Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (11. nädal)

Märts 13, 2017 15:38

EUR/USD

Eelmisel nädalal langes EURUSD vahetuskurss toetustasemeni 1.0523, hiljem toimus küll korrektsioon vastupanutasemeni 1.0675, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine siiski sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 1.0636, millele läheneb 50 päeva libisev keskmine. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti tõusta vastupanutasemeni 1.0710.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.0710, on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 1.0765, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0828-1.0492). Hinnatõus kõrgemale tasemest 1.0765 võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi tasemeni 1.0863, kus eelnevalt võib nõrgemat vastupanu oodata tasemelt 1.0820 ning langevalt trendijoonelt. Kui kurss peaks tõusma tasemest 1.0863 kõrgemale, on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 1.0965, mis langeb kokku 127.2% Fibonacci laiendava tasemega (1.0339-1.0828) ning sellesse piirkonda jääb ka 200 päeva libisev keskmine. Kui kurss peaks tõusma kõrgemale tasemest 1.0965, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile suunaga 1.1058, kuid edasine hinnatõus ei ole hetkel tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.0636, võiks oodata hinnalangust ka toetustasemeni 1.0523, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0339-1.0828) ning millele läheneb tõusev trendijoon. Otsustav hinnalangus madalamale toetustasemest 1.0523 võib kaasa tuua täiendavat müügisurvet 2015 aasta märtsikuu miinimumtasemeni 1.0462 ning selle murdumisel toetustasemeni 1.0380, kus asetseb 88.6% Fibonacci korrektsioonitase (1.0339-1.0828). Kursilangus madalamale tasemest 1.0380 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile suunaga 1.0300, kuid edasine langus ei ole lähiajal tõenäoline.


GBP/USD

Eelmisel nädalal langes GBPUSD hinnaliikumine langeva trendikoridori alumise servani ning toetustasemeni 1.2140, kus asetseb 78.6% Fibonacci korrektsioonitase (1.1986-1.2705). Kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine siiski sellest tasemest kõrgemal. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 1.2220. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti langeda toetustasemeni 1.2087, kus asetseb 88.6% Fibonacci korrektsioonitase (1.1986-1.2705).

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja stabiliseeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.2220, võiks oodata edasist hinnatõusu ka vastupanutasemeni 1.2300. Selle taseme ületamine oleks kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile vastupanutasemeni 1.2433 ning kindlasti võib oodata vastupanu 50 ja 100 päeva libisevatelt keskmistelt. Otsustav hinnatõus kõrgemale tasemest 1.2433 võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi vastupanutasemeni 1.2543, kus vastupanu hakkab osutama langeva trendikoridori ülemine serv. Hinnatõus sellest kõrgemale ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.2087, on järgmiseks hinnasihiks psühholoogiline toetustase 1.2000. Hinnalangus madalamale toetustasemest 1.2000 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet toetustasemeni 1.1809, mis on antud instrumendi ajalooliseks miinimumtasemeks. Seetõttu on lähiajal ebatõenäoline, et hinnaliikumine langeks madalamale tasemest 1.1809.


USD/JPY

Eelmisel nädalal tõusis USDJPY vahetuskurss vastupanutasemeni 115.10, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (118.66-111.58), kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 114.40. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti tõusta testima vastupanutaset 115.10.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 115.10, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule vastupanutasemeni 116.00, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (118.66-111.58). Ostuhuvi püsimisel ja tõusutrendi jätkumisel on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 118.23, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 114.40, võib järgnevat tugevamat toetust oodata tasemelt 113.50. Hinnalangus sellest madalamale oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile toetustaseme 111.81 suunas, kus eelnevalt võib nõrgemat toetust oodata tasemelt 112.54, mida ületas 100 päeva libisev keskmine. Kursilangus madalamale toetustasemest 111.81 ei ole lähiajal tõenäoline.


NZD/USD

Eelmisel nädalal toimus NZDUSD hinnaliikumine langustrendis toetustasemeni 0.6888, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus kurss sellest kõrgemal. Lähiajal võib oodata hinnatõusu 2010 aasta augustikuu miinimumtasemeni 0.6948 ning selle ületamisel vastupanutasemeni 0.6970. Samuti ei saa välistada, et kurss hakkab uuesti langema ning testib uuesti toetustaset 0.6888

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja stabiliseeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.6970, on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 0.7044 ning selle ületamisel ootab ees 2011 aasta miinimumtase 0.7116, millele läheneb 100 päeva libisev keskmine. Otsustav hinnatõus kõrgemale 2011 aasta miinimumtasemest 0.7116 võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi vastupanutasemeni 0.7160, millele lähenevad 50 ja 200 päeva libisevad keskmised. Hinnatõus sellest tasemest kõrgemale ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.6888, võiks oodata edasist hinnalangust toetustasemeni 0.6820, kus asetseb 50% Fibonacci korrektsioonitase (0.6146-0.7484). Eelnevalt võib nõrgemat toetust pakkuda ka tase 0.6843. Otsustav hinnalangus madalamale tasemest 0.6820 viitaks võimalikule pikemaajalisele langustrendile ning avaks võimaluse testida toetustaset 0.6770. Hinnalangus madalamale tasemest 0.6770 kinnitaks edasist hinnalangust ka toetustasemeni 0.6675, kuid edasine langus ei ole ilma suurema korrektsioonita tõenäoline.


AUD/USD

Eelmisel nädalal langes AUDUSD vahetuskurss toetustasemeni 0.7500 ning kuigi seejärel toimus mõningane korrektsioon, sulgus kauplemisnädala lõpuks hinnaliikumine siiski madalamal vastupanutasemest 0.7566., millele lähenes 50 päeva libisev keskmine. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 0.7566 ning seejärel vastupanutasemeni 0.7588, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7741-0.7491). Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti langeda toetustasemeni 0.7519, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7159-0.7741).

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.7588, on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 0.7650, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7741-0.7491). Hinnatõus sellest tasemest kõrgemale võiks kaasa tuua ka vastupanutaseme 0.7707 testimise, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7741-0.7491). Otsustav hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 0.7707 võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi vastupanutasemeni 0.7764, kus eelnevalt võib nõrgemat vastupanu veel osutada tase 0.7730. Hinnatõus kõrgemale tasemest 0.7764 ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7519, võiks oodata edasist hinnalangust ka toetustasemeni 0.7448, kus asetseb 50% Fibonacci korrektsioonitase (0.7159-0.7741). Eelnevalt võib toetust oodata ka psühholoogiliselt hinnatasemelt 0.7500. Kui kurss peaks langema madalamale tasemest 0.7448, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile toetustaseme 0.7366 suunas. Hinnalangus madalamale toetustasemest 0.7366 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet toetustasemeni 0.7325, kuid edasine langus ei hetkel ilma suurema korrektsioonita tõenäoline.


USD/CHF

Eelmisel nädalal tõusis USDCHF vahetuskurss 2015 aasta märtsikuu maksimumtasemeni 1.0125, kuid hiljem toimus langus tõusva trendikoridori alumise servani ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 1.0183. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti langeda toetustasemeni 1.0084.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.0183, võiks oodata edasist hinnatõusu ka 2015 aasta jaanuarikuu maksimumtasemeni 1.0240, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0343-0.9860). Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale 2015 aasta jaanuarikuu maksimumtasemest 1.0240, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule 2015 aasta novembrikuu maksimumtaseme suunas hinnal 1.0327, kus lisaks hakkab vastupanu osutama tõusva trendikoridori ülemine vastupanuserv. Hinnatõus sellest tasemest kõrgemale võib kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning viia vahetuskursi testima 2008 aasta detsembrikuu miinimumtaset 1.0368. Hinnatõus sellest kõrgemale on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.0084, on järgmiseks hinnasihiks toetustase 1.0050, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.9548-1.0343) ning millele lähenevad 50 ja 100 päeva libisevad keskmised. Kursilangus madalamale toetustasemest 1.0050 võiks kaasa tuua ka toetustaseme testimise hinnal 0.9950, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.9548-1.0343). Eelnevalt võib hinnalangusele toetust pakkuda ka tase 1.0016. Otsustav hinnalangus madalamale toetustasemest 0.9950 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet ning suruda hinnaliikumise testima toetustaset 0.9857, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (0.9548-1.0343). Eelnevalt võib toetust oodata ka 200 päeva libisevalt keskmiselt, mis läheneb toetustasemele 0.9903. Kursilangus madalamale toetustasemest 0.9857 ei ole lähiajal tõenäoline.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.