Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (19. nädal)

Mai 09, 2016 17:53

EUR/USD

Eelmisel nädalal tõusis EURUSD hinnaliikumine 1.1616 vastupanutaseme suunas, kuid hiljem alustas vahetuskurss taas langust ning valuutapaar lõpetas kauplemisnädala kõrgemal toetustasemest 1.1367. Lähiajal võib hinnaliikumiselt oodata täiendavat langust toetustasemeni 1.1367. Samuti ei saa välistada võimalust, et hinnaliikumine alustab taas tõusu ning testib vastupanutaset 1.1460.

Juhul kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 1.1460, avaks see võimaluse edasiseks hinnatõusuks 1.1616 vastupanutaseme suunas. Konsolideerumine kõrgemal tasemest 1.1616, võiks oodata hinnatõusu ka järgneva vastupanutasemeni 1.1712. Eelnev oleks kinnitavaks signaaliks tugevamale ostuhuvile, mis võiks viia vahetuskursi vastupanutasemeni 1.1773 ning ühtlasi ka tõusva hinnakoridori ülemise servani. Edasine hinnatõus on hetkel vähetõenäoline.

Samal ajal, kui hinnaliikumine peaks langema madalamale toetustasemest 1.1367, võiks edasine langustrend küündida toetustasemeni 1.1215, kus asetseb 50% Fibonacci korrektsioonitase (1.0825-1.1613). Kui müügisurve püsib, võib järgnevat toetust oodata tasemelt 1.0966 ning eelnevalt võivad nõrgemat vastupanu pakkuda toetustasemed 1.1145 ja 1.1100. Vahetuskursi langus madalamale tasemest 1.0966 on hetkel vähetõenäoline.


GBP/USD

Eelmisel nädalal langes GBPUSD hinnaliikumine toetustasemeni 1.4400, mis langeb kokku ka 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.3835-1.4767) ning kauplemisnädal lõppes sellest tasemest kõrgemal. Lähiajal võib oodata hinnaliikumiselt edasist langust toetustasemeni 1.4300, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.3835-1.4767) ning 50 päeva lihtsa libiseva keskmisega. Samuti ei saa välistada, et hinnaliikumine alustab taas tõusmist 1.4481 vastupanutaseme suunas, kus edasiseks sihiks oleks aprillikuu miinimum hinnal 1.4565.

Kui ostusurve püsib ning hinnaliikumine konsolideerub 2015 aprillikuu miinimumtasemest 1.4565 kõrgemal, võib oodata edasist tõusu vastupanutasemeni 1.4650. Ostuhuvi püsimisel ootab ees vastupanutase 1.4808, kuid selleni jõudmist võib oluliselt piirata vastupanutase 1.4730. Hinnatõus kõrgemale tasemest 1.4808 on hetkel vähetõenäoline.

Samal ajal, juhul kui hinnaliikumine peaks langema ja konsolideeruma madalamal toetustasemest 1.4300, avaks see võimaluse edasiseks languseks tasemeni 1.4100. Kui hinnaliikumine konsolideerub sellest madalamal, võiks oodata ka täiendavat langust toetustasemeni 1.4048, kus asetseb ka 78.6% Fibonacci korrektsioonitase (1.3835-1.4767). Otsustav langus madalamale toetustasemest 1.4048 on hetkel ebatõenäoline.


USD/JPY

Eelmisel nädalal toimus USDJPY hinnaliikumises korrektsioon ning kauplemisnädal lõppes madalamal vastupanutasemest 107.84, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (111.87-105.54). Lähiajal võib oodata täiendavat langust 2013 aasta maksimumtaseme suunas hinnal 105.44. Samuti ei saa välistada, et hinnaliikumine alustab tõusu ning testib vastupanutaset 107.84.

Juhul kui hinnaliikumisel õnnestub konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 107.84, avaks see võimaluse tõusuks 2008 aasta maksimumi suunas hinnal 110.66, mis langeb kokku ka 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (111.87-105.54). Stabiliseerumine sellest kõrgemal avaks ukse edasiseks tõusuks vastupanutasemeni 111.81 ning edasine hinnatõus on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, kui aga müügisurve peaks kasvama ning hinnaliikumine peaks langema madalamale 2013 aasta maksimumtasemest 105.44, võiks edasist langust oodata toetustasemeni 102.87, mis langeb kokku 141.4% Fibonacci laiendava tasemega (111.87-105.54). Edasine langus ilma suurema korrektsioonita on hetkel ebatõenäoline.


NZD/USD

Eelmisel nädalal langes hinnaliikumine toetustasemeni 0.6820, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.6574-0.7053) ning kauplemisnädal lõppes sellest tasemest ning tõusva trendikoridori alumisest servast kõrgemal. Lähiajal võib oodata edasist hinnatõusu 0.6868 vastupanutaseme suunas. Samuti ei saa välistada, et hinnaliikumine langeb toetustasemeni 0.6755, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (0.6574-0.7053).

Juhul kui hinnaliikumisel õnnestub konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.6868, on edasiseks hinnasihiks 2010 aasta augustikuu miinimumtase 0.6948. Otsustav hinnatõus sellest kõrgemale oleks kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule 0.7048 vastupanutaseme suunas. Kui hinnatõus jätkub, on järgmiseks sihiks vastupanutase 0.7116, kus asetseb 2011 aasta miinimumtase ning 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (0.7743- 0.6104). Järgnevat tugevast vastupanu võiks oodata tasemelt 0.7215, kuid edasine hinnatõus on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, kui hinnaliikumine peaks langema madalamale toetustasemest 0.6755, pakub järgnevat toetust tase 0.6670, kus asetseb 78.6% Fibonacci korrektsioonitase (0.6574-0.7053). Stabiliseerumine sellest madalamal oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langusele toetusvahemikku 0.6580-0.6548, kuid langust võib pidurdada 200 päeva lihtne libisev keskmine. Müügisurve püsimine kinnitaks edasist langust toetustasemeni 0.6410 ning edasine langus on hetkel vähetõenäoline.


AUD/USD

Eelmisel nädalal langes hinnaliikumine madalamale toetustasemest 0.7382, mis viitab võimalikule tõusutrendi lõppemisele. Lähiajal võib oodata langust toetustasemeni 0.7324, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.6826-0.7832) ning millega ristub ka 100 päeva libisev keskmine. Lisaks ei saa välistada, et hinnaliikumine testib vastupanutaset 0.7440.

Kui hinnaliikumisel õnnestub stabiliseeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.7440, avaks see võimaluse edasiseks tõusuks vastupanutasemeni 0.7494. Hinnatõus sellest kõrgemale oleks kinnitavaks signaaliks edasisele tõusule vastupanutaseme suunas hinnal 0.7678, kuid seda tõusu võib oluliselt piirata vastupanutase 0.7580, millele läheneb 50 päeva libisev keskmine. Otsustav konsolideerumine sellest kõrgemal võiks viia ka 0.7823 vastupanutaseme testimiseni, kuid edasine hinnatõus on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, kui hinnaliikumine peaks stabiliseeruma madalamal toetustasemest 0.7324, võiks edasine langus jätkuda ning hinnaliikumine testida toetustaset 0.7243. Langus madalamale tasemest 0.7243 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile suunal 0.7100. Kui müügisurve jätkub ja langus püsib, võib järgnevat toetust oodata tasemetelt 0.7020 ja 0.6973, kuid edasine langus ilma suurema korrektsioonita on hetkel vähetõenäoline.


USD/CHF

Eelmisel nädalal tõusis USDCHF hinnaliikumine 50 päeva libiseva keskmiseni ning kauplemisnädal lõppes 0.9669 vastupanutasemest kõrgemal, mis nüüd toimib hinnaliikumisele lähima toetustasemena. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 0.9669. Samuti ei saa välistada võimalust, et ostuhuvi kasvab ning vahetuskurss tõuseb tasemeni 0.9790, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0327-0.9445).

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 0.9790, avaks see võimaluse edasiseks tõusuks vastupanutasemeni 0.9880, kus asetseb ka 50% Fibonacci korrektsioonitase (1.0327-0.9445). Küll aga pidurdavad hinnatõusu 100 ja 200 päeva libisevad keskmised. Juhul kui hinnaliikumisel õnnestub stabiliseeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.9880, avaks see võimaluse edasiseks tõusuks psühholoogiliselt olulise tasemeni 1.0000, kus asetseb ka 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (1.0327-0.9445). Edasiseks hinnasihiks oleks 2015 aasta maksimumtase 1.0125, mis langeb kokku ka 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0327-0.9445). Edasine hinnatõus on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, kui hinnaliikumine langeb madalamale toetustasemest 0.9669, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile toetustaseme suunas hinnal 0.9543. Otsustav langus madalamale toetustasemest 0.9543 avaks ukse edasisele hinnalangusele toetustasemeni 0.9480. Langus sellest madalamale võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet ning suruda hinnaliikumist toetustasemeni 0.9400. Edasine hinnalangus võiks järgnevat toetust leida tasemelt 0.9256, kuid edasine langus on hetkel ebatõenäoline.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.