Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (20. nädal)

Mai 16, 2016 16:40

EUR/USD

Eelmisel nädalal langes EURUSD hinnaliikumine madalamale tõusva trendikoridori alumisest servast ning kauplemisnädal lõppes madalamal toetustasemest 1.1367, mis nüüd on valuutapaarile lähimaks vastupanutasemeks. Lähiajal võib oodata hinnatõusu kõrgemale vastupanutasemest 1.1367. Samuti ei saa välistada, et hinnaliikumine langeb tasemeni 1.1215, kus asetseb 50% Fibonacci korrektsioonitase (1.0825-1.1613).

Kui hinnaliikumisel õnnestub konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 1.1367, avaks see võimaluse edasiseks tõusuks vastupanutasemeni 1.1460. Kui vahetuskurss tõuseb kõrgemale ka tasemest 1.1460, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule vastupanutaseme 1.1616 suunas. Konsolideerumine kõrgemal tasemest 1.1616 avaks võimaluse testida ka vastupanutaset 1.1712, kuid edasine hinnatõus tundub hetkel vähetõenäoline.

Samal ajal, kui EURUSD hinnaliikumine peaks langema madalamale toetustasemest 1.1215, võib oodata langust ka järgneva toetustasemeni 1.1145, millele läheneb 100 päeva libisev keskmine. Langus sellest madalamale avaks võimaluse testida toetustaset 1.1100, millele läheneb 200 päeva lihtne libisev keskmine. Edasine müügisurve ja hinnalangus oleks kinnitavaks signaaliks langusele 1.0966 toetustaseme suunas ning veelgi süvenev langus on lähitulevikus vähetõenäoline.


GBP/USD

Eelmisel nädalal langes GBPUSD kurss madalamale 100 päeva lihtsast libisevast keskmisest ning kauplemisnädal lõppes madalamal toetustasemest 1.4400, mis nüüd töötab lähima vastupanutasemena. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetuspiirkonda 1.4300, kus asetsevad 50% Fibonacci korrektsioonitase (1.3835-1.4767) ning 61.8% Fibonacci tase (1.4004-1.4767). Samuti ei saa välistada, et hinnaliikumine tõuseb vastupanutasemeteni 1.4400 ning 1.4481.

Kui hinnaliikumisel peaks õnnestuma tõusta ja stabiliseeruda kõrgemal tasemest 1.4481, avaks see ukse edasiseks tõusuks piirkonda 1.4650, kuid sellist hinnaliikumist võib oluliselt piirata 2015 aasta aprillikuu miinimumtase 1.4565. Taseme 1.4650 ületamine võiks eeldatavasti kaasa tuua ka 1.4730 vastupanutaseme testimise ning selle ületamisel ootab ees järgmine vastupanu piirkonnas 1.4808, kuid lähitulevikus ei tundu nii tugev hinnatõus tõenäoline.

Juhul kui vahetuskurss peaks aga konsilideeruma madalamal toetustasemest 1.4300, võiks oodata ka täiendavat langust tasemeni 1.4100, kus asetseb 88.6% Fibonacci korrektsioonitase (1.4004-1.4767). Otsustav langus sellest madalamale võiks kaasa tuua täiendavat müügisurvet ning suruda hinnaliikumise toetustasemeni 1.4048, kus asetseb ka 78.6% Fibonacci korrektsioonitase (1.3835-1.4767). Kui hinnaliikumine peaks konsolideeruma madalamal tasemest 1.4048, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile suunal 1.3838, kuid nii tugev langus ei tundu lähiajal samuti tõenäoline.


USD/JPY

Eelmisel nädalal tõusis USDJPY hinnaliikumine vastupanutasemeni 109.46, kus asetseb ka 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (111.87-105.54) ning kauplemisnädal sulgus sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib oodata täiendavat langust toetustasemeni 107.84. Samuti ei saa välistada, et hinnaliikumisel õnnestub tõusta vastupanutasemeni 109.46 või isegi kõrgemale 2008 aasta maksimumtasemest 110.66, kus asetseb lisaks 78.6% Fibonacci korrektsioonitase (111.87-105.54).

Kui USD ostuhuvi kasvab ning hinnaliikumine konsolideerub kõrgemal 2008 aasta maksimumtasemest 110.66, võib oodata edasist hinnatõusu järgneva vastupanutaseme suunas hinnal 111.81. Kui vahetuskurss tõuseb sellest kõrgemale, on järgmiseks hinnasihiks vastupanutase 113.97, kuid lähiajal on selline hinnatase ebatõenäoline.

Samal ajal, USDJPY vahetuskurss peaks langema madalamale toetustasemest 107.84, avaks see võimaluse testida 2013 aasta maksimumtaset 105.44. Kui vahetuskurss peaks langema madalamale tasemest 105.44, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile 102.87 toetustaseme suunas, kus asetseb 141.4% Fibonacci laiendav tase (111.87-105.54). Lähiajal ei ole selle tasemeni jõudmine veel tõenäoline.


NZD/USD


Eelmisel nädalal langes NZDUSD vahetuskurss toetustasemeni 0.6755, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (0.6574-0.7053). Seejärel tegi hinnaliikumine tõusva korrektsiooni, kuid lõpetas kauplemisnädala taaskord lähedal 61.8% Fibonacci tasemele. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 0.6670, kus asetseb 78.6% Fibonacci korrektsioonitase (0.6574-0.7053). Küll aga võib sellist langust oluliselt piirata 100 päeva lihtne libisev keskmine. Lisaks ei saa välistada võimalust, et hinnaliikumine tõuseb vastupanutasemeni 0.6820.

Kui hinnaliikumisel õnnestub tõusta kõrgemale vastupanutasemest 0.6820, on järgmiseks sihtpunktiks vastupanutase 0.6868. Kui vahetuskurss tõuseb kõrgemale tasemest 0.6868, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile 2010 aasta augusti miinimumi suunas hinnal 0.6948. Kui NZD ostuhuvi püsib, on järgnevaks vastupanutasemeks 0.7048 ning hinnatõus sellest kõrgemale avaks ukse testimaks 2011 aasta miinimumtaset 0.7116, kus lisaks asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (0.7743- 0.6104). Küll aga lähiajal selle hinnatasemeni jõudmist veel oodata ei ole.

Juhul kui hinnaliikumine peaks langema madalamale toetustasemest 0.6670, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile toetusvahemiku suunas 0.6580-0.6548. Küll aga võib eelnevalt hinnalangust pidurdada 200 päeva libisev keskmine. Kui aga langus selleni küündib, oleks edasiseks hinnasihiks toetustase 0.6410, kuid hetkel on see veel ebatõenäoline.


AUD/USD


Eelmisel nädalal langes AUDUSD vahetuskurss 200 päeva lihtsa libiseva keskmiseni ning kauplemisnädal lõppes kõrgemal toetustasemest 0.7243. Lähiajal võib oodata täiendavat hinnalangust toetustasemeni 0.7200, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (0.6826-0.7832). Küll aga püsib võimalus ka edasiseks hinnatõusuks ning vahetuskurss võib testida vastupanutaset 0.7309.

Kui AUDUSD vahetuskurss peaks konsolideeruma kõrgemal vastupanutasemest 0.7309, avaks see hea võimaluse testida vastupanutaset 0.7440, kuid seda võib eelnevalt piirata vastupanutase 0.7382. Kui vahetuskurss peaks konsolideeruma kõrgemal tasemest 0.7440, võiks oodata ka vastupanutaseme 0.7580 testimist, kuid seda võib eelnevalt piirata vastupanutase 0.7490. Hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 0.7580 on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, kui AUDUSD hinnaliikumine peaks langema madalamale toetustasemest 0.7200, võib oodata täiendavat langust ka toetustasemeni 0.7100. Täiendav müügisurve ja langus veelgi madalamale oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile 0.7020 toetustaseme suunas. Edasine langus ilma suurema korrektsioonita on hetkel ebatõenäoline.


USD/CHF

Eelmisel nädalal langes USDCHF vahetuskurss toetustasemeni 0.9669, kuid kauplemisnädala lõpul hakkas hinnaliikumine taas kasvama ning kauplemisnädal lõppes madalamal vastupanutasemest 0.9790, kus asetseb ka 38.2% Fibonacci korrektsioonitase (1.0327-0.9445). Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 0.9790. Samuti ei saa välistada mõningast langust ning hinnaliikumine võib testida toetustaset 0.9669.

Kui hinnaliikumisel peaks õnnestuma konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.9790, on järgmiseks sihtpunktiks vastupanutase 0.9880, kus asetseb 50% Fibonacci korrektsioonitase (1.0327-0.9445). Küll aga võib sellist hinnatõusu oluliselt piirata 100 ja 200 päeva lihtne libisev keskmine. Kui hinnaliikumisel peaks õnnestuma konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.9880, avaks see võimaluse testida psühholoogiliselt olulist vastupanutaset 1.0000, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (1.0327-0.9445). Otsustav hinnatõus sellest kõrgemale võiks kaasa tuua 2015 aasta maksimaalse hinnataseme testimise 1.0125, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0327-0.9445). Hinnatõus sellest kõrgemale on lähiajal ebatõenäoline.

Samal ajal, kui aga vahetuskurss peaks langema madalamale toetustasemest 0.9669, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele hinnalangusele 0.9543 toetustaseme suunas, mille murdumisel oleks järgmiseks toetustasemeks 0.9480. Kui aga müügisurve peaks kasvama ja hinnalangus küündima madalamale tasemest 0.9480, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile suunal 0.9400. Täiendav langus sellest madalamale on hetkel ebatõenäoline.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.