (EKP) ning reedel avaldatakse aprilli inflatsiooni kiirhinnang. Euroala inflatsioon alanes märtsis oodatust enam ning seetõttu on küsimärgiks, kas tegemist oli ajutise alanemisega (tulenevalt lihavõttepühade aprillis paiknemisest põhjustatud sesoonsusest), või on tõepoolest hinnakasv sedavõrd kiiresti hoogu maha võtnud. Inflatsiooni nägemus saab olema ilmselt ka üheks põhiküsimuseks EKP istungil.

Dollar on nädala jooksul liikunud suhteliselt vähesel määral ning erinevate paaride lõikes erisuunaliselt. Neljapäeval võis märgata mõõdukat ostuhuvi kui USA rahandusministeeriumi esindajad teatasid, et president Trumpi administratsioon plaanib peatselt edasi minna maksureformi kavaga. Kuuldavasti peaks reform puudutama nii eraisikuid kui ettevõtjaid. Turgude suhteliselt leige suhtumine uude informatsiooni viitab, et jätkuvalt valitseb teatav skeptilisus kas Trump suudab suurejoonelisi ja majandust reaalselt elavdavaid maksu-uuendusi poliitiliste erimeelsuste tõttu ellu viia.

Dollari puhul on intrigeerivaks küsimuseks kui palju on praegustes hinnatasemetes veel ootusi, et Trumpi majanduse stimuleerimine ning oodatav reflatsioon võiksid realiseeruda. Dollari indeks on jaanuari alguse tippudest ligi 3,6% allapoole tulnud, seega on oluline osa vahepealsest eufooriast ajendatud positsioneeringutest väljunud. FED-i intressiootused ei ole siiski drastiliselt alanenud. Praegu on juunis tehtava intressi kergitamise tõenäosuseks 59%, paar nädalat tagasi oli see 64% juures. FED-i edasisi toimetamisi mõjutab loomulikult see kas USA majandus suudab näidata oodatud kasvutempot. Järjekordne tõehetk saabub juba järgmisel reedel kui avaldatakse USA I kvartali majanduskasvu esialgne hinnang.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.