Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (13. nädal)

Märts 28, 2016 13:42

Käesoleva nädala lõpus avalikustatakse USA märtsikuu oluliseimad makroandmed – töötuse määr ning lisandunud mittepõllumajanduslike töökohtade arv. Antud sündmused võivad kaasa tuua suuremat volatiilsust.

EUR/USD

Eelmisel nädalal langes vahetuskurss madalamale toetustasemest 1.1215, mis nüüd on muutunud vastupanutasemeks. Lähitulevikus võib oodata vahetuskursi langemist toetustasemeni 1.1100. Samuti ei saa välistada vahetuskursi tõusu vastupanutasemeni 1.1215.

Kui hinnaliikumisel õnnestub konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.1215, avaks see võimaluse edasiseks tõusuks tasemeni 1.1332. Selle murdumisel ootaks ees vastupanutase 1.1460, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega hinnaliikumisele 1.1713 -> 1.0520. Lisaks on selles piirkonnas moodustumas harmoonilise hinnamustri AB=CD viimane osa D, mis samuti pidurdab edasisi tõusuvõimalusi. Järgnevalt ootavad ees tasemed 1.1460 ja 1.1620 ning lähiajal kõrgem vahetuskurss on ebatõenäoline.

Samal ajal pakub lähimat toetust tase 1.1100, mille murdumine annaks võimaluse testida toetustaset 1.0966. Eelnevalt võib toetust oodata ka tasemelt 1.1030, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase hinnaliikumisele 1.0825 -> 1.1339. Kui toetustase 1.0966 murdub, on järgnevaks sihtpunktiks tase 1.0820, kus edasist langust piirab 100 päeva libisev keskmine. Müügisurve püsimisel on järgmiseks toetustasemeks 1.0710 ning edasine hinnalangus tundub hetkel vähetõenäoline.

GBP/USD

Eelmisel nädalal langes GBPUSD kurss toetustasemeni 1.4107, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (liikumine 1.3835 -> 1.4513) ning kauplemisnädal lõppes sellest tasemest kõrgemal. Lähiajal võib oodata mõninst hinnatõusu 2010 aasta miinimumi suunal 1.4227. Samuti ei saa välistada võimalust kursilanguseks toetustasemeni 1.4107 ning hiljem selle taseme uuesti testimiseks.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale tasemetest 1.4227 ning 1.4400, avaneks võimalus aprillikuu miinimumi testimiseks tasemel 1.4565, kus asetseb 88.6% Fibonacci korrektsioonitase (1.4667 -> 1.3835). Eelnevalt võib piirata hinnatõusu ka tase 1.4481, kus asetseb 78.6% Fibonacci korrektsioonitase (1.4667 -> 1.3835). Hinnatõus sellest kõrgemale on lähiajal ebatõenäoline.

Samal ajal pakub hinnalangusele lähimat toetust tase 1.4107, mis avaks võimaluse languse süvenemiseks toetustasemeni 1.3835. Langus selleks madalamale kinnitaks pikemajalise langustrendi jätkumist ning vahetuskurss võiks suunduda 2009 aasta märtsikuu miinimumide suunas tasemel 1.3652. Langus sellest madalamale ilma suurema korrektsioonita on hetkel ebatõenäoline.

USD/JPY

Eelmisel nädalal kinnistus hinnamuster AB=CD ning sellele järgnes hinnakorrektsioon. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 113.97. Samuti ei saa välistada langust toetustasemeni 112.07.

Kui hinnaliikumine peaks tõusma kõrgemale vastupanutasemest 113.97, avaneks võimalus hinnatõusuks tasemeni 114.87, kus asetseb 38.2% Fibonacci korrektsioonitase (liikumine 121.67 -> 110.66) ning 50 päeva libisev keskmine. Vahetuskursi kasv kõrgemale vastupanutasemest 114.87 avaks võimaluse testida järgnevast vastupanutaset 116.22, kus asetseb 50% Fibonacci korrektsioonitase (liikumine 121.67 -> 110.66). Konsolideerimine sellest kõrgemal viitaks langustrendi murdumisele ning hinnaliikumine võiks testida vastupanupiirkonda 118.23-118.80. Hinnatõus sellest kõrgemale on lähiajal ebatõenäoline.

Samal ajal pakub hinnalangusele lähimat toetust tase 112.07, mille murdumisel ootab eest 2008 aasta maksimumtase 110.66. Edasise langustrendi süvenemisel ootab ees 2006 aasta miinimumtase 109.00. Hinnalangus sellest madalamale on lähiajal ebatõenäoline.

NZD/USD

Eelmisel nädalal langes NZDUSD kurss langes ning nädal sulgus kõrgemal vastupanutasemest 0.6684. Lähiajal võib oodata hinnatõusu tasemeni 0.6736. Samuti ei saa välistada võimalust hinnalanguseks 50, 100 ja 200 päeva libisevate keskmisteni.

Kui hinnatõus konsilideerub kõrgemal vastupanutasemest 0.6736, avaks see võimaluse vastupanutaseme testimiseks hinnal 0.6868. Samuti piirab hinnatõusu vastupanutase 0.6810. Otsustaval läbimurdel kõrgemale tasemest 0.6868 võiks oodata edasist liikumist 2010 aasta augusti miinimumide suunas 0.6948, kus asetseb 127.2% Fibonacci laiendav tase (liikumine 0.6543 -> 0.6873). Samas hinnatõus sellest kõrgemale võib olla raskendatud. Kui ostusurve püsib, võib hinnatõus jõuda tasemeni 0.7074, mis mis langeb kokku 161.8% Fibonacci laiendava tasemega (liikumine 0.6543 -> 0.6873). Hinnatõus sellest kõrgemale on lähiajal ebatõenäoline.

Samal ajal kui vahetuskurss peaks konsolideeruma madalamal tasemest 0.6684, avaks see võimaluse languseks toetuspiirkonda 0.6580-0.6548 ning langust võivad piirata ka 50, 100 ja 200 päeva libisevad keskmised. Kui kurss peaks langema toetusvahemikust 0.6580-0.6548 madalamale, avaks see võimaluse täiendavaks languseks toetustasemeteni 0.6410 ja 0.6347. Langus madalamale tasemest 0.6347 tundub hetkel ebatõenäoline.

AUD/USD

Eelmisel nädalal toimus AUDUSD vahetuskursis korrektsioon ning kauplemisnädal lõppes kõrgemal toetustasemest 0.7494. Lähiajal võib oodata langust toetustasemeteni 0.7440 ja 0.7382. Samuti ei saa välistada hinnatõusu tasemeni 0.7580.

Kui hinnaliikumisel õnnestub konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.7580, avaks see võimaluse täiendavaks tõusuks vastupanutasemeni 0.7647. Selle murdumisel ootab ees tase 0.7823 ning edasi juba 78.6% Fibonacci korrektsioonitase (liikumine 0.8162 -> 0.6826) tasemel 0.7885. Hinnatõus tasemest 0.7885 kõrgemale ilma suurema korrektsioonita on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal pakub hinnalangusele lähimat toetust tase 0.7382, mille murdumine avaks võimaluse testida toetustaset 0.7243, kus asetseb 50% Fibonacci korrektsioonitase (liikumine 0.6826- 0.7679). Sellega läheneks hinnaliikumine ka 50 päeva libisevale keskmisele ning kui langus peaks jõudma madalamale tasemest 0.7243, võib oodata ka toetustaseme 0.7100 testimist. Langus sellest madalamale ei tundu hetkel tõenäoline.

USD/CHF

Eelmisel nädalal tõusis vahetuskurss vastupanutasemeni 0.9800, mida ületas 200 päeva libisev keskmine. Kauplemisnädal lõppes sellest tasemest madalamal. Edasi on oodata hinnatõusu vastupanutasemeteni 0.9800 ja 0.9855. Samuti ei saa välistada võimalust hinnalanguseks toetustasemeteni 0.9715 ja 0.9669.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale tasemest 0.9855, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule vastupanutasemeni 1.0000. Selle psühholoogiliselt olulise taseme ületamine avaks võimaluse märtsikuu maksimumide testimiseks tasemel 1.0125, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci piirkonnaga. Hinnatõusu jätkudes ootab ees jaanuarikuu maksimumtase 1.0240 ning edasine otsustav hinnatõus on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal pakub hinnalangusele lähimat toetust tase 0.9669, mis viitaks lühiajalise langustrendi jätkumisele toetustaseme suunas 0.9543. Kui vahetuskurss peaks langema madalamale toetustasemest 0.9543, avaks see võimaluse testida toetustaset 0.9480, kus asetseb 127.2% Fibonacci laiendav tase (liikumine 1.0255- 0.9650). Samuti kinnitaks see harmoonilise hinnamustri AB=CD viimase osa D tekkimist, mis võib omakorda piirata edasist langust. Kui hinnalangus peaks küündima otsustavalt madalamale tasemest 0.9480, avaks see võimaluse testida toetustaset 0.9400, kus asetseb 141.4% Fibonacci laiendav tase. Langus madalamale tasemest 0.9400 avaks võimaluse testida taste 0.9300 ning edasine langus tundub hetkel ebatõenäoline.

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.