Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (14. nädal)

Aprill 04, 2016 12:24

EUR/USD

Eelmisel nädalal leidis euro hinnaliikumine toetust ning valuutapaar lõpetas nädala kõrgemal vastupanutasemest 1.1332, mis nüüdseks on muutunud lähimaks toetustasemeks. Lähiajal võib oodata vahetuskursi kasvu tasemeni 1.1460, kus asetseb 127.2% Fibonacci laiendav tase (hinnaliikumisele (1.0825-1.1339). Lisaks moodustas hinnaliikumise viimane tipp hormoonilise hinnamustri AB=CD viimase tähe D. Samuti ei saa välistada vahetuskursi langust ja toetustaseme 1.1332 testimist.

Kui hinnaliikumise õnnestub tõusta ning konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.1460, avaks see võimaluse tõusta vastupanutasemeni 1.1650, kus asetsevad 161.8% Fibonacci laiendav tase (liikumine 1.0825-1.1339) ja 141.4% Fibonacci laiendav tase (liikumine 1.0710- 1.1374). Hinnatõus sellest kõrgemale on võrdlemisi piiratud. Kui vahetuskurss peaks konsolideeruma kõrgemal tasemest 1.1650, kinnitaks see edasist võimalikku tõusu vastupanutasemeni 1.1773. Edasine hinnatõus tundub hetkel vähetõenäoline.

Samal ajal kui hinnaliikumine peaks langema madalamale toetustasemest 1.1332, avaks see võimaluse täiendavaks languseks toetustasemeni 1.1215. Kui hinnalangus jätkub, võib oodata toetustaseme 1.1100 testimist, mida ületas 50 päeva lihtne libisev keskmine. Müügisurve süvenedes ootab ees toetustase 1.0966, millele läheneb 100 päeva libisev keskmine. Edasist langust võib oluliselt piirata tase 1.1030 ning langus madalamale tasemest 1.0966 on hetkel ebatõenäoline.

GBP/USD

GBPUSD hinnaliikumine testis hiljuti vastupanutaset 1.4400 ning hiljem vahetuskurss langes tagasi 2010 aasta miinimumtasemeni 1.4227. Lähitulevikus võib hinnaliikumiselt oodata edasist langust tasemeni 1.4100, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (liikumine 1.3835-1.4513). Samuti ei saa välistada vahetuskursi kasvu vastupanutasemeni 1.4400.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 1.4400, avaneb võimalus testida aprillikuu miinimumtaset 1.4565, kus asetseb 88.6% Fibonacci korrektsioonitase (liikumine 1.4667-1.3835). Eelnevalt võib sellist tõusu piirata vastupanutase 1.4481, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (liikumine 1.4667- 1.3835). Vahetuskursi tõus kõrgemale vastupanutasemest 1.4565 avaks võimaluse testida vastupanutaset 1.4650, kus asetseb 38.2% Fibonacci korrektsioonitase (liikumine 1.5929- 1.3838). Edasine hinnatõus tundub hetkel vähetõenäoline.

Juhul kui hinnaliikumine peaks langema madalamale toetustasemest 1.4100, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele langusele toetustasemeni 1.3835. Langus madalamale toetustasemest 1.3835 on hetkel ebatõenäoline.

USD/JPY

Eelmisel nädalal USD/JPY vahetuskurss langes ning valuutapaar lõpetas nädala madalamal toetustasemest 112.07, mis nüüdseks on muutunud hinnaliikumise lähimaks vastupanutasemeks. Lähiajal võib valuutapaarilt oodata edasist hinnalangust 2008 aasta maksimumtaseme tuunas hinnal 110.66. Lisaks ei saa välistada võimalust hinnatõusuks ja 112.07 vastupanutaseme testimiseks.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ning konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 112.07, avaks see võimaluse testida vastupanutaset 113.97, millele läheneb 50 päeva libisev keskmine. Hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 113.97 avaks võimaluse edasiseks tõusuks vastupanutasemeni 114.87, kus asetseb 38.2% Fibonacci korrektsioonitase (liikumine 121.67- 110.66). Vahetuskursi kasv kõrgemale vastupanutasemest 114.87avaks võimaluse testida vastupanutaset 116.22, kus asetseb 50% Fibonacci korrektsioonitase (liikumine 121.67- 110.66). Edasine hinnatõus tundub hetkel vähetõenäoline.

Samal ajal kui hinnaliikumine peaks langema madalamale 2008 aasta maksimumtasemest 110.66, avaks see võimaluse edasise langustrendi jätkumiseks 2014 aasta oktoobrikuu maksimumi suunas hinnal 110.08, kus asetseb harmoonilise hinnamustri AB=CD lõputäht D. Otsustav langus sellest madalamale avaks võimaluse edasiseks langustrendiks 2006 aasta miinimumi suunas 109.00, kus asetseb 141.4% Fibonacci laiendav tase (liikumine 114.55-110.66). Langus sellest madalamale oleks kinnitussignaaliks edasisele langusele 2013 maksimumi suunas hinnal 105.44, kuid edasine langus sellest tasemest madalamale on hetkel ebatõenäoline.

NZD/USD


Eelmisel nädalal tõusis NZDUSD valuutapaar kõrgemale 2010 aasta augustikuu miinimumtasemest 0.6948, kus asetseb 127.2% Fibonacci laiendav tase (liikumine 0.6543-0.6873), kuid kauplemisnädal lõppes sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib uuesti oodata eelnevalt mainitud taseme testimist. Samuti ei saa välistada langust toetustasemeteni 0.6868 ja 0.6810.

Kui edasine hinnaliikumine on tõusev ning vahetuskurss konsolideerub kõrgemal 2010 aasta augusti miinimumtasemest 0.6948, avaneks võimalus testida 2011 aasta miinimumtaset hinnal 0.7116, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (liikumine 0.7743- 0.6104). Otsustav konsolideerumine sellest kõrgemal võiks kaasa tuua ka vastupanutaseme 0.7196 testimise. Edasine hinnatõus tundub hetkel vähetõenäoline.

Samal ajal kui hinnaliikumine peaks langema madalamale toetustasemest 0.6810, avaks see võimaluse testida ka toetustaset 0.6737. Langus sellest madalamale võiks kaasa tuua täiendavad müügisurvet toetustasemeni 0.6684, millele läheneb 50 päeva libisev keskmine. Konsolideerumisel madalamal tasemest 0.6684, võib oodata ka täiendavat langust toetuspiirkonda 0.6580-0.6548, kus hinnalangust piiravad 100 ja 200 päeva libisevad keskmised. Langus madalamale vahemikust 0.6580-0.6548 on hetkel ebatõenäoline.

AUD/USD

Eelmisel nädalal tõusis kauplemissessiooni lõppedes AUDUSD vahetuskurss kõrgemale vastupanutasemest 0.7647, mis nüüdsest töötab hinnaliikumisele toetustasemena. Põhinedes 14 perioodi RSI indeksi andmetele, on tekkinud divergents ning indeks liigub lähedal ülemüüdud tasemele, millelt võib oodata kursilangust toetustasemeteni 0.7647 ja 0.7580. Samuti ei saa välistada võimalikku edasist hinnatõusu vastupanutasemeni 0.7823.

Kui hinnaliikumisel õnnestub konsolideeruda kõrgemal tasemest 0.7823, avaks see võimaluse testida ka vastupanutaset 0.7885, kus asetseb 78.6% Fibonacci korrektsioonitase (liikumine 0.8162-0.6826). Otsustav hinnatõus sellest vahemikust kõrgemale oleks kinnitavakssignaaliks edasisele tõusule 2010 aasta miinimumtaseme suunas hinnal 0.8066. Edasine hinnatõus tundub hetkel vähetõenäoline.

Samal ajal kui hinnaliikumine peaks langema madalamale toetustasemest 0.7580, avaks see võimaluse testida ka toetustaset 0.7494. Langus sellest madalamale võiks kaasa tuua täiendavad müügisurvet toetustasemeni 0.7382 ning eelnevalt võib langusele toetust pakkuda tase 0.7440. Otsustav langus madalamale tasemest 0.7382 oleks kinnitavaks signaaliks langusele toetustasemeni 0.7243. Langus madalamale vahemikust 0.6580-0.6548 on hetkel ebatõenäoline.

USD/CHF

Eelmisel nädalal langes USDCHF vahetuskurss madalamale toetustasemest 0.9543, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hind sellest tasemest kõrgemal. Arvestades 14 perioodi RSI indikaatorit, mille väärtus on langenud madalamale tasemest 30, viitab see ülemüüdud tasemele millelt võib oodata põrget vastupanutasemeteni 0.9669 ja 0.9715. Samuti ei saa välistada võimalikku edasist hinnatõusu vastupanutasemeni 0.9543.

Kui hinnaliikumisel õnnestub edaspidi tõusta kõrgemale vastupanutasemest 0.9715, avaks see võimaluse testida vastupanutasemeid 0.9800 ja 0.9855. Kui hinnaliikumisel õnnestub konsolideeruda nendest tasemetest kõrgemal, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule sihtides psühholoogiliselt olulist taset 1.0000. Edasine hinnatõus tundub hetkel vähetõenäoline.

Juhul kui vahetuskurss peaks langema madalamale toetustasemest 0.9543, avaks see võimaluse täiendavaks languseks toetustasemeni 0.9480, kus asetseb 127.2% Fibonacci laiendav tase (liikumine 1.0255- 0.9650) ning harmoonilise hinnamustri AB=CD viimane täht D. See piirkond võib oluliselt edasist langust pidurdada. Kui vahetuskurss peaks langema madalamale tasemest 0.9480, võiks oodata ka langust tasemeni 0.9400, kus asetseb 141.4% Fibonacci laiendav tase (liikumine 1.0255- 0.9650). Langus madalamale tasemest 0.9400 viitaks edasisele langusele suunal 0.9280, kus asetseb 161.8% Fibonacci laiendav tase (liikumine 1.0255- 0.9650). Konsilideerumine sellest madalamal oleks kinnitavaks signaaliks langusele toetustasemeni 0.9150 ning edasine langus ilma tugevama korrektsioonita on hetkel vähetõenäoline.

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.