Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

AUD/USD: Tehniline analüüs seisuga 15.09.2015

September 15, 2015 17:41

Valuutapaar leidis hiljuti tugevat toetust 2009 aasta aprillikuu madalaimalt hinnatasemelt ning samuti langes see piirkond kokku päevase graafiku trendikoridori alumise servaga. Küll aga ei õnnestunud hinnaliikumisel tõusta kõrgemale lähimast vastupanutasemest 0.7200, kus asetseb langeva trendikoridori ülemine serv ning 23.6% Fibonacci korrektsioonitase hinnaliikmisele maikuu miinimum → septembrikuu maksimum. Kui AUDUSD hinnaliikumisel peaks õnnestuma tõusta kõrgemale tugevast vastupanutasemest 0.7200, märgiks see väljumist hinnakoridori piiridest ning avaks võimaluse tõusu jätkumiseks 50 päeva lihtsa libiseva keskmiseni (SMA), mis hetkel asetseb vahemikus 0.7255-60. Selle ületamisel ootab hinnaliikumist vastupanuvahemik 0.7390-0.7400, kus asetseb 38.2% Fibonacci korrektsioonitase. Vastupidisel juhul, kui valuutapaari hinnaliikumist tabab uuesti müügilaine ning hinnaliikumine langeb madalamale tasemest 0.7100, on tõenäoline edasine langus psühholoogilisse toetuspiirkonda 0.7020-0.7000. Hinnatasemelt 0.7000 võib valuutapaarile oodata tugevat toetust ning kui see peaks murduma, võib järgnevat toetust oodata tasemelt 0.6900 ning selle murdumisel ootab taaskord ees hinnakoridori alumine serv piirkonnas 0.6820-0.6800.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.