Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (10. nädal)

Märts 06, 2017 14:07

Selle nädala lõpus on oodata USA veebruarikuu olulisi majandusandmeid – töötuse määr ning lisandunud mitte-põllumajanduslike töökohtade arv. Sellest tulenevalt võib turgudele oodata tavapärasest kõrgemat volatiilsust.

EUR/USD

Eelmisel nädalal langes EURUSD vahetuskurss madalamale toetustasemest 1.0523, hiljem toimus korrektsioon küll vastupanutasemeni 1.0636, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 1.0675, millele läheneb 100 päeva libisev keskmine. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti langeda toetustasemeni 1.0523.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja stabiliseeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.0675, võib oodata hinnatõusu ka vastupanutasemeni 1.0765, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0828-1.0492). Eelnevalt võib nõrgemat vastupanu veel oodata tasemelt 1.0710, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0828-1.0492). Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 1.0765, võiks oodata hinnatõusu ka vastupanutasemeni 1.0863, kus eelnevalt võib nõrgemat vastupanu oodata tasemelt 1.0820 ning langevalt trendijoonelt. Kui kurss peaks tõusma kõrgemale vastupanutasemest 1.0863, on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 1.0965, mis langeb kokku 127.2% Fibonacci laiendava tasemega (1.0339-1.0828) ning millele läheneb 200 päeva libisev keskmine. Hinnatõus kõrgemale tasemest 1.0965 ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.0523, võiks oodata hinnalangust ka 2015 aasta märtsikuu miinimumtasemeni 1.0462. Kursilangus sellest madalamale võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet toetustasemeni 1.0380, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0339-1.0828). Kursilangus madalamale tasemest 1.0380 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele hinnalangusele tasemeni 1.0300 ning selle murdumisel on järgmiseks hinnasihiks 2002 aasta juulikuu maksimumtase 1.0210. Edasine hinnalangus ei ole lähiajal tõenäoline.


GBP/USD

Eelmisel nädalal langes GBPUSD vahetuskurss toetustasemeni 1.2220 ning langeva trendikoridori alumise servani, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest kõrgemal. Lähiajal võib uuesti oodata hinnalangust toetustasemeni 1.2220. Samuti ei saa välistada, et kurss võib tõusta testida vastupanutaset 1.2433, kus vastupanu osutavad 50 ja 100 päeva libisevad keskmised.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja stabiliseeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.2433, on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 1.2543, kus hinnatõusu hakkab pidurdada trendikoridori ülemine vastupanuserv. Hinnatõus sellest kõrgemale võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi vastupanutasemeni 1.2642, kus asetseb 50% Fibonacci korrektsioonitase (1.3443-1.1809). Ostuhuvi püsimisel ja tõusutrendi jätkumisel on järgmiseks hinnasihiks tase 1.2730, kuid edasine hinnatõus on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.2220, võiks oodata edasist langust ka toetustasemeni 1.2140, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1986-1.2705). Otsustav hinnalangus madalamale toetustasemest 1.2140 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet toetustasemeni 1.2087, kus asetseb 88.6% Fibonacci korrektsioonitase (1.1986-1.2705). Otsustav hinnalangus sellest madalamale võib kaasa tuua täiendavat müügisurvet toetustasemeni 1.2000 ning selle murdumisel on järgmiseks sihtpunktiks ajaloo miinimumtase 1.1809. Edasine hinnalangus ja uue miinimumi saavutamine ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/JPY

Eelmisel nädalal tõusis USDJPY hinnaliikumine vastupanutasemeni 114.40, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (118.66-111.58) ning millele lisaks läheneb 50 päeva libisev keskmine. Lähiajal võib uuesti oodata hinnalangust toetustasemeni 113.50. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti tõusta vastupanutasemeni 115.10, kus asetseb 50% Fibonacci korrektsioonitase (118.66-111.58).

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja stabiliseeruda kõrgemal vastupanutasemest 115.10, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule vastupanutasemeni 116.22 ning selle ületamisel on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 118.23. Edasine hinnatõus ei ole hetkel tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 113.50, võiks oodata edasist hinnalangust ka toetustasemeni 111.81, kus eelnevalt võib nõrgemat toetust oodata veel tasemelt 112.54. Kursilangus madalamale toetustasemest 111.81 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile 2008 aasta maksimumtaseme suunas 110.66. Müügisurve püsimisel võib järgnevat toetust oodata tasemelt 109.66, mis langeb kokku 127.2% Fibonacci laiendava tasemega (118.66-111.58), kuid edasine langus on hetkel ebatõenäoline.


NZD/USD

Eelmisel nädalal langes NZDUSD vahetuskurss toetustasemeni 0.7044, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest kõrgemal. Lähiajal võib oodata hinnatõusu 2011 aasta miinimumtasemeni 0.7116. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti langeda toetustasemeni 0.6970, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.6146-0.7484) ning 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.6861-0.7376).

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja stabiliseeruda kõrgemal 2011 aasta miinimumtasemest 0.7116, võib oodata edasist hinnatõusu ka vastupanutasemeni 0.7160, kus vastupanu hakkavad osutama 50, 100 ja 200 päeva libisevad keskmised. Hinnatõus ja stabiliseerumine kõrgemal vastupanutasemest 0.7160 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile vastupanutaseme 0.7236 suunas. Eelnevalt võib nõrgemat vastupanu oodata veel tasemelt 0.7214. Hinnatõus kõrgemale tasemest 0.7236 kinnitaks edasist tõusutrendi vastupanutasemeni 0.7313, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.6970, võiks oodata edasist langustrendi ka toetustasemeni 0.6911, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.6861-0.7376). Eelnevalt võib nõrgemat toetust oodata 2014 aasta augustikuu miinimumtasemelt 0.6948. Kursilangus madalamale toetustasemest 0.6911 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet toetustasemeni 0.6843 ning selle murdumisel toetustasemeni 0.6820, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.6146-0.7484). Hinnalangus madalamale toetustasemest 0.6820 ei ole lähiajal tõenäoline.


AUD/USD

Eelmisel nädalal langes AUDUSD hinnaliikumine toetustasemeni 0.7566 ning kauplemissessiooni lõppedes sulgus hinnaliikumine madalamal vastupanutasemest 0.7593. Lähiajal võib uuesti oodata toetustaseme 0.7566 testimist. Samuti ei saa välistada, et kurss võib tõusta vastupanutasemeni 0.7650

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 0.7650, võiks oodata edasist hinnatõusu ka vastupanutasemeni 0.7730, kus eelnevalt võib vastupanu veel oodata tasemelt 0.7707. Hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 0.7730 võib kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning viia vahetuskursi testima vastupanutaset 0.7764 ning selle ületamisel on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 0.7825. Edasine hinnatõus on lähiajal ebatõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7566, on järgmiseks hinnasihiks toetustase 0.7519, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7159-0.7740) ning mida ületasid 50 ja 200 päeva libisevad keskmised. Otsustav hinnalangus madalamale toetustasemest 0.7519 võib kaasa tuua täiendavat müügisurvet toetustasemeni 0.7448, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7159-0.7740). Eelnevalt võib toetust oodata ka psühholiigiliselt hinnatasemelt 0.7500. Kursilangus madalamale toetustasemest 0.7448 võib kaasa tuua täiendavat müügisurvet toetustasemeni 0.7366, kuid edasine hinnalangus ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/CHF

Eelmisel nädalal tõusis USDCHF vahetuskurss 2015 aasta märtsikuu maksimumtasemeni 1.0125, hiljem toimus küll korrektsioon ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine siiski kõrgemal toetustasemest 1.0050, millele lähenes 100 päeva libisev keskmine. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 1.0050, kus toetust hakkab pakkuma tõusva trendikoridori alumine serv. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti tõusta vastupanutasemeni 1.0084 ning seejärel 2015 aasta märtsikuu maksimumtasemeni 1.0125.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal 2015 aasta märtsikuu maksimumtasemest 1.0125, võib oodata edasist hinnatõusu ka 2015 aasta jaanuarikuu maksimumtasemeni 1.0240, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0343-0.9860). Eelnevalt võib nõrgemat vastupanu oodata tasemelt 1.0183. Otsustav hinnatõus kõrgemale 2015 aasta märtsikuu maksimumtasemest 1.0240 oleks kinnitavaks signaaliks võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi 2015 aasta novembrikuu maksimumtasemeni 1.0327, kus vastupanu hakkab osutama tõusva trendikoridori ülemine serv. Ostuhuvi püsimisel ning tõusutrendi jätkumisel on järgmiseks hinnasihiks 2008 aasta detsembrikuu miinimumtase 1.0368, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.0050, võiks oodata edasist hinnalangust ka toetustasemeni 1.0016 ning selle murdumisel toetustasemeni 0.9950, kus asetseb 50% Fibonacci korrektsioonipiirkond (0.9548-1.0343). Otsustav hinnalangus madalamale tasemest 0.9950 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet toetustasemeni 0.9857, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.9548-1.0343). Eelnevalt võib nõrgemat toetust oodata tasemelt 0.9903, millele läheneb 200 päeva libisev keskmine. Müügisurve püsimisel ning languse jätkumisel madalamale tasemest 0.9857 võib oodata edasist langust ka toetustasemeni 0.9795, kuid edasine hinnalangus ei ole lähiajal tõenäoline.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.