Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

EUR/USD: Tehniline analüüs seisuga 6.01.2016

Jaanuar 06, 2016 17:39

Pärast 1.0800 – 1.0790 horisontaalse toetuspiirkonna murdumist, on EURUSD valuutapaari hinnaliikumine suundumas testima järgnevat toetusvahemikku 1.0660 – 1.0650, millele järgneb kiirelt ümmargune toetustase 1.0600. Juhul kui 1.0600 toetustase peaks murduma, võib hinnaliikumine langeda tasemeteni 1.0550 ja 1.0500 ning seejärel suunduda märtsikuu miinimumide suunas hinnal 1.0460. Kui müügisurve püsib, võib langus süveneda ning vahetuskurss testida toetustaset 1.0200, kus asetseb 61.8% Fibonacci laiendav tase hinnalangusele oktoober 2014 → märts 2015. Samal ajal pakub valuutapaarile lähimat vastupanu piirkond 1.0790 – 1.0800, mille ületamisel ootavad ees vastupanutasemed 1.0900 ning psühholoogiliselt oluline vastupanutase 1.1000. Kui hinnaliikumisel õnnestub konsolideeruda kõrgemal tasemest 1.1000, võib järgnevat vastupanu osutada vahemik 1.1030-50, kus asetsevad 100 päeva SMA ning 23.6% Fibonacci korrektsioonitase. Kui hinnaliikumine peaks sulguma kõrgemal tasemest 1.1050, muutub tõenäolisemaks tõusu jätkumine tasemeni 1.1230, kus vahepealset vastupanu võib osutada tase 1.1100.

Anil Panchal, analüütik Admiral Markets`is

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.