Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (12. nädal)

Märts 20, 2017 12:19

EUR/USD

Eelmisel nädalal tõusis EURUSD vahetuskurss vastupanutasemeni 1.0765, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 1.0710. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti tõusta testima vastupanutaset 1.0765.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.0765, on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 1.0863, kus eelnevalt võib vastupanu oodata ka langevalt trendijoonelt piirkonnas 1.0820. Hinnatõus kõrgemale tasemest 1.0863 võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi vastupanutasemeni 1.0965, mis langeb kokku 127.2% Fibonacci laiendava tasemega (1.0339-1.0828). Vastupanu võib oodata ka 200 päeva libisevalt keskmiselt. Kui ostuhuvi püsib ning hinnaliikumine tõuseb kõrgemale tasemest 1.0965, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile vastupanutasemeni 1.1058, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.0720, võiks oodata edasist langust ka toetustasemeni 1.0636, kus eelnevalt pakuvad toetust veel tase 1.0675 ning 50 ja 100 päeva libisevad keskmised. Kursilangus madalamale toetustasemest 1.0636 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet toetustasemeni 1.0523, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0339-1.0828) ning millele pakub toetust tõusev trendijoon. Kursilangus madalamale toetustasemest 1.0523 võib kaasa tuua täiendavat müügisurvet 2015 aasta märtsikuu miinimumtasemeni 1.0462 ning selle murdumisel toetustasemeni 1.0380, kus asetseb 88.6% Fibonacci korrektsioonitase (1.0339-1.0828). Edasine hinnalangus on hetkel ebatõenäoline.


GBP/USD

Eelmisel nädalal tõusis GBPUSD vahetuskurss langeva trendikoridori vastupanuservani ning 100 päeva libiseva keskmisena, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine madalamal vastupanutasemest 1.2433. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 1.2300. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti tõusta vastupanutasemeni 1.2433.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja stabiliseeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.2433, võiks oodata edasist hinnatõusu ka vastupanutasemeni 1.2564, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.2705-1.2108). Otsustav hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 1.2564 võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi vastupanutasemeni 1.2642, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.2705-1.2108). Ostuhuvi püsimisel ja tõusu jätkumisel on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 1.2730, kuid edasine hinnatõus on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.2300, võiks oodata edasist hinnalangust ka toetustasemeni 1.2140, kus eelnevalt tuleb ületada nõrgem toetustase 1.2220. Kursilangus madalamale toetustasemest 1.2140 võiks kaasa tuua ka toetustaseme 1.2000 testimise, kuid eelnevalt pakuvad toetust veel tase 1.2087 ning langeva trendikoridori toetusserv. Hinnalangus madalamale toetustasemest 1.2000 ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/JPY

Eelmisel nädalal langes USDJPY vahetuskurss toetustasemeni 112.54, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest kõrgemal. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 113.50, millele läheneb 50 päeva libisev keskmine. Samuti ei saa välistada, et kurss langeb uuesti testima toetustaset 111.81.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 113.50, võiks oodata edasist hinnatõusu ka vastupanutasemeni 114.40, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (118.66-111.58). Hinnatõus sellest kõrgemale võiks kaasa tuua järgmise olulise vastupanutaseme testimise hinnal 115.10, kus asetseb 50% Fibonacci korrektsioonitase (118.66-111.58). Tõusutrendi jätkumisel on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 116.00, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (118.66-111.58), kuid edasine hinnatõus ei ole hetkel tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 111.81, võiks oodata edasist hinnalangust ka 2008 aasta maksimumtasemeni 110.66. Kursilangus sellest madalamale tekitaks võimaluse testida ka toetustaset 109.66, mis langeb kokku 127.2% Fibonacci laiendava tasemega (118.66-111.58). Edasine hinnalangus ei ole hetkel ilma suurema korrektsioonita tõenäoline.


NZD/USD

Eelmisel nädalal toimus NZDUSD hinnaliikumises korrektsioon vastupanutasemeni 0.7044, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib oodata uut hinnatõusu ning vastupanutaseme testimist hinnal 0.7044. Samuti ei saa välistada, et kurss langeb uuesti toetustasemeni 0.6970 ning selle murdumisel 2010 aasta augustikuu miinimumtasemeni 0.6948.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.7044, võiks oodata edasist hinnatõusu ka 2011 aasta miinimumtasemeni 0.7116, millele läheneb 100 päeva libisev keskmine. Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta 2011 aasta miinimumtasemest 0.7116 kõrgemale, võiks oodata edasist hinnatõusu ka vastupanutasemeni 0.7160, millele lähenevad 50 ja 200 päeva libisevad keskmised. Otsustav hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 0.7160 võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi vastupanutasemeteni 0.7214 ning 0.7236. Hinnatõus kõrgemale tasemest 0.7236 võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi vastupanutasemeni 0.7313, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7375-0.6889), kuid lähiajal ilmselt nii tugevat hinnatõusu veel ei tule.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale 2010 aasta augustikuu miinimumtasemest 0.6948, võiks oodata edasist hinnalangust ka toetustasemeni 0.6888 ning selle murdumisel toetustasemeni 0.6820, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.6146-0.7484). Eelnevalt võib toetust oodata ka tasemelt 0.6843. Otsustav hinnalangus madalamale toetustasemest 0.6820 kinnitaks edasist langustrendi suunaga 0.6770, kuid edasine hinnalangus on hetkel ebatõenäoline.


AUD/USD

Eelmisel nädalal tõusis AUDUSD vahetuskurss vastupanutasemeni 0.7707, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine siiski sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 0.7730. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti kukkuda ning testida toetustaset 0.7650.

Kui hinnaliikumise õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.7730, võiks oodata edasist hinnatõusu ka vastupanutasemeni 0.7764. Selle taseme ületamine kinnitaks edasist hinnatõusu vastupanutasemeni 0.7825 ning selle ületamine kinnitaks edasise pikemaajalise tõusutrendi jätkumist suunaga 0.7872, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7650, võiks oodata edasist hinnalangust ka toetustasemeni 0.7588, kus toetust hakkab pakkuma 50 päeva libisev keskmine. Kursilangus madalamale toetustasemest 0.7588 tekitaks võimaluse testida ka toetustaset 0.7566 ning selle murdumine tekitaks omakorda võimalusi testida toetustaset 0.7519, kus asetseb 38.2% Fibonacci korrektsioonipiirkond (0.7159-0.7741). Hinnalangusele võib toetust oodata ka 200 päeva libisevalt keskmiselt ning langus madalamale toetustasemest 0.7519 ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/CHF

Eelmisel nädalal langes USDCHF vahetuskurss toetustasemeni 0.9950, kus asetses 50% Fibonacci korrektsioonitase (0.9548-1.0343), kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest kõrgemal. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 1.0016, kuid samuti ei saa välistada ka seda, et kurss testib uuesti toetustaset 0.9950.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 1.0016, võiks oodata edasist hinnatõusu ka vastupanutasemeteni 1.0050 ning 1.0084. Hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 1.0084 võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi 2015 aasta märtsikuu maksimumtasemeni 1.0125. Kui ostuhuvi püsib ning tõusutrend jätkub, on järgmiseks hinnasihiks 2015 aasta jaanuarikuu maksimumtase 1.0240, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0343-0.9860). Eelnevalt võib nõrgemat vastupanu oodata ka tasemelt 1.0183. Hinnatõus kõrgemale tasemest 1.0240 võiks kaasa tuua ka 2015 aasta novembrikuu maksimumtaseme testimise hinnal 1.0327, kuid edasine hinnatõus ei ole hetkel tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.9950, võiks oodata edasist hinnalangust ka toetustasemeni 0.9857, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.9548-1.0343). Eelnevalt võib toetust oodata ka tasemelt 0.9903 ning 200 päeva libisevalt keskmiselt. Otsustav hinnalangus madalamale toetustasemest 0.9857 kinnitaks edasist langustrendi hinnasihiga 0.9675, mis langeb kokku harmoonilise hinnamustri AB=CD punktiga D ning seetõttu võib edasine langus olla raskendatud.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.