Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (2. nädal)

Jaanuar 09, 2017 16:29

EUR/USD

Eelmisel nädalal tõusis EURUSD hinnaliikumine vastupanutasemeni 1.0630, kuid hiljem toimus korrektsioon toetustasemeni 1.0523 ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest kõrgemal. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 1.0630, kuid eelnevalt võib vastupanu oodata langeva trendikoridori ülemisest servast. Samuti ei saa välistada, et kurss võib testida 2015 aasta märtsikuu miinimumtaset 1.0462.

Kui hinnaliikumisel õnnestub konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.0630, avaks see võimaluse ka edasiseks hinnatõusuks vastupanutasemeni 1.0710, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.1298-1.0339). Hinnatõusu võib pidurdada ka 50 päeva libisev keskmine. Kui vahetuskurss peaks tõusma ja konsolideeruda vastupanutasemest 1.0710 kõrgemal, võiks oodata edasist hinnatõusu ka vastupanutasemeni 1.0820, mis langeb kokku 88.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0872-1.0339) ning sellest tulenevalt võib edasine hinnatõus olla raskendatud. Kui vahetuskurss peaks konsolideeruma vastupanutasemest 1.0820 kõrgemal, on järgmiseks hinnasihiks tase 1.0863, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale 2015 aasta märtsikuu miinimumtasemest 1.0462, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele hinnalangusele suunaga 1.0380. Kursilangus sellest madalamale võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet 2002 aasta juulikuu maksimumtasemeni 1.0210, kuid eelnevalt võib toetust oodata veel tasemelt 1.0300. Hinnalangus 2002 aasta juulikuu miinimumtasemest 1.0210 madalamale on hetkel ebatõenäoline.


GBP/USD

Eelmisel nädalal tõusis GBPUSD hinnaliikumine 50 päeva libiseva keskmiseni, kuid nädala teises pooles toimus langus madalamal toetustasemest 1.2300, mis nüüd toimib hinnaliikumisele lähima vastupanutasemena. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeteni 1.2300 ja 1.2354. Samuti ei saa välistada, et kurss langeb uuesti toetustasemeni 1.2220.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.2354, võiks oodata hinnatõusu ka vastupanutasemeni 1.2400. Hinnatõus sellest tasemest kõrgemale võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi vastupanutasemeni 1.2515, kuid eelnevalt võib vastupanu osutada 50 päeva libisev keskmine. Hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 1.2515 kinnitaks edasist tõusutrendi tasemeni 1.2624, millele on lähenemas 100 päeva libisev keskmine, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 1.2220, võiks oodata müügisurve kasvamist ning edasist hinnalangust toetustasemeni 1.2087. Eelnevalt võib nõrgemat toetust oodata ka tasemelt 1.2156. Kui vahetuskurss peaks langema tasemest 1.2087 madalamale, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile suunaga 1.1809, kuid edasine langus on hetkel ebatõenäoline.


USD/JPY

Eelmisel nädalal langes USDJPY hinnaliikumine madalamale toetustasemest 116.22, kuid hiljem toimus korrektsioon ning kauplemisnädala lõppedes sulgus kurss sellest tasemest kõrgemal. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeteni 118.23, 118.80. Samuti ei saa välistada, et kurss võib uuesti langeda madalamale toetustasemest 116.22.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 118.90, on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 120.15, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (125.85-98.90). Kui kurss peaks tõusma vastupanutasemest 120.15 kõrgemale, on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 120.65, kuid edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 116.22, võiks oodata täiendavat müügisurvet ning edasist hinnalangust toetustasemeni 114.66. Hinnalangus madalamale toetustasemest 114.66 avaks võimaluse ka edasiseks langustrendiks toetustasemeni 113.50, kuid edasine langus on hetkel ebatõenäoline.


NZD/USD

Eelmisel nädalal tõusis NZDUSD hinnaliikumine vastupanutasemeni 0.7044, kus asetseb 50% Fibonacci korrektsioonitase (0.7238-0.6861), kuid hiljem toimus korrektsioon ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine madalamal toetustasemest 0.6970, mis nüüdsest toimub hinnaliikumisele lähima vastupanutasemena. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 0.6970. Samuti ei saa välistada, et kurss langeb uuesti toetustasemeni 0.6911.

Kui hinnaliikumine peaks tõusma kõrgemale vastupanutasemest 0.6970, võiks oodata edasist tõusutrendi ka vastupanutasemeni 0.7044, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.7238-0.6861). Kui hinnaliikumine peaks tõusma ja stabiliseeruma kõrgemal vastupanutasemest 0.7044, oleks järgmiseks hinnasihiks 2011 aasta miinimumtase 0.7116, kuid eelnevalt võib vastupanu oodata veel 50 ja 200 päeva libisevatelt keskmistelt. Hinnatõus 2011 aasta miinimumtasemest 0.7116 kõrgemale võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning viia vahetuskursi tasemeni 0.7170, mida ületas 100 päeva libisev keskmine. Edasine hinnatõus ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks hakkama langema ning kukkuma madalamale toetustasemest 0.6911, võiks oodata edasist hinnalangust ka toetustasemeni 0.6843, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.6675-0.7484). Hinnalangus madalamale tasemest 0.6843 võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet toetustasemeni 0.6770, kus asetseb 88.6% Fibonacci korrektsioonitase (0.6675-0.7484). Nõrgemat toetust võib eelnevalt pakkuda ka tase 0.6820. Kursilangus madalamale tasemest 0.6770 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele hinnalangusele toetustasemeni 0.6675, kuid edasine langus on hetkel ebatõenäoline.


AUD/USD

Eelmisel nädalal tõusis AUD/USD hinnaliikumine vastupanutasemeni 0.7325, kuid kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest madalamal. Tuginedes 14 perioodi RSI indikaatori andmetele, millelt on näha divergents, võiks hinnaliikumiselt pigem oodata langust toetustasemeni 0.7243. Samuti ei saa välistada, et kurss testib vastupanutaset 0.7325.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta ja konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.7325, võiks oodata hinnatõusu ka vastupanutasemeni 0.7366. Hinnatõus sellest tasemest kõrgemale võiks kaasa tuua täiendavat ostuhuvi ning viia vahetuskursi testima vastupanutaset 0.7448, kus asetseb 78.6% Fibonacci korrektsioonitase (0.7524-0.7159). Eelnevalt võib hinnatõusu pidurdada ka 50 päeva libisev keskmine. Hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 0.7448 avaks võimaluse testida ka vastupanutaset 0.7532, kuid eelnevalt tuleks ületada ümmargune vastupanutase 0.7500, millele on lähenemas 100 ja 200 päeva libisevad keskmised. Hinnatõus vastupanutasemest 0.7532 kõrgemale ei ole lähiajal tõenäoline.

Samal ajal, kui kurss peaks langema madalamale toetustasemest 0.7243 avaks see võimaluse ka edasiseks langustrendiks toetustasemeni 0.7165. Kui müügisurve püsib ja langus jätkub, võib järgnevat toetust oodata tasemelt 0.7100. Kursilangus sellest madalamale kinnitaks edasise langustrendi jätkumist suunaga 0.7011, kus asetseb 141.4% Fibonacci laiendav tase, kuid edasine langus ei ole hetkel tõenäoline.


USD/CHF

Eelmisel nädalal langes USDCHF hinnaliikumine toetustasemeni 1.0084, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0019-1.0342), kuid hiljem toimus korrektsioon vastupanutasemeni 1.0183 ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine sellest tasemest madalamal. Tuginedes 14 perioodi RSI indikaatori andmetele, millelt on näha divergents, võib pigem oodata hinnatõusu 2015 aasta jaanuarikuu maksimumtasemeni 1.0240. Samuti ei saa välistada, et kurss langeb uuesti 2015 aasta märtsikuu maksimumtasemeni 1.0125.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale 2015 aasta jaanuarikuu maksimumtasemest 1.0240, on järgmiseks hinnasihiks 2015 aasta novembrikuu maksimumtase 1.0327. Kui hinnaliikumisel õnnestub see tase ületada, on järgmiseks hinnasihiks 2010 aasta aprillikuu miinimumtase 1.0440, mis langeb kokku 127.2% Fibonacci laiendava tasemega (1.0019-1.0342), kuid edasine hinnatõus on hetkel vähetõenäoline. Nõrgemat vastupanu võib eelnevalt pakkuda ka 2008 aasta detsembrikuu miinimumtase 1.0368.

Samal ajal, otsustav hinnalangus madalamale 2015 aasta märtsikuu maksimumtasemest 1.0125 avaks võimaluse testida ka toetustaset 1.0084, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0019-1.0342). Selle murdumisel võib järgnevat vastupanu oodata tasemetelt 1.0019, 0.9990. Kursilangus madalamale toetustasemest 0.9990 võiks kaasa tuua ka toetustaseme 0.9950 testimise, kus asetseb 50% Fibonacci korrektsioonitase (0.9548-1.0342). Langus sellest madalamale kinnitaks edasist edasist hinnalangust suunaga 0.9903, kuid edasine hinnalangus ei ole lähiajal tõenäoline. Eelnevalt võib toetust oodata 100 päeva libisevalt keskmiselt.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.