Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • FSCS kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • Tagatisfond
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Finantsjärelevalve fca efsa

Forex turu tehniline analüüs (15. nädal)

Aprill 11, 2016 17:16

EUR/USD

Eelmisel nädalal toimus EURUSD valuutapaari hinnaliikumine kitsas vahemikus, mida piirasid toetustase hinnal 1.1332 ning vastupanutase hinnal 1.1460. Samuti moodustus harmoonilise hinnamustri AB=CD viimane osa D. Edasise suuna prognoosimisel on oluline jälgida milline tase esimesena murdub.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 1.1460, avaks see võimaluse täiendavaks tõusuks vastupanutasemeni 1.1650, kus asetseb ka 161.8% Fibonacci laiendav tase (1.0825-1.1339) ning 141.4% Fibonacci laiendav tase (1.0710- 1.1374). Need tasemed võivad oluliselt piirata edasist hinnatõusu. Kui hinnaliikumisel õnnestub konsolideeruda kõrgemal tasemest 1.1650, avaks see võimaluse täiendavaks tõusuks vastupanutasemeni 1.1773. Edasine tõus ilma suurema korrektsioonita on hetkel vähetõenäoline.

Samal ajal, kui hinnaliikumine peaks langema madalamale toetustasemest 1.1332, avaks see võimaluse edasiseks languseks toetustasemeni 1.1215. Konsolideerumine sellest madalamal võimaldaks täiendavat langust toetustasemeni 1.1030. Täiendav langus madalamale tasemest 1.0966 on hetkel ebatõenäoline.


GBP/USD

Eelmisel nädalal langes GBPUSD vahetuskurss toetustasemeni 1.4100, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (1.3835-1.4513). Nädalane kauplemissessioon lõppes siiski sellest tasemest kõrgemal. Hetkel võib oodata hinnatõusu 2010 aasta miinimumi suunas hinnal 1.4227. Samuti ei saa välistada, et hinnaliikumine testib toetustasemeid 1.4100 ja 1.4048.

Kui hinnaliikumine konsolideerub kõrgemal 2010 aasta miinimumtasemest 1.4227, avaks see võimaluse hinnatõusuks vastupanutasemeni 1.4400. Otsustav tõus kõrgemale tasemest 1.4400 võiks kaasa tuue täiendavat ostusurvet 2015 aasta aprillikuu miinimumini 1.4565, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.4667-1.3835). Sellist tõusu võib aga piirata vastupanutase 1.4481, kus asetseb 78.6% Fibonacci korrektsioonitase (1.4667- 1.3835). Hinnatõus kõrgemale 2015 aasta aprillikuu miinimumist 1.4565 on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, kui hinnaliikumine peaks langema madalamale toetustasemest 1.4048, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele langusele 1.3835 toetustaseme suunas. Konsolideerumine madalamal toetustasemest 1.3835 avaks võimaluse langustrendi jätkumiseks 2009 aasta märtsikuu miinimumi suunas 1.3652. Edasine langus ilma suurema korrektsioonita on hetkel ebatõenäoline.


USD/JPY

Eelmisel nädalal langes USDJPY hinnaliikumine madalamale 2006 aasta miinimumtasemest 109.00 ning kauplemisnädal lõppes samuti sellest tasemest madalamal. Arvestades 14 perioodi RSI indeksit, mille väärtus on madalamal tasemest 30, võib eeldada mõningast tõusvat korrektsiooni 2006 aasta miinimumtasemeni hinnal 109.00. Samuti ei saa välistada edasise langustrendi jätkumist ning vastav korrektsioon võib toimuda hiljem.

Kui hinnaliikumisel õnnestub konsolideeruda kõrgemal tasemest 109.00, avaks see võimaluse edasiseks tõusuks 2008 aasta maksimumi suunas hinnal 110.66, kus eelnevalt võib vastupanu osutada 2014 aasta 1. oktoobri maksimumtase 110.08. Kui hinnaliikumisel õnnestub stabiliseeruda 110.66 tasemest kõrgemal, on järgnevaks tugevaks vastupanutasemeks 112.07. Selle taseme ületamine oleks kinnitavaks signaaliks edasisele tõusule vastupanutasemeni 113.97. Edasine hinnatõus on lähiajal ebatõenäoline.

Kui aga hinnaliikumisel ei õnnestu ületada olulist vastupanutaset 109.00, võib hinnalangus küündida 2013 aasta maksimumtasemeni 105.44 ning langeva trendikoridori alumise ääre suunas. Kui toetustase 105.44 murdub, oleks see kinnitavaks signaaliks langustrendi jätkumisele suunal 100.09. Küll aga selle tasemeni jõudmine võtab eeldatavasti aega vähemalt paar impulssi ning lähiajal on edasine hinnalangus ebatõenäoline.


NZD/USD

Eelmisel nädalal langes NZDUSD vahetuskurss madalamale toetustasemest 0.6810, mis osutas hinnaliikumisele vastupanu. Lähiajal võib oodata hinnalangust piirkonda 0.6730, kus asetseb 38.2% Fibonacci korrektsioonitase (0.6347-0.6964). Samuti ei saa välistada edasist hinnatõusu testimaks vastupanutaset 0.6868.

Kui hinnaliikumisel õnnestub konsolideeruda kõrgemal tasemest 0.6868, on järgmiseks sihtpunktiks 2010 aasta augusti miinimumtase 0.6948. Otsustav hinnatõus sellest kõrgemale võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning viia vahetuskursi 2011 aasta miinimumtasemeni 0.7116, kus lisaks asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (0.7743- 0.6104). Edasine hinnatõus on lähiajal ebatõenäoline.

Juhul kui vahetuskurss peaks stabiliseeruma madalamal toetustasemest 0.6730, avaks see võimaluse täiendavaks languseks toetusvahemikku 0.6580-0.6548 ning edasist langust võib oluliselt piirata toetustase 0.6684 ning 200 päeva lihtne libisev keskmine. Kui hinnaliikumine langeb sellest vahemikust madalamale, võiks müügisurve püsides langus jõuda toetustasemeni 0.6410, kus asetseb 88.6% Fibonacci korrektsioonitase (0.6347-0.6964). Edasine langus on hetkel ebatõenäoline.


AUD/USD

Eelmisel nädalal langes AUDUSD vahetuskurss toetustaseme 0.7494 suunas ning kauplemisnädala lõpetas valuutapaar sellest kõrgemal. Lähiajal võib oodata edasist langust toetustasemete suunas 0.7494 ja 0.7440. Samuti ei saa välistada, et hinnaliikumine testib lähiajal vastupanutasemeid 0.7580 ja 0.7678.

Kui hinnaliikumisel õnnestub stabiliseeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.7678, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule vastupanutasemeni 0.7823. Kui hinnaliikumine peaks konsolideeruma kõrgemal vastupanutasemest 0.7823, avaks see võimaluse edasiseks tõusuks vastupanutasemeni 0.7885, kus asetseb 78.6% Fibonacci korrektsioonitase (0.8162-0.6826). Edasine hinnatõus on lähiajal ebatõenäoline.

Samal ajal kui hinnaliikumine peaks langema madalamale toetustasemest 0.7440, avaks see võimaluse edasiseks languseks suunal 0.7382, kus asetseb 38.2% Fibonacci korrektsioonitase (0.6826-0.7711). Otsustav langus sellest madalamale ning stabiliseerumine allpool toetustaset 0.7382 avaks ukse edasiseks langustrendiks suunal 0.7243, mida ületasid 100 ja 200 päeva libisevad keskmised. Edasine langus on hetkel ebatõenäoline.


USD/CHF

Eelmisel nädalal toimus USDCHF valuutapaariga kauplemine kitsas hinnavahemikus ning kauplemisnädala lõpetas valuutapaar madalamal toetustasemest 0.9543. Lähiajal võib oodata täiendavat langust suunal 0.9480, kus asetseb 127.2% Fibonacci laiendav tase (1.0255-0.9650) ning harmoonilise hinnamustri AB=CD viimane osa D. Samuti ei saa välistada, et hinnaliikumine testib vastupanutaset 0.9669.

Juhul kui ostuhuvi kasvab ning hinnaliikumine konsolideerub kõrgemal vastupanutasemest 0.9669, avaneks võimalus edasiseks hinnatõusuks vastupanutasemeteni 0.9800 ja 0.9855. Kui hinnaliikumisel õnnestub stabiliseeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.9855, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule psühholoogiliselt olulise hinnasihiga 1.0000. Edasine hinnatõus on lähiajal ebatõenäoline.

Samal ajal, kui vahetuskurss peaks konsolideeruma madalamal toetustasemest 0.9480, võib oodata edasist langust ka tasemeni 0.9400, kus asetseb 141.4% Fibonacci laiendav tase (1.0255- 0.9650). Kui müügisurve püsib ja kurss langeb madalamale tasemest 0.9400, võib järgnevat toetust oodata tasemelt 0.9280, kus asetseb 161.8% Fibonacci laiendav tase (1.0255- 0.9650). Langus sellest piirkonnast madalamale kinnitaks edasist langustrendi suunal 0.9150, kus asetseb järgmine oluline toetustase. Edasine langus ilma suurema korrektsioonita on hetkel ebatõenäoline.

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

 1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
 2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
 3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
 4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
 5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
 6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
 7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
 8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
 9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.