Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Forex turu tehniline analüüs (21. nädal)

Mai 23, 2016 16:01

EUR/USD

Eelmisel nädalal langes EURUSD vahetuskurss toetustasemeni 1.1215, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0825-1.1613) ning kauplemisnädal lõppes sellest tasemest madalamal. Lähiajal võib oodata hinnatõusu uuesti testimaks taset 1.1215. Samuti ei saa välistada võimalust, et hinnaliikumine langeb toetustasemeni 1.1150, millele läheneb 100 päeva libisev keskmine.

Kui vahetuskurss peaks konsolideeruma kõrgemal vastupanutasemest 1.1215, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule 1.1367 vastupanutaseme suunas. Küll aga võib sellist liikumist piirata 50 päeva libisev keskmine. Otsustav hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 1.1367 avaks ukse testimaks vastupanutaset 1.1460. Hinnatõus 1.1460 vastupanutasemest kõrgemale oleks kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile suunal 1.1616. Hinnatõus sellest tasemest kõrgemale on hetkel vähetõenäoline.

Samal ajal, kui hinnaliikumine hakkab langema ning konsolideerub madalamal toetustasemest 1.1150, oleks järgmiseks sihtpunktiks toetustase 1.1100, mida ületas 200 päeva libisev keskmine. Kui hinnaliikumine langeb sellest madalamale ning ühtlasi ka madalamale tõusvast trendijoonest, võiks see viidata tõusutrendi lõppemisele ning hinnalangus võiks küündida toetustasemeni 1.0966. Nõrgemat toetust võib eelnevalt oodata toetustasemelt 1.1020. Kui hinnaliikumine peaks murdma madalamale ka toetustasemest 1.0966, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele langusele 1.0820 toetustaseme suunas. Hetkel tundub nii tugev langus siiski vähetõenäoline.


GBP/USD

Eelmisel nädalal tõusis hinnaliikumine vastupanutasemeni 1.4650, kuid hiljem toimus korrektsioon ning kauplemisnädal lõppes madalamal toetustasemest 1.4481. Lähiajal võib oodata hinnatõusu 2015 aasta aprillikuu miinimumi suunas hinnal 1.4565. Samuti ei saa välistada võimalust, et vahetuskurss langeb testima toetustaset 1.4400.

Kui hinnaliikumine tõuseb kõrgemale 2015 aasta aprillikuu miinimumtasemest 1.4565, oleks järgmiseks sihtpunktiks vastupanutase 1.4650. Kui hinnaliikumine stabiliseerub sellest tasemest kõrgemal, oleks järgmiseks sihtpunktiks vastupanutase 1.4730. Kui ostuhuvi püsib ja tõusutrend jätkub, on järgmiseks vastupanutasemeks 1.4930, kuid eelnevalt võivad tõusutrendi piirata 200 päeva libisev keskmine ning vastupanutase 1.4808. Otsustav hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 1.4930 on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, juhul kui vahetuskurss peaks langema madalamale toetustasemest 1.4400, avaks see võimaluse testida toetustaset 1.4300, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.4004-1.4767) ning 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.3835-1.4767). Küll aga piiravad sellist hinnalangust 50 ja 100 päeva libisevad keskmised. Kui hinnaliikumine langeb madalamale toetustasemest 1.4300, on järgmiseks sihtpunktiks tase 1.4100, kus asetseb 88.6% Fibonacci korrektsioonitase (1.4004-1.4767). Küll aga võib eelnevalt toetust oodata tasemelt 1.4188, kus asetseb 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (1.3835-1.4767). Otsustav langus madalamale toetustasemest 1.4100 on hetkel ebatõenäoline.


USD/JPY

Eelmisel nädalal tõusis vahetuskurss 2008 aasta maksimumtaseme suunas hinnal 110.66 ning kauplemisnädal lõppes sellest madalamal. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 109.46. Samuti ei saa välistada, et hinnaliikumine võib tõusta vastupanutasemeni 111.81, mis langeb kokku 38.2% Fibonacci korrektsioonitasemega (121.67-105.54). Küll aga võib sellist tõusu piirata langev trendijoon.

Kui hinnaliikumisel õnnestub konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 111.81, oleks see kinnitavaks signaaliks võimalikule langustrendi lõppemisele ning avaks võimaluse testida vastupanutaset 113.50, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega. Küll aga võib sellist hinnatõusu piirata 100 päeva libisev keskmine. Otsustav hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 113.50 ilma suurema korrektsioonita on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, kui vahetuskurss peaks langema madalamale toetustasemest 109.46, võiks hinnalangus jätkuda ning küündida toetustasemeni 107.84. Sellist langust võib aga eelnevalt piirata toetustase 108.44. Langus madalamale tasemest 107.84 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele hinnalangusele 2013 aasta maksimumtaseme suunas hinnal 105.44. Küll aga on selline langus lähiajal ebatõenäoline.


NZD/USD

Eelmisel nädalal langes hinnaliikumine 100 päeva libiseva keskmise suunas, kuid hiljem toimus korrektsioon ning kauplemisnädal lõppes 0.6775 vastupanutasemest madalamal. Samuti langeb sellesse piirkonda 61.8% Fibonacci tase (0.6574-0.7053). Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 0.6734. Samuti ei saa välistada, et hinnaliikumine võib tõusta vastupanutasemeni 0.6820.

Kui hinnaliikumine peaks tõusma ning stabiliseeruma kõrgemal vastupanutasemest 0.6820, avaks see võimaluse edasiseks hinnatõusuks vastupanutasemeni 0.6868. Hinnatõus kõrgemale tasemest 0.6868 oleks kinnitavaks signaaliks edasisele hinnatõusule toetustasemeni 0.7048, kuid sellist hinnaliikumist võib piirata 2010 aasta augustikuu miinimumtase 0.6948. Hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 0.7048 on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, kui hinnaliikumine peaks hakkama langema ning vahetuskurss kukkuma madalamale toetustasemest 0.6734, oleks järgmiseks sihtpunktiks toetustase 0.6675, mis langeb kokku 78.6% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.6574-0.7053). Kui hinnaliikumine peaks konsolideeruma madalamal toetustasemest 0.6675, oleks see kinnitavaks signaaliks edasisele langusele suunal 0.6580-0.6548, kuid sellist hinnalangust võib eelnevalt piirata 200 päeva libisev keskmine. Hinnalangus sellest madalamale on hetkel ebatõenäoline.


AUD/USD

Eelmisel nädalal langes vahetuskurss toetustasemeni 0.7200, mis langeb kokku 61.8% Fibonacci korrektsioonitasemega (0.6826-0.7832) ning kauplemisnädal lõppes sellest tasemest kõrgemal. Lähiajal võib oodata hinnatõusu vastupanutasemeni 0.7309. Samuti ei saa välistada võimalust, et hinnaliikumine langeb toetustasemeni 0.7100.

Kui hinnaliikumisel peaks õnnestuma konsolideeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.7309, avaks see võimaluse edasiseks tõusuks vastupanutasemeni 0.7440. Küll aga võib sellist tõusu eelnevalt piirata vastupanutase 0.7382. Kui valuutapaaril õnnestub stabiliseeruda kõrgemal vastupanutasemest 0.7440, avaks see võimaluse edasiseks tõusuks vastupanutasemeni 0.7580. Küll aga võib eelnevalt nõrgemat vastupanu oodata tasemelt 0.7490 ning 50 päeva libisevalt keskmiselt. Hinnatõus kõrgemale vastupanutasemest 0.7580 on hetkel ebatõenäoline.

Samal ajal, kui hinnaliikumine peaks langema ning stabiliseeruma madalamal toetustasemest 0.7100, võiks oodata täiendavat müügisurvet ning hinnalangust toetustasemeni 0.7020. Täiendav hinnalangus ning konsolideerumine sellest madalamal oleks kinnitavaks signaaliks edasisele langustrendile 0.6908 toetustaseme suunas. Täiendav langus ilma suurema korrektsioonita on hetkel ebatõenäoline.


USD/CHF

Eelmisel nädalal tõusis USD/CHF hinnaliikumine kõrgemale vastupanutasemest 0.9880, mis langeb kokku 50% Fibonacci korrektsioonitasemega (1.0327-0.9445) ning kauplemisnädala lõppedes sulgus hinnaliikumine langevast trendijoonest madalamal. Lähiajal võib oodata hinnalangust toetustasemeni 0.9880. Samuti ei saa välistada võimalust, et vahetuskurss testib psühholoogiliselt olulist vastupanutaset 1.0000 ning lisaks jääb sellesse piirkonda ka 61.8% Fibonacci korrektsioonitase (1.0327-0.9445).

Kui hinnaliikumisel peaks õnnestuma tõusta kõrgemale olulisest vastupanutasemest 1.0000, viitaks see väljumisele langeva hinnakoridori piiridest ning avaks võimaluse hinnatõusu jätkata 2015 aasta märtsikuu maksimumi suunas hinnal 1.0125. Samuti asetseb sellel tasemel 78.6% Fibonacci korrektsioonitase. Otsustav hinnatõus sellest kõrgemale oleks kinnitavaks signaaliks edasisele tõusutrendile 2015 aasta jaanuarikuu maksimumi suunas hinnal 1.0240. Küll aga ilma suurema korrektsioonita on selline hinnaliikumine hetkel vähetõenäoline.

Samal ajal, kui hinnaliikumine peaks langema madalamale toetustasemest 0.9880, avaks see võimaluse edasiseks languseks 0.9790 toetustaseme suunas. Küll aga piiravad sellist langust 100 ja 200 päeva libisevad keskmised. Kui müügisurve jätkub ning vahetuskurss langeb veelgi madalamale, on järgmiseks sihtpunktiks toetustase 0.9669, milleni jõudmist pidurdab 50 päeva libisev keskmine. Kui kurss peaks langema 0.9669 tasemest madalamale, kinnitaks see edasist langust toetustasemeni 0.9543. Otsustav langus sellest madalamale on hetkel ebatõenäoline.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.