Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Vähenev optimism inflatsiooni osas survestab veelgi dollarit

Juuli 27, 2017 14:18

Jätkuvalt on valuutaturgudel üheks peamiseks kõneainet pakkuvaks teemaks euro ja dollari omavaheline mõõduvõtmine. Kuigi kolmapäeval peetud Föderaalreservi istung pakkus vähe üllatusi, leiti siiski põhjuseid dollari täiendavaks müügisurveks. Ka täna ja homme avaldatavad USA makrouudised võivad dollarisse volatiilsust tuua.

Dollar on jätkuvalt üks enim nõrgenevaid valuutasid. Dollari indeks on liikumas 93,50 piirkonnas ning on lähenenud 2016. aasta põhjadele. Euro suhtes on dollar veelgi kaugemaid tasemeid testimas, kuna euro on omakorda tugevnemise kursil. EUR/USD on täna käinud ära juba 1,1770 ümbruses, viimati olid paaril sellised tasemed päevakorras 2015. aasta jaanuaris. Suurenev hulk turuosalisi on hinnanud dollari sedavõrd ulatuslikku nõrgenemist ülereaktsiooniks. Seda seisukohta aitab kinnitada ka asjaolu, et lühikeseks müüdud dollari positsioneeringud on äärmuslikel tasemetel.

Föderaalreservi (FED) kolmapäevane istung oli tavapärasest väheolulisem, kuna ei peetud pressikonverentsi ega tehtud prognoose. Ootuspäraselt pöörati palju tähelepanu milline on FEDi sõnastus inflatsiooni ning bilansimahu vähendamise plaanide suhtes. Üheks muudatuseks varasemaga võrreldes oli see, et kui eelnevalt oli bilansimahu vähendamise ajaliseks määratluseks "sel aastal" siis nüüd oli vastavalt see muudetud lähemale tulevikule viitavat määratlust "peagi". Seetõttu on laialdaselt arvatud, et FED avaldab detailid bilansimahu vähendamise kohta septembris.

Muudetud oli mõnevõrra inflatsiooni hinnangut – kui oli FED-i seisukoht, et inflatsioon jääb mõnevõrra alla 2% taset, siis nüüd öeldi, et inflatsioon püsib allpool 2%. Seda vähest sõnastuse muutust interpreteeriti kui FEDi ettevaatlikumat hinnangut inflatsiooni tulevaste arengute suhtes ning tõenäoliselt oligi see peamiseks ajendiks miks dollarisse uus müügisurve tekkis. Dollari jaoks on edaspidi ülimalt oluline inflatsiooni trend – kui FEDi optimism ei täitu ning kõrge tööhõive ei tekita oodatavat suuremat palgasurvet ning seeläbi inflatsiooni kiirenemist, on dollaril langusruumi veel piisavalt.

Naelsterling. Kolmapäeval avaldatud Ühendkuningriigi (UK) II kvartali majanduskasv vastas üldjoontes ootustele ning naelsterling on sel nädalal suutnud mõnevõrra kosuda. UK Brexiti läbirääkimised on kulgemas kõike muud kui sujuvalt ning selles osas, milliseks kujuneb brittide majanduse käekäik lähiaastatel, on ebakindlus jätkuvalt vägagi suur. Naela suhtelisest tugevusest viimastel päevadel ei saa siiski kaugeleulatuvaid järeldusi teha. Eelmisel nädalal avaldatud inflatsioonistatistika viitas, et ka UKs on hinnakasv aeglustumas. Seetõttu ei peaks Inglise keskpangal olema kiire rahapoliitika karmistamisega ning naela jaoks vähemalt rahapoliitika näol positiivset tuge lähiajal tulema ei peaks.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.