Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (16. nädal)

Aprill 17, 2017 13:46

EUR/USD

Eelmisel nädalal tõusis EURUSD hinnaliikumine vastupanutasemeni 1.0636, kuid hiljem hakkas kurss langema ning nädala lõpuks sulgus kurss madalamal tasemest 1.0636. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 1.0677. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti langeda toetustasemeni 1.0523, kus toetust hakkab pakkuma tõusev trendijoon.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.0677, võib oodata edasist hinnatõusu ka vastupanutasemeni 1.0710. Kui vahetuskurss peaks stabiliseeruma kõrgemal vastupanutasemest 1.0710, võiks oodata edasist hinnatõusu ka vastupanutasemeni 1.0820, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1616-1.0339). Eelnevalt võib nõrgemat vastupanu veel oodata piirkonnast 1.0765 ning pikaajaliselt langevalt trendijoonelt. Kui kurss peaks tõusma kõrgemale vastupanutasemest 1.0820, viitaks see võimalikule pikemaajalise langustrendi lõppemisele ning tekitaks võimaluse testida ka vastupanutaset 1.0863, mida ületas 200 päeva libisev keskmine. Hinnatõus sellest tasemest kõrgemale võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ka vastupanutasemeni 1.0965, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1616-1.0339), kuid edasine hinnatõus ei ole hetkel tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.0523, viitaks see võimalikule lühiajalise tõusutrendi lõppemisele ning tooks kaasa täiendavat müügisurvet 2015 aasta märtsikuu miinimumtasemeni 1.0462, mis langeb kokku ka 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0339-1.0905). Kursilangus 2015 aasta märtsikuu miinimumtasemest madalamale võiks kaasa tuua ka toetustaseme testimise hinnal 1.0300 ning eelnevalt võib oodata nõrgemat toetust tasemelt 1.0380. Hinnalangus madalamale toetustasemest 1.0300 ei ole hetkel tõenäoline.


GBP/USD

Eelmisel nädalal tõusis GBPUSD vahetuskurss vastupanutasemeni 1.2564, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus kurss madalamal langevast trendijoonest. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 1.2423, millele lähenevad 50 ja 100 päeva libisevad keskmised. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti tõusta vastupanutasemeni 1.2564.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.2564, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile vastupanutasemeni 1.2656. Selle ületamisel on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 1.2742, mis langeb kokku 127.2% Fibonacci laiendava tasemega (1.2108-1.2615). Ostuhuvi püsimisel ja tõusutrendi jätkumisel on järgmiseks oluliseks vastupanutasemeks 1.2865, kus asetseb harmoonilise hinnamustri AB=CD punkt D. Eelnevalt võib nõrgemat vastupanu oodata ka tasemelt 1.2810, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (1.3443-1.1809). Hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 1.2865 ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.2423, võiks oodata edasist langust ka toetustasemeni 1.2340 ning seejärel 1.2300, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.2108-1.2615). Hinnalangus madalamale toetustasemest 1.2300 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet toetustasemeni 1.2220, kus asetseb 78.6% Fibonacci korrektsioonitase (1.2108-1.2615). Hinnalangus sellest madalamale võib kaasa tuua ka toetustaseme 1.2140 testimise, kuid edasine langus ei ole hetkel tõenäoline.


USD/JPY

Eelmisel nädalal langes USDJPY vahetuskurss langeva hinnakoridori alumise toetusservani ning lähedale 200 päeva libisevale keskmisele. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeteni 109.22 ja 109.66. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti langeda toetustasemeni 107.70, mis langeb kokku 141.4% Fibonacci laiendava tasemega (115.50-110.09).

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja stabiliseeruda kõrgemal vastupanutasemest 109.66, võiks oodata edasist hinnatõusu ka 2008 aasta maksimumtasemeni 110.66. Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta sellest kõrgemale, võiks see kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning viia vahetuskursi testima vastupanutaset 111.81. Edasine hinnatõus on lähiajal siiski ebatõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale tasemest 107.70, võiks oodata edasist hinnalangust ka toetustasemeni 106.60, mis langeb kokku 161.8% Fibonacci laiendava tasemega (115.50-110.09). Kui müügisurve püsib, kinnitaks see edasise langustrendi jätkumist 2013 aasta maksimumtaseme suunas hinnal 105.44, kuid edasine hinnalangus ei ole lähiajal tõenäoline.


NZD/USD

Eelmisel nädalal tõusis NZDUSD vahetuskurss kõrgemale vastupanutasemest 0.6970, mis nüüdsest toimib hinnaliikumisele lähima toetustasemena. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 0.6970. Samuti ei saa välistada, et kurss tõuseb edasi testima järgmist vastupanutaset 0.7057.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.7057, võiks oodata edasist hinnatõusu ka 2011 aasta miinimumtasemeni 0.7116, mis langeb kokku harmoonilise hinnamustri AB=CD punktiga D. Küll aga võib eelnevalt vastupanu oodata ka 100 päeva libisevalt keskmiselt. Ostuhuvi püsimisel on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 0.7160, kus vastupanu hakkab osutama 200 päeva libisev keskmine. Hinnatõus sellest kõrgemale looks võimaluse testida ka vastupanutaset 0.7214, mis langeb kokku 161.8% Fibonacci laiendava tasemega (0.6888-0.7090). Edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.6970, võiks oodata edasist hinnalangust ka 2010 aasta augustikuu miinimumtasemeni 0.6948. Müügisurve püsimisel ja langustrendi jätkumisel on järgmiseks hinnasihiks toetustase 0.6888. Otsustav hinnalangus madalamale toetustasemest 0.6888 võiks kaasa tuua ka toetustaseme testimisel hinnal 0.6820, kus asetseb 50% Fibonacci korrektsioonitase (0.6146-0.7484). Eelnevalt võib nõrgemat toetust oodata ka tasemelt 0.6843. Hinnalangus madalamale tasemest 0.6820 on hetkel ebatõenäoline.


AUD/USD

Eelmisel nädalal tõusis AUDUSD hinnaliikumine vastupanutasemeni 0.7588, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus kurss sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 0.7566 ning 200 päeva libiseva keskmiseni. Samuti ei saa välistada, et kurss võib hakata uuesti tõusma ning testida vastupanutaset 0.7588.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja stabiliseeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.7588, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule vastupanutasemeni 0.7673, kus vastupanu hakkab osutama 50 päeva libisev keskmine. Otsustav hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 0.7673 tekitaks võimaluse testida ka vastupanutaset 0.7730, kus eelnevalt võib nõrgemat vastupanu oodata ka tasemelt 0.7707. Stabiliseerumine kõrgemal tasemest 0.7730 võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi vastupanutasemeni 0.7764, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.7566, võiks oodata edasist hinnalangust ka toetustasemeni 0.7500. Eelnevalt võib nõrgemat toetust oodata tasemelt 0.7519, mida ületas 100 päeva libisev keskmine. Otsustav hinnalangus madalamale toetustasemest 0.7500 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet toetustasemeni 0.7448, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7159-0.7749). Kui müügisurve püsib ning kurss langeb madalamale tasemest 0.7448, kinnitaks see edasist langustrendi ka toetustasemeni 0.7366, kuid edasine hinnalangus ei ole lähiajal tõenäoline.


USD/CHF

Eelmisel nädalal langes USDCHF vahetuskurss toetustasemeni 1.0016, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest kõrgemal. Lähiajal võib oodata hinnalangust ja toetustaseme uuesti testimist hinnal 1.0016. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti tõusta vastupanutasemeni 1.0084, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0169-0.9812). Hinnatõusu võib pidurdada ka langeva trendikoridori ülemine vastupanuserv.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.0084, võiks oodata edasist hinnatõusu ka 2015 aasta märtsikuu maksimumtasemeni 1.0125, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0169-0.9812). Hinnatõus sellest kõrgemale looks võimaluse testida ka 2015 aasta jaanuarikuu maksimumtaset 1.0240, kus eelnevalt võib nõrgemat vastupanu oodata tasemelt 1.0183. Otsustav hinnatõus kõrgemale 2015 aasta jaanuarikuu maksimumtasemest 1.0240 kinnitaks edasist tõusutrendi 2015 aasta novembrikuu maksimumtasemeni 1.0327, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.0016, võiks oodata edasist hinnalangust ka toetustasemeni 0.9950, millele läheneb 200 päeva libisev keskmine. Müügisurve püsimisel ja langustrendi jätkumisel on järgmiseks hinnasihiks toetustase 0.9857, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.9548-1.0343). Eelnevalt võib nõrgemat toetust oodata tasemelt 0.9903. Otsustav hinnalangus madalamale toetustasemest 0.9857 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet toetustasemeni 0.9795, kuid edasine hinnalangus on hetkel ebatõenäoline.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.