Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • FSCS kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • Tagatisfond
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Finantsjärelevalve fca efsa

Valuutaturgudel suvine vaikus, BOJ lubab olla edaspidi paindlikum

August 02, 2018 13:46

Valuutaturud on sel nädalal liikunud suviselt vaikses rütmis. Põhivaluuta seas on suurimaid liikumisi teinud jeen, mida on saatnud müügihuvi. Nii euro kui dollar on püsinud väheliikuvad.

Jeen on olnud sel nädalal rahapoliitika uudiste ootuses. Seekord ootasid turuosalised uut infot Jaapani keskpanga (BOJ) edasiste plaanide kohta, mis puudutavad stiimulprogrammi jätkamist. BOJ on olnud pikka aega hädas inflatsiooniga seonduvate lubaduste ja eesmärkide täitmisega ning kasutusele on võetud üha uusi meetmeid. Teisipäeval lõppenud kahepäevase istungi pressikonverentsil tuldi välja uue sammuna intressimäärasid puudutava eelkommunikatsiooniga. Selle sisuks on, et BOJ hoiab edaspidi intressimäärad „väga madalal tasemel pikema ajaperioodi jooksul".

Lisaks otsustas BOJ, et varaostuprogrammi rakendatakse paindlikumal määral. BOJ seniste massiivsete võlakirjaostude tõttu (hetkel omatakse ligi 40% Jaapani riigivõlakirjadest) on võlakirjaturu likviidsus märkimisväärselt kokku kuivanud. Võlakirjade ostmise üks eesmärk on olnud intressikõvera kontroll, et hoida lühema perioodi intressid allpool kui pikema perioodi intressid. Edaspidi ollakse aga valmis laskma intressidel liikuda rohkem loomulikul moel, vähendades ostmise mahtu kui turu tingimused seda võimaldavad. Turuosalised olid oodanud pigem vihjeid stiimulprogrammi koomale tõmbamise suhtes, seetõttu ka reaktsiooniks jeeni mõõdukas müügisurve.

Dollar on püsinud suhteliselt väheliikuv vaatamata sellele, et teisipäeval-kolmapäeval peeti järjekordne Föderaalreservi (FED) istung. Kuigi presidetnt Trump oli hiljuti püüdnud temale omaselt ka FED-i tegevust kritiseerida (liialt kiire intresside tõstmisplaani tõttu), ei ole FED ootuspäraselt ennast lasnud kõigutada. Istungi pressiteates kinnitati, et sel aastal kavatsetakse teha veel kaks intrrssitõstmist – septembris ja detsembris. FED-i positiivsed kommentaarid USA majanduse seniste arengute ning inflatsiooni kohta lubavad eeldada, et intressitõstmiste tõenäosus on nüüd veelgi suurem. Dollari vähene reaktsioon näitab, et turuosaliste jaoks see märkimisväärne üllatus ei ole.

Euro on samuti enamike peamiste paaride lõikes kaubelnud kitsas vahemikus. Nädala oodatuim makrouudis – euroala inflatsiooniraport kujunes konsensuse ootustest mõnevõrra tugevamaks (tavainflatsioon juunis +2,1% ning alusinflatsioon +1,1% vs. oodatud +2,0% ja +1,0% vastavalt). See ei olnud siiski piisav, et turuosaliste ootused EKP rahapoliitika suhtes oleks oluliselt muutunud. EKP hiljutine hinnang, et intressitõstmisi ei alustata vähemalt aasta jooksul, on praegu jõus. Varasema intresside tõstmisega seotud ootuste suurenemine vajaks veel järgnevate kuude jooksul positiivseid inflatsiooniüllatusi.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

 1. Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:
 2. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
 3. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
 4. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
 5. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
 6. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
 7. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
 8. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
 9. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
 10. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.