Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets Pty Ltd

Reguleeritud Austraalia Väärtpaberite ja Investeeringute Komisjoni (ASIC) poolt
Veebileht on saadaval ainult inglise keeles
JÄTKA

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
JÄTKA

Admiral Markets Cypros Ltd

Reguleeritud Küprose Väärtpaberite- ja Börsikomisjoni (SySEC) poolt
Veebileht on saadaval ainult inglise keeles
JÄTKA
Märkus: Kui sulgete selle akna ettevõtet valimata, nõustute jätkama FCA (UK) regulatsiooni alusel.
Märkus: Kui sulgete selle akna ettevõtet valimata, nõustute jätkama FCA (UK) regulatsiooni alusel.
Finantsjärelevalve fca efsa

Väljavaade kiirenevast inflatsioonist ei ole dollarit toetanud

Aprill 11, 2018 14:50

Poliitilised sündmused on jätkuvalt peamiseks teguriks, mis turgudel riskivalmidust suunab. Kui USA ja Hiina vaheline kaubavahetuse teemaline nääklus on mõnevõrra leevenenud, siis uueks mureks on saanud USA ja Süüria vaheliste suhete pingestumine. Kõikuv sentiment ei ole viimastel päevadel siiski valuutaturgudele suurt mõju avaldanud ning tugevalt on käitunud toorainevaluutad. Euro on sel nädalal liikunud erisuunaliselt ning dollaris on domineerinud müügihuvi.

Dollar on viimaste päevade jooksul püsinud nõrgeneval kursil. Dollari indeks ei ole teinud suuri liikumisi ning on jätkuvalt püsimas aasta alguses moodustunud kauplemisvahemikus. Dollarit ei ole aidanud ka kolmapäeval avaldatud USA inflatsiooniraport ega ka teisipäeval avaldatud tootjahinnaindeks. Märtsis kerkisid tootjahinnad 0,3% kuises arvestuses vs. konsensuse oodatud 0,1% ning veebruarikuu näit 0,2%. Aastases arvestuses tähendab see tootjahindade kasvu kerkimist 3,0% juurde. Olulist mõju avaldasid dünaamikale hulgihindade laiapõhjaline kasv.

Kuigi märtsis jäi tavainflatsioon mõnevõrra oodatust tagasihoidlikumakt (kuine muutus -0,1% vs. oodatud 0,0%) oli alusinflatsioon kuises arvestuses ootuspärased 0,2%. Aastases arvestuses kerkis alusinflatsioon tagasi 2,1% juurde. Dünaamikat oli mõjutamas energiahindade muutusest tulenev baasefekt ning lähikuudel on sellest tulenevalt põhjust oodata inflatsiooninäitude veelgi kõrgemale liikumist. Arvestades Föderaalreservi (FED) liikmete intressiprognoose märtsis, võib eeldada, et selline hinnakasvu kiirenemine on olnud ootuspärane. Ka dollari ning intresside olematu reaktsioon viitab, et turuoaliste jaoks ei ole tegemist märkimisvääre üllatusega.

Seega on ilmne, et kuigi tööturult ning ka inflatsiooni poolelt saabunud signaalid on viitamas, et FED-i rahapoliitika koomale tõmbamine on igati asjakohane, ei ole see dollarisse uusi tuuli toonud. Mis suudaks dollari indeksit praegusest kauplemisvahemikust välja suruda võiks lühiajaliselt olla eelkõige suurema sorti üllatus makronäitajates, mis muudaks oluliselt FED-iga seotud ootusi. Selleks võiks olla näiteks stsenaarium, mille korral inflatsioon asuks ootustega võrreldes märkimisväärselt kiiremas tempos kulgema. Uut infot inflatsiooni kohta on tulekul alles kuu pärast, seni on seega dollar pigem avatud muude valuutadega seotud sündmuste ning ka muude faktorite mõjudele.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 84% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.