Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (1. nädal)

Jaanuar 02, 2017 14:43

Selle nädala lõpus avaldatakse USA detsembrikuu olulised majandusandmed – töötuse määr ning lisandunud mitte-põllumajanduslike töökohtade arv. Sellest tulenevalt võib turgudele oodata tavapärasest suuremat volatiilsust.

EUR/USD

Eelmisel nädalal tõusis EUR/USD hinnaliikumine vastupanutasemeni 1.0630, kuid hiljem toimus korrektsioon ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 1.0523. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti tõusta vastupanutasemeni 1.0630.

Kui hinnaliikumisel peaks õnnestuma konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.0630, avaks see võimaluse testida ka vastupanutaset 1.0710, kus eelnevalt võib vastupanu pakkuda veel 50 päeva libisev keskmine. Stabiliseerumine sellest tasemest kõrgemal võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning viia vahetuskursi testima vastupanutaset 1.0820, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0872-1.0351). Hinnatõus sellest kõrgemale ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.0523, võiks oodata edasist hinnalangust ka 2015 aasta märtsikuu miinimumtasemeni 1.0462. Langus sellest madalamale oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langusele toetustasemeni 1.0380 ning selle murdumisel ootab ees 2002 aasta juulikuu maksimumtase 1.0210. Nõrgemat toetust võib eelnevalt leida ka tasemelt 1.0300. Hinnalangus 2002 aasta juulikuu maksimumtasemest 1.0210 madalamale ei ole lähiajal tõenäoline.


GBP/USD

Eelmisel nädalal tõusis GBP/USD hinnaliikumine vastupanutasemeni 1.2354, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeteni 1.2300 ning 1.2242. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti testida vastupanutasemeid 1.2354 ja 1.2400.

Kui hinnaliikumisel peaks õnnestuma tõusta kõrgemale vastupanutasemest 1.2400, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile vastupanutasemeni 1.2515, kus eelnevalt võib vastupanu pakkuda veel 50 päeva libisev keskmine. Kui hinnaliikumisel õnnestub konsolideeruda kõrgemal tasemest 1.2515 oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile suunaga 1.2730. Nõrgemat vastupanu võib eelnevalt kohata veel tasemelt 1.2624 ning 100 päeva libisevalt keskmiselt. Hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 1.2730 ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.2242, võiks oodata täiendavat langust ka toetustasemeni 1.2087, kus nõrgemat toetust võib pakkuda veel tase 1.2156. Kursilangus madalamale tasemest 1.2087 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile suunaga 1.1809, kuid edasine langus ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/JPY

Eelmisel nädalal langes USD/JPY hinnaliikumine toetustasemeni 116.22, kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest kõrgemal. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeteni 118.23 ning 118.80. Samuti ei saa välistada, et vahetuskurss võib uuesti langeda toetustasemeni 114.46.

Kui hinnaliikumisel peaks õnnestuma tõusta kõrgemale vastupanutasemest 118.80, avaks see võimaluse ka edasiseks hinnatõusuks vastupanutasemeni 120.15, mis langeb kokku ka 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (125.85-98.90). Hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 120.15 ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 114.46, võiks oodata edasist langust ka toetustasemeni 113.50. Kursilangus madalamale tasemest 113.50 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile toetustaseme 111.81 suunas, kuid edasine hinnalangus ei ole lähiajal tõenäoline.


NZD/USD

Eelmisel nädalal tõusis NZDUSD hinnaliikumine vastupanutasemeni 0.6970, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine madalamal 2010 aasta augustikuu miinimumtasemest 0.4948. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 0.6911. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti tõusta testima vastupanutaset 0.6970.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 0.6970, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule vastupanutasemeni 0.7048, mis langeb kokku ka 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7238-0.6861). Hinnatõus sellest tasemest kõrgemale võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning viia vahetuskursi testima 2011 aasta miinimumtaset 0.7116. Selle taseme ületamine võiks viia ka vastupanutaseme 0.7170 testimiseni, millele läheneb 100 päeva libisev keskmine. Edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.6911, avaks see võimaluse ka edasiseks languseks toetustasemeni 0.6843, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.6675-0.7484). Kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.6843, oleks järgmiseks hinnasihiks toetustase 0.6770, kus asetseb 88.6% Fibonacci korrektsioonitase (0.6675-0.7484). Nõrgemat toetust võib eelnevalt oodata veel tasemelt 0.6820. Kursilangus madalamale tasemest 0.6770 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile suunaga 0.6675, kuid edasine langus ei ole lähiajal tõenäoline.


AUD/USD

Eelmisel nädalal tõusis AUD/USD hinnaliikumine vastupanutasemeni 0.7243, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus kurss sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 0.7165. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti tõusta testima vastupanutaset 0.7243.

Kui hinnaliikumisel peaks õnnestuma tõusta kõrgemale vastupanutasemest 0.7243, on järgmiseks hinnasihiks tase 0.7366, kus eelnevalt võib nõrgemat vastupanu veel oodata tasemelt 0.7325. Kui hinnaliikumine peaks stabiliseeruma tasemest 0.7366 kõrgemal, võiks oodata edasist tõusutrendi ka tasemeni 0.7500. Eelnevalt võivad nõrgemat vastupanu pakkuda 50 päeva libisev keskmine ning vastupanutase 0.7448. Hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 0.7500 ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7165, võiks müügisurve kasvada ning suruda hinnaliikumise toetustasemeni 0.7020, kus asetseb 161.8% Fibonacci laiendav tase (0.7777-0.7310). Eelnevalt võib toetust oodava veel tasemelt 0.7100. Otsustav hinnalangus madalamale tasemest 0.7020 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile suunaga 0.6908, kuid hetkel ei ole selline langus ilma suurema korrektsioonita tõenäoline.


USD/CHF

Eelmisel nädalal langes USDCHF hinnaliikumine toetustasemeni 1.0048, kus asetseb 88.6% Fibonacci korrektsioonitase (1.0019-1.0342), kuid hiljem toimus korrektsioon ning kauplemisnädala lõppedes sulgus kurss madalamal vastupanutasemest 1.0183. Lähiajal võib oodata hinnalangust 2015 aasta märtsikuu maksimumtasemeni 1.0125. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti tõusta 2015 aasta jaanuarikuu maksimumtasemeni 1.0240.

Kui hinnaliikumisel õnnestub stabiliseeruda 2015 aasta jaanuarikuu maksimumtasemest 1.0240 kõrgemal, võiks oodata edasist hinnatõusu ka 2015 aasta novembrikuu maksimumtasemeni 1.0327. Selle taseme ületamine võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning viia vahetuskursi testima 2010 aasta aprillikuu miinimumtaset 1.0440, mis langeb kokku 127.2% Fibonacci laiendava tasemega (1.0019-1.0342). Küll aga võib eelnevalt pakkuda vastupanu veel 2008 aasta detsembrikuu miinimumtase 1.0368. Konsolideerumine kõrgemal tasemest 1.0440 võiks kaasa tuua edasise hinnatõusu ka vastupanutasemeni 1.0620, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale 2015 aasta märtsikuu maksimumtasemest 1.0125, oleks järgmiseks hinnasihiks toetustase 1.0084, kus asetseb 78.6% Fibonacci korrektsioonitase (1.0019-1.0342). Languse süvenedes võib järgnevat toetust oodata tasemelt 1.0048, kus asetseb 88.6% Fibonacci korrektsioonitase (1.0019-1.0342) ning 50 päeva libisevalt keskmiselt. Kursilangus madalamale tasemest 1.0048 tekitaks võimaluse edasiseks languseks suunaga 0.9950, kus asetseb 50% Fibonacci korrektsioonitase (0.9549-1.0342), kuid eelnevalt võib nõrgemat toetust oodata veel tasemelt 0.9990. Kursilangus madalamale tasemest 0.9950 võiks suruda hinnaliikumise ka toetustasemeni 0.9857, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (0.9549-1.0342). Eelnevalt võib toetust oodata ka 100 päeva libisevalt keskmiselt ning langus madalamale toetustasemest 0.9857 ei ole lähiajal tõenäoline.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.