Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

EUR/USD: Tehniline analüüs seisuga 20.10.2015

Oktoober 20, 2015 16:18

Pärast 24. augustil toimunud EURUSD järsku hinnatõusu, ei ole valuutapaaril enam õnnestunud tõusta kõrgemale psühholoogiliselt olulisest tasemest 1.1500. Küll aga nüüdseks paistab, et EURUSD on päevasel graafikul leidnud olulise toetuspunkti tasemelt 1.1300, kus asetseb 23.6% Fibonacci korrektsioonitase hinnaliikumisele mai 2014 → märts 2015. Kui vaadata H1 graafikut on näha, et hinnaliikumine on selgelt tõusnud kõrgemale langevast trendikoridorist, mis viitab sellele, et peagi võib oodata ka 1.1400 vastupanutaseme testimist. Kui see tase ületatakse, võib hinnatõus jätkuda tugeva vastupanuvahemiku suunal 1.1480-1.1500. Kui hinnaliikumisel õnnestub konsolideeruda kõrgemal tasemest 1.1500, avaks see võimaluse edasiseks pikemaajaliseks tõusutrendiks, kus järgnevat vastupanu võiks oodata vahemikust 1.1600-1.1620. Samal ajal pakub hinnalangusele lähimat toetust langeva trendikoridori murdepunkt piirkonnas 1.1350-40 ning selle murdumisel toetustase 1.1300. Kui müügisurve peaks kestma ning kurss langema madalamale tasemest 1.1300, võib järgnevat tugevamat toetust oodata tasemelt 1.1200 ning seejärel 200 päeva SMA-lt, mis hetkel asetseb piirkonnas 1.1130.

Haresh Menghani, vanemanalüütik Admiral Markets`is

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.