Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

EUR/USD: Tehniline analüüs seisuga 24.02.2016

Veebruar 24, 2016 10:48

Pärast alanud hinnakorrektsiooni tasemelt 1.1375, testis EURUSD valuutapaar uuesti kuu alguses saavutatud miinimumtasemeid ning oluliseks hinnavahemikuks oli 1.1045-50, kus asetseb hinnamustri "Falling-Wedge" vastupanutase ning 50% korrektsioonitase kiirele hinnatõusule jaanuar → veebruar 2016. Kui hinnaliikumisel õnnestuks konsolideeruda vahemikust 1.1045-50 kõrgemal, kinnitaks see edasist võimalikku tõusutrendi ning vahetuskurss võiks kiiresti kasvada 38.2% Fibonacci tasemeni 1.1130. Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta 1.1130 tasemest kõrgemale, ootavad ees vastupanutasemed 1.1200 ja 1.1230 ning lisaks langeb sellesse piirkonda 23.6% Fibonacci tase. Edasisteks sihtideks on eelnevad maksimumtasemed 1.1300 ja 1.1375. Vastupidisel juhul, lähimat toetust pakub hinnaliikumisele tugev toetustase 1.0960, kus asetseb 61.8% Fibonacci tase. Selle murdumisel väheneksid tõusutrendi väljavaated ning järgnevat toetust võiks oodata 7 kuu pikkuselt tõusvalt trendijoonelt, mis on lähedal ümmargusele tasemele 1.0900. Langusel sellest madalamale ootavad hinnaliikumist toetustasemed 1.0800 ja 1.0770 ning müügisurve jätkumisel võib EURUSD testida jaanuari miinimumtaset 1.0700.

Anil Panchal, analüütik Admiral Markets`is

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.